Formelresultat visas i kalkylbladsceller medan formler bara visas i formelfältet, så de syns inte när du skriver ut. Om du visar formler i cellerna blir det enkelt att hitta cellersom innehåller formler eller leta efter fel.

Genom att använda ett kortkommando kan du snabbt och enkelt se formler i stället för formelresultat i ett kalkylblad.

Formler som visas i ett Excel-kalkylblad

Om du vill visa formler i alla celler trycker du på CTRL+` (det där lilla tecknet är en grav accent). När formlerna visas skriver du ut kalkylbladet som vanligt.

Om du vill växla tillbaka till att visa formelresultat trycker du på CTRL+` igen.

Tips: Om du har svårt att hitta tangenten för grav accent (') finns den ofta i det övre vänstra hörnet på tangentbord, men inte alltid. Om det är svårt att hitta på tangentbordet kan du också visa och dölja formler genom att gå till fliken Formler och sedan klicka på Visa formler. Om du vill växla tillbaka till standardvyn klickar du på knappen igen.

Formeln visas bara i formelfältet när Knappbild resultat visas i arbetsbokens celler i Excel på webben. Men du kan göra en skärmdump eller kopiera och klistra in formler i ett program som Anteckningar och sedan skriva ut dem.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×