För vanliga säkerhetsåtgärder vill du t.ex. bara visa de sista fyra siffrorna i ett ID- eller personnummer, kreditkortsnummer eller annat nummer och ersätta resten av siffrorna med asterisker. Du kan använda samma funktioner oavsett om siffrorna i cellen är formaterade som text, tal eller det särskilda personnummerformatet. Om du bara vill visa de sista fyra siffrorna i ID-nummer använder du funktionerna SAMMANFOGA, HÖGER och REP. 

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Så här kopierar du ett exempel

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

  Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  Markera ett exempel i hjälpen

  Markera ett exempel i hjälpen

 3. Tryck på Ctrl+C.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på Ctrl+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

A

B

1

Type (Typ)

Data

2

Personnummer

555-55-5555

3

Kreditkortsnummer

5555-5555-5555-5555

4

Formel

Beskrivning (Resultat)

5

=SAMMANFOGA("***-**-"; HÖGER(B2;4))

Kombinerar de sista fyra siffrorna i SSN med textsträngen "***-**-" (***-**-5555)

6

=SAMMANFOGA(REPT("****-";3); HÖGER(B3;4))

Upprepar textsträngen "****-" tre gånger och kombinerar resultatet med de sista fyra siffrorna i kreditkortsnumret w(****-****-****-5555)

Säkerhetsmeddelande: I exemplet bör du dölja kolumn B och skydda kalkylbladet så att ursprungliga data inte kan visas.

Funktionsinformation

SAMMANFOGA

HÖGER, HÖGERB

REP

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×