Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Använd SAMMANFOGA, en av textfunktionerna, för att sammanfoga två eller fler textsträngar till en sträng.

Viktigt!: I Excel 2016, Excel Mobile och Excel på webben har den här funktionen ersatts med funktionen SAMMAN. SAMMANFOGA-funktionen är fortfarande tillgänglig för bakåtkompatibilitet men du bör överväga att använda SAMMAN från och med nu. Anledningen är att SAMMANFOGA kanske inte kommer att finnas i framtida versioner av Excel.

Syntax: SAMMANFOGA(text1, [text2], ...)

Till exempel:

  • =SAMMANFOGA("I älven finns "; A2; " "; A3; " cirka "; A4; "km upp")

  • =SAMMANFOGA(B2; " "; C2)

Argumentnamn

Beskrivning

text1    (obligatoriskt)

Den första posten att sammanfoga. Objektet kan vara ett textvärde, tal eller en cellreferens.

Text2, ...    (valfritt)

Ytterligare textobjekt att sammanfoga. Du kan ha upp till 255 objekt och upp till 8 192 tecken.

Exempel

För att använda de här exemplen i Excel ska du kopiera data i tabellen nedan och klistra in dem i cell A1 på ett nytt kalkylblad.

Data

regnbågsforell

Andreas

Hauser

arter

Fjärde

Tall

32

Formel

Beskrivning

=SAMMANFOGA("I älven finns "; A2; " "; A3; " cirka "; A4; "km upp")

Skapar en mening genom att sammanfoga data i kolumn A med annan text. Resultatet är Stream population for brook trout species is 32/mile.

=SAMMANFOGA(B2; " "; C2)

Sammanfogar tre saker: strängen i cell B2, ett blanksteg och värdet i cell C2. Resultatet är Andreas Hauser.

=SAMMANFOGAR(C2; ", "; B2)

Sammanfogar tre saker: strängen i cell C2, en sträng med ett kommatecken och ett blanksteg, och värdet i cell B2. Resultatet är Andreas Hauser.

=SAMMANFOGA(B3; " & "; C3)

Sammanfogar tre saker: strängen i cell B3, en sträng som består av ett blanksteg med ett et-tecken och ännu ett blanksteg, och värdet i cell C3. Resultatet är Fourth & Pine.

=B3 & " & " & C3

Sammanfogar samma sträng och värde som i föregående exempel, men med hjälp av et-beräkningsoperatorn (&) i stället för med funktionen SAMMANFOGA. Resultatet är Fourth & Pine.

Vanliga problem

Problem

Beskrivning

Citattecken visas i resultatsträngen

Använd kommatecken för att separera intilliggande textobjekt. Exempel: I Excel visas =SAMMANFOGA("Hej ""världen") som Hej"världen med ett extra citattecken eftersom ett komma mellan textargumenten har utelämnats.

Tal behöver inte ha citattecken.

Ord är ihopskrivna

Utan angivna blanksteg mellan olika textposter skrivs textposterna ihop. Lägg till extra blanksteg som en del av formeln SAMMANFOGA. Det kan du göra på två olika sätt:

  • Lägg till dubbla citattecken med ett blanksteg mellan dem " ". Exempel: =SAMMANFOGA("Hej", " ", "världen!").

  • Lägg till ett blanksteg efter argumentet Text. Exempel: =SAMMANFOGA("Hej ", "världen!"). I strängen "Hej " har ett extra blanksteg lagts till.

Felvärdet #NAMN? visas i stället för det förväntade resultatet.

#NAMN? betyder oftast att citattecken saknas i ett Text-argument.

Metodtips

Gör du så här

Beskrivning

Använd et-tecknet & i stället för funktionen SAMMANFOGA.

Med et-beräkningsoperatorn (&) kan du sammanfoga textobjekt utan att behöva använda någon funktion.

Exempel: =A1 & B1 returnerar samma värde som =SAMMANFOGA(A1;B1). I många fall går det snabbare att använda et-operatorn än att använda SAMMANFOGA för att skapa strängar.

Lär dig mer om att använda operationskalkylatorer.

Använd funktionen TEXT för att kombinera och formatera strängar.

Funktionen TEXT omvandlar ett numeriskt värde till text och kombinerar tal med text eller symboler.

Om cell A1 till exempel innehåller talet 23,5 kan du använda följande formel för att formatera talet som en dollarsumma:

=TEXT(A1;"0,00 €")

Resultat: 23,50 €

Närliggande ämnen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×