Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med funktionen XMATCHNING kan du göra en sökning efter ett angivet objekt i en matris eller ett område med celler, och sedan returnera objektets relativa position.

Anta att vi har en lista över produkter i cell C3 till C7 och vi vill bestämma var i listan produkten från cell E3 finns. Här använder vi XMATCHNING för att fastställa positionen för ett objekt i en lista.

En Excel-tabell med olika fruktprodukter från cell C3 till C7. XMATCHNINGsformeln används för att hitta positionen i tabellen där texten matchar "druva" (definierad i cell E3). Formeln returnerar "2" eftersom texten "Druva" är på plats två i tabellen.

Syntax

Funktionen XMATCHNING returnerar den relativa positionen för ett objekt i en matris eller ett område med celler. 

=XMATCHNING(letauppvärde; letauppvektor; [matchningsläge]; [sökläge]) 

Argument

Beskrivning

letauppvärde

Krävs

Sökvärdet

letauppvektor

Krävs

Matrisen eller området som ska sökas i

matchningsläge

Valfritt

Ange matchningstypen:

0 – Exakt matchning (standard)

-1 – Exakt matchning eller nästa minsta objekt

1 – Exakt matchning eller nästa största objekt

2 – en jokerteckenmatchning där *, ? och ~ har särskild betydelse.

[sökläge]

Valfritt

Ange söktypen:

1 – Sök från första till sista (standard)

-1 – Sök från sista till första (omvänd sökning).

2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i stigande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.  

-2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i fallande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.

Exempel

Exempel

Den exakta positionen för den första frasen som exakt matchar eller som kommer närmast värdet "Gra" bestäms i exemplet nedan.

Formel: XMATCHNING(E3;C3:C7;1)

En Excel-tabell med olika fruktprodukter från cell C3 till C7. XMATCHNINGsformeln används för att hitta den position i tabellen där texten matchar "gra" (definierad i cell E3). Formeln returnerar "2" eftersom texten "Druva" är på plats två i tabellen.

Exempel 2

Antalet säljare som är kvalificerade för en bonus bestäms i följande exempel. För att hitta det närmaste objektet i listan eller en exakt matchning används även 1 för match_mode. Men eftersom data är numeriska returneras antalet värden. Eftersom det fanns fyra säljare som överskred bonusbeloppet i det här fallet ger funktionen 4.

Formel=XMATCHNING(F2;C3:C9;1)

En Excel-tabell med namn på försäljningsrepresentanter i cellerna B3 till B9 och det totala försäljningsvärdet för varje representant i cellerna C3 till och med C9. XMATCHNINGsformeln används för att returnera antalet säljare som är berättigade till bonusar om de uppfyller tröskelvärdet i cell F2.

Exempel 3

Därefter utför vi en samtidig lodrät och vågrät sökning med en blandning av INDEX/XMATCHNING/XMATCHNING. I det här fallet vill vi att totalförsäljningen för en viss säljare och månad ska returneras. Det kan jämföras med att kombinera INDEX- och PASSA-metoder , men det krävs färre argument.

Formula=INDEX(C6:E12; XMATCHNING(B3;B6B12), XMATCHNING(C3;C5:E5))

En Excel-tabell där försäljningsrepresentanternas namn visas i cellerna B6 till B12, och försäljningsbelopp för varje representant från månaderna januari till mars visas i kolumnerna C, D och E. Formelkombinationen för INDEX och XMATCHNING används för att returnera försäljningsbeloppet för en viss säljare och månad i cellerna B3 och C3.

Exempel 4

Dessutom kan XMATCHNING användas för att returnera ett värde i en matris. =XMATCHNING(4;{5;4;3;2;1}) anger till exempel 2 eftersom 4 är matrisens andra post. Medan =XMATCHNING(4,5,{5;4;3;2;1};1) ger 1 i exakt matchningsfall, är det match_mode argumentet (1) konfigurerat för att returnera antingen en exakt matchning eller nästa största objekt, d.v.s. 5. 

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Funktionen XLETAUPP

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×