Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om bladet innehåller nollvärden eller innehåller beräkningar som ger upphov till nollvärden kan du dölja värdena eller använda formateringsalternativ för att ändra hur värdena visas. Excel tillämpar automatiskt det allmänna formatet eller talformatet på alla tal som du anger eller klistrar in i ett kalkylblad. De här formaten tar automatiskt bort inledande nollor från tal. Om du vill behålla inledande nollor måste du skapa ett anpassat talformat. Mer information om hur du behåller inledande nollor finns i Använda inledande nollor.

Läs mer om flera alternativ för att visa eller dölja nollvärden i avsnitten nedan.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Klicka på Visa Knappen Inställningar för visning i Excelunder Redigering.

 3. Under Fönsteralternativ avmarkerar du rutan Visa nollvärden .

Varning!: Det här alternativet gäller bara nollvärden (0) i celler. Om ett nollvärde i en av de markerade cellerna ändras till ett värde som inte är noll använder Excel talformatet Allmänt för att visa värdet.


Följ de här anvisningarna:

 1. Markera cellerna som innehåller de nollvärden (0) som ska döljas.

 2. På fliken Start , under Tal, på popup-menyn Talformat Rutan Formatera talklickar du på Anpassad.

 3. Klicka på Anpassat i dialogrutan Formatera celler under Kategori.

 4. I rutan Skriv skriver du 0;-0;;@ och klickar sedan på OK.

Obs!: De dolda värdena visas bara i formelfältet – eller i cellen om du redigerar innehållet direkt i en cell – och skrivs inte ut när du skriver ut bladet. Om du redigerar direkt i en cell visas de dolda värdena i cellen bara när du redigerar.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera cellerna som innehåller dolda nollvärden (0) som ska visas.

 2. På fliken Start , i Tal, på popup-menyn Talformat Rutan Formatera talklickar du på Anpassad.

 3. Gör något av följande i listan Kategori i popup-fönstret Formatera celler:

Om du vill

Klicka på

Visa dolda värden med standardtalformatet

Allmänt.

Visa dolda värden med ett datum- eller tidsformat

Datum eller Tid och välj sedan det datum- eller tidsformat som du vill använda.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Markera de celler som innehåller ett nollvärde (0).

 2. Klicka på Villkorsstyrd formatering i Format på fliken Start.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Klicka på Ny regel.

 4. På popup-menyn Format klickar du på Klassisk och klickar sedan på Formatera endast celler som innehåller på popup-menyn Formatera endast de värden som rangordnas högst eller lägst.

 5. Klicka på Cellvärde på popup-menyn Specifik text.

 6. På popup-menyn mellan klickar du på lika med och skriver sedan 0 i rutan bredvid lika med.

 7. På popup-menyn Formatera med klickar du på eget format och klickar sedan på Vit på popup-menyn Färg.

Du kan använda funktionen OM för att ange ett villkor som visar ett nollvärde (0) som en tom cell eller som ett streck (-) i en cell. Mer information finns i artikeln om funktionen OM .

Följ anvisningarna nedan:

 1. I ett tomt blad skriver du 10 i cell A1 och cell A2.

 2. Skriv =A1-A2 i cell A3 och tryck på RETUR.

  Formeln returnerar ett nollvärde (0).

 3. Klicka på Formelverktyget i Funktion på fliken Formler.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 4. I listan Formelverktyget dubbelklickar du på OM.

 5. Klicka i rutan bredvid värde1 under Argument och skriv A3.

 6. Under Argument klickar du på ordet Sant bredvid är och klickar sedan på = (Lika med) på popup-menyn.

 7. Klicka i rutan bredvid värde2 under Argument och skriv 0.

 8. Klicka i rutan bredvid sedan under Argument och gör något av följande:

Om du vill visa nollvärden som

Skriv så här

Tomma celler

""

Streck

"-"

Klicka i rutan bredvid annars och skriv A3 och tryck sedanpå Retur.

Formeln i cell A3 returnerar ett nollvärde (0) och Excel visar värdet som finns mellan citattecknen i argumentet sedan (kallas även argumentet värde_om_sant).

Tips: All text som du vill visa som nollvärde kan placeras mellan citattecknen.

Följ anvisningarna nedan:

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. På fliken Pivottabell klickar du på Alternativ under Data.

  Fliken Pivottabell, gruppen Data

 3. På fliken Visa gör du något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa ett visst värde i stället för en felkod

Markera rutan Felvärden som och skriv sedan det värde du vill visa i fältet i stället för en felkod.

Om du vill visa fel som tomma celler lämnar du rutan tom.

Visa ett visst värde i stället för en tom cell

Markera kryssrutan Tomma celler som och skriv sedan i rutan det värde som du vill visa i tomma celler.

Om du vill visa tomma celler lämnar du rutan tom.

Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan Tomma celler som.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×