Innehållsförteckning
×
Använda relationer
Använda relationer

Skapa relationer med fönstret Relationer

Din webbläsare har inte stöd för video.

Prova själv!

I fönstret Relationer skapas relationer mellan tabeller, men det krävs en kompatibel datatyp mellan överordnade/underordnade kolumner och ingen uppslagslista skapas.

Skapa relationer med fönstret Relationer

 1. I en databas med minst två tabeller eller frågor väljer du Databasverktyg > Relationer.

 2. Om fönstret Relationer är tomt, drar du tabellerna från navigeringsfönstret till fönstret Relationer.

 3. Dra primärnyckeln från den överordnade tabellen till sekundärnyckeln i den underliggande tabellen.

  Skapa en relation med fönstret Relationer
 4. Markera Referensintegritet.

 5. Markera Uppdatera poster i relaterade tabeller och Ta bort poster i relaterade tabeller.

 6. Välj Skapa.

  Du har lagt till relationen mellan de två tabellerna, så du ser nu en linje som visar typen av relation (1:1 eller 1:N) och vilka fält som hör samman.

 7. Spara relationen genom att välja Spara Spara.

Vill du veta mer?

Skapa, redigera eller ta bort en relation

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×