Om du har problem med dina Surface Earbuds kan du återställa fabriksinställningarna eller den inbyggda programvaran. Vilken typ av återställning du ska göra beror på vilken typ av problem du har.

Typ av återställning

Använd när

Fabriksåterställning

Du kan inte ansluta dina Surface Earbuds till datorn eller telefonen efter några försök.

Återställning av den fasta programvaran

 • Pekytan på någon av öronsnäckorna slutar att svara.

 • Din digitala assistent aktiveras inte när du trycker och håller kvar på dina Earbuds.

 • Fodralet laddar inte när du ansluter det med USB-kabeln.

 • LED-indikatorn på laddningsfodralet fungerar inte som den ska.

Återställa Surface Earbuds till fabriksinställningarna

När du återställer dina Surface Earbuds till fabriksinställningarna tas all kopplingsinformation, alla equalizerinställningar och alla språkinställningar bort. Dina Earbuds återgår till de ursprungliga fabriksinställningarna och du måste konfigurera dina Surface Earbuds igen.

Om dina öronsnäckor inte ansluter kan du sätta tillbaka dem i laddningsfodralet, vänta i minst 15 sekunder och ta fram dem igen. Om det inte löser problemet kan du fortsätta med återställningen.

Du kan återställa dina Earbuds till fabriksinställningarna på två olika sätt:

1. Använda laddningsfodralet

Håll in knappen för parkoppling på undersidan av laddningsfodralet i 20 sekunder. Lamporna på fodralet blinkar alternerande grönt och rött. Sedan blinkar lampan vitt medan dina Earbuds är i parkopplingsläge.

2. Använda appen Surface Audio

Anslut först dina Earbuds till din iOS-enhet, Android-enhet eller Windows 10-dator via Bluetooth. Mer information finns i Konfigurera Surface Earbuds. Sedan återställer du dem med hjälp av appen Surface Audio.

 • På en Windows 10-dator: Öppna appen Surface Audio,gå till Enheteroch välj Surface Earbuds.Välj Enhetsinformation, välj Återställ nu under Fabriksåterställningoch välj sedan Återställ nu för att bekräfta.

 • På en iOS- eller Android-enhet: Öppna appen Surface Audio och välj Inställningar  bredvid Surface Earbuds. I Enhetsinställningar väljer du Fabriksåterställning och sedan Återställ för att bekräfta.

När du har återställt dina Earbuds måste du konfigurera dem igen. Mer information om hur du konfigurerar en Earbuds finns i Konfigurera Surface Earbuds.

Återställa den inbyggda programvaran för Surface Earbuds

Det här återställer den inbyggda programvaran för Surface Earbuds och laddningsfodralet.

På en Windows 10-dator

 1. Koppla in USB-kabeln i datorn eller i en USB-strömadapter (ingår ej) för ett vägguttag.

 2. Håll in knappen för parkoppling på undersidan av laddningsfodralet i mindre än 20 sekunder.
  Obs! Se till att du inte håller in knappen för parkoppling i mer än 20 sekunder. Om du gör det återställer du dina Surface Earbuds till fabriksinställningarna.

 3. Medan du håller in knappen för parkoppling ansluter du USB-C-änden till fodralet.

 4. Släpp upp knappen för parkoppling.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×