Lägga till tabeller

Skapa tabeller med Tabelldesigner

Din webbläsare har inte stöd för video.

Prova själv!

När du skapar en tabell med Tabelldesign kan du välja mer noggrant hur du designar din databas, ange fälttyper, skapa en uppslagslista och skapa en sekundärnyckel som ska paras ihop med din primärnyckel.

Skapa en tabell med Tabelldesign

 1. Välj Skapa > Tabelldesign.

  Få åtkomst till kommandot i menyfliksområdet för Skapa > Tabelldesign
 2. Ange ett fältnamn och en datatyp för det första fältet i den nya tabellen.

  Namn och datatyp för första fältet i en ny Access-tabell
 3. Om du vill ange primärnyckeln för tabellen markerar du cellen Fältnamn för rätt fält och väljer sedan Primärnyckel.

  Välja ett primärnyckelfält i en ny Access-tabell

  Indikatorn Primärnyckel visas till vänster om fältnamnet. Du kan ändra primärnyckeln när som helst, men en tabell kan bara ha en primärnyckel.

 4. Välj Arkiv > Spara och namnge tabellen.

Det finns många fler alternativ när du skapar och ändrar tabeller med Tabelldesign.

Växla Tabelldesignern mellan databladsvyn och designvyn
 • Växla mellan vyerna Design och Datablad för sparade tabeller.

 • Ange valfritt fält som tabellens primärnyckel.

 • Använd Verktyg för att skapa ett uttryck eller indatamask.

 • Testa verifieringsuttryck.

 • Infoga och ta bort rader.

 • Skapa uppslagslistor.

 • Skapa, byta namn på och ta bort datamakron.

 • Definiera relationer och objektberoenden.

Vill du veta mer?

Excel-utbildning

Outlook-utbildning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×