Visa information om digitala signaturer och certifikat

Du kan visa information om en digital signatur, eller certifikatet som används för att skapa den digitala signaturen, i Word, PowerPoint och Excel.

Obs!: Du kan inte skapa eller ta bort digitala signaturer i Microsoft Excel Starter 2010 eller Microsoft Word Starter 2010..

Visa information om digitala signaturer

 1. Öppna filen som innehåller den digitala signatur som du vill visa.

 2. Klicka på Arkiv > Information > Visa signaturer.

 3. Klicka på nedpilen för ett signaturnamn i listan och klicka på Signaturinformation.

Dialogrutan signaturinformation

Från dialogrutan Signaturinformation kan du avgöra om signaturen är:

 • Giltig     Signaturen är aktuell. Certifikatet är betrott och har varken upphört att gälla eller återkallats.

 • Ogiltig     Certifikatet har återkallats eller så har det signerade innehållet modifierats.

 • Korrigerbart fel     Signaturen är inte giltig men du kan kanske göra den giltig. Problemet kan vara att du är offline, att certifikatet har upphört att gälla eller att certifikatsutfärdaren inte är betrodd.

 • Delsignatur     En del av en fil har signerats.

Visa certifikatinformation

Dialogrutan Signaturinformation innehåller certifikatinformation, t.ex. undertecknarens namn i rutan Signerar som, och du kan se vem som utfärdat certifikatet.

 1. Öppna filen som innehåller det certifikat som du vill visa.

 2. Klicka på Arkiv > Information > Visa signaturer.

  Signaturfönstret med giltig undertecknare

 3. Klicka på nedpilen för ett signaturnamn i listan och klicka på Signaturinformation.

 4. Klicka på Visa i dialogrutan Signaturinformation.

Dialogrutan Certifikat

Överst på sidan

Se även

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×