Webbfunktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner eller i Excel på webben eller Excel för Mac.

Beskrivning

Funktionen KODAWEBBADRESS
Excel 2013

Returnerar en URL-kodad frågesträng

Funktionen FILTERXML
Excel 2013

Returnerar specifika data från XML-innehållet genom att använda angiven Xpath.

Funktionen WEBBTJÄNST
Excel 2013

Returnerar data från en webbtjänst

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×