Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med funktionen XMATCHNING kan du göra en sökning efter ett angivet objekt i en matris eller ett område med celler, och sedan returnera objektets relativa position. 

Här kommer vi att använda XMATCHNING för att hitta positionen för ett objekt i en lista.

Här kommer vi att använda XMATCHNING för att hitta positionen för ett objekt i en lista.

Funktionen XMATCHNING returnerar den relativa positionen för ett objekt i en matris eller ett område med celler. 

=XMATCHNING(letauppvärde; letauppvektor; [matchningsläge]; [sökläge])  

Argument

Beskrivning

letauppvärde

Krävs

Sökvärdet

letauppvektor

Krävs

Matrisen eller området som ska sökas i

matchningsläge

Valfritt

Ange matchningstypen:

0 – Exakt matchning (standard)

-1 – Exakt matchning eller nästa minsta objekt

1 – Exakt matchning eller nästa största objekt

2 – en jokerteckenmatchning där *, ? och ~ har särskild betydelse.

[sökläge]

Valfritt

Ange söktypen:

1 – Sök från första till sista (standard)

-1 – Sök från sista till första (omvänd sökning).

2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i stigande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.  

-2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i fallande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.

Exempel

Exempel

I följande exempel hittas positionen för den första termen som är en exakt matchning eller det näst största värdet för (det vill säga börjar med) "Gra".

Exempel på hur du använder XMATCHNING för att returnera en sökning med jokertecken

Exempel 2

I det här exemplet letas antalet säljare upp som är kvalificerade för att få en bonus. Detta använder också 1 för match_mode för att hitta en exakt matchning eller det näst största objektet i listan, men eftersom data är numeriska returneras antalet värden. I det här fallet returnerar funktionen 4 eftersom det finns fyra säljare som överskrider bonusbeloppet.

Exempel på hur du använder XMATCHNING för att hitta antalet värden över en viss gräns genom att söka efter en exakt matchning eller det näst största posten

Exempel 3

Nu ska vi använda en kombination av INDEX/XMATCHNING/XMATCHNING för att utföra en lodrät och vågrät sökning samtidigt. I det här fallet vill vi returnera försäljningsbeloppet för en viss säljare och en viss månad. Det här fungerar ungefär som att använda funktionen INDEX tillsammans med PASSA, förutom att det kräver färre argument.

Nu ska vi använda en kombination av INDEX/XMATCHNING/XMATCHNING för att utföra en lodrät och vågrät sökning samtidigt.

Exempel 4

Du kan också använda XMATCHNING när du vill returnera ett värde i en matris. Formeln =XMATCHNING(4;{5;4;3;2;1}) skulle till exempel returnera 2 eftersom 4 är det andra objektet i matrisen. Det här är ett exakt matchningsscenario, medan =XMATCHNING(4,5;{5;4;3;2;1};1) returnerar 1 eftersom argumentet matchningsläge (1) är inställt på att returnera en exakt matchning eller nästa största objekt, vilket är 5. 

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Funktionen XLETAUPP

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×