I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av ZTEST i Microsoft Excel.

Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test. För ett visst hypotetisk populationsmedelvärde, μ0, returnerar ZTEST sannolikheten för att medelvärdet ska vara större än medelvärdet för observationer i datauppsättningen (matrisen), dvs det observerade medelvärdet.

Se nedan hur du kan använda ZTEST i en formel för att beräkna ett tvåsidigt sannolikhetsvärde.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om den nya funktionen finns i avsnittet Funktionen Z.TEST.

Syntax

ZTEST(matris;x;[sigma])

Syntaxen för funktionen ZTEST har följande argument:

 • Matris     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som x ska testas mot

 • X     Obligatoriskt. Värdet som ska testas.

 • Sigma     Valfritt. Standardavvikelsen för den kända populationen. Om den utelämnas används urvalets standardavvikelse.

Kommentarer

 • Om matris är tom returnerar ZTEST felvärdet #Saknas!.

 • ZTEST beräknas på följande sätt när sigma inte har utelämnats:

  Formel

  eller när sigma har utelämnats:

  Formel

  där x är medelvärdet MEDEL(matris), s är standardavvikelsen STDAV(matris) och n är antalet observationer ANTAL(matris).

 • ZTEST motsvarar sannolikheten för att medelvärdet är större än det observerade värdet MEDEL(matris), när det underliggande populationsmedelvärdet är μ0. Om MEDEL(matris) < μ0, returnerar ZTEST, från symmetrin i normaldistributionen, ett större värde än 0,5.

 • Följande Excel-formel kan användas för att beräkna den tvåsidiga sannolikheten för att medelvärdet ska vara längre från μ0 (i endera riktningen) än MEDEL(matris), när det underliggande populationsmedelvärdet är μ0:

  =2 * MIN(ZTEST(matris;μ0;sigma), 1 - ZTEST(matris;μ0;sigma)).

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=ZTEST(A2:A11;4)

Ensidigt sannolikhetsvärde för ett z-test för datainställningarna ovan med ett medelvärde på 4 för den hypotetiska populationen (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(ZTEST(A2;A11,4), 1 - ZTEST(A2;A11,4))

Tvåsidigt sannolikhetsvärde för ett z-test för datainställningarna ovan med ett medelvärde på 4 för den hypotetiska populationen (0,181148)

0,181148

=ZTEST(A2;A11,6)

Ensidigt sannolikhetsvärde för ett z-test för datainställningarna ovan med ett medelvärde på 6 för den hypotetiska populationen (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(ZTEST(A2;A11,6), 1 - ZTEST(A2;A11,6))

Tvåsidigt sannolikhetsvärde för ett z-test för datainställningarna ovan med ett medelvärde på 6 för den hypotetiska populationen (0,273913)

0,273913

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×