Om du rengör pekskärmen och tangentbordet, och täcker över din Surface när du inte använder den, kommer den att fortsätta att se ny ut och fungera utan problem.

Allmänna rengöringsrekommendationer

Se till att din Surface alltid ser bra ut och fungerar som den ska genom att torka den med en mjuk luddfri trasa (mikrofibertrasor fungerar bra) fuktad med lite mild tvål och vatten, eller med skärmrengöringsservetter. Rengör den var tredje till sjätte månad eller när det behövs.

Viktigt!: Applicera inte vätska direkt på din Surface.

Underhåll av pekskärm

Repor, fingerfett, damm, kemikalier och ultraviolett ljus kan skada funktionen hos din pekskärm. Här är några saker du kan göra för att skydda skärmen:

 • Rengör den regelbundet. Surface-pekskärmen har en yta som gör att den är enkel att rengöra. Du behöver inte gnugga hårt för att ta bort fingeravtryck eller fettfläckar. Rengör skärmen genom att använda en rengöringstrasa för skärmar eller en mjuk, torr, luddfri duk. Vid behov kan du fukta duken med något av följande: vatten, isopropylalkohol (IPA)-lösning 70 % eller mindre, eller rengöringsvätska för glasögon. Använd aldrig rengöringsmedel för gas eller andra kemiska rengöringsmedel.

 • Utsätt den inte för direkt solljus. Lämna inte din Surface i direkt solljus under en längre tid. UV-ljus och hög värme kan skada bildskärmen.

 • Skydda skärmen. Stäng locket när du tar med din Surface och när du inte använder den.

Underhåll av hölje och tangentbord

Det är inte mycket du behöver göra för att Touch Cover och Type Cover ska fungera optimalt. Du rengör dem med en luddfri trasa som fuktats med mild tvål och vatten. Applicera inte vätska direkt på din Surface eller höljet. Om du torkar ditt Touch Cover eller Type Cover regelbundet kommer det alltid se bra ut.

Om tangentbordets magnetiska anslutningar blir smutsiga fuktar du en mjuk luddfri trasa med isopropylalkohol (kallas även desinfektionssprit) och torkar rent.

Underhåll av Alcantara®-material

Surface_Laptop_cleaning

Vissa Surface-enheter och tillbehör har ett vätskeavvisande Alcantara®-material.

Regelbundet underhåll

Vid behov kan du rengöra Alcantara-materialet genom att torka det med en luddfri vit trasa fuktad med mild tvål och vatten eller en skärmrengöringsservett.

Fläckborttagning

Om du spiller något på Alcantara-materialet ska du torka rent det inom 30 minuter så att inte fläckarna torkar in. Använd roterande rörelser och torka försiktigt rent med en vit luddfri trasa fuktad med tvål och vatten. Blanda två delar vatten och en del mild tvål (t.ex. handtvål). Torka torrt med en ren, ljus trasa.

Använda desinfektionsmedel på din Surface  

Använd endast isopropylsprit (IPA)-lösning på 70 % eller mindre som en utsliten produkt för dina Surface-enheter. Fukta en mjuk luddfri vit trasa med IPA-lösningen innan du rensar den yttre höljet på en Surface-enhet. 

Information om hur du rengör pekskärmen finns i avsnittet med pekskärmar ovan.  

Viktigt!:  Microsoft kan inte fastställa hur effektiv en viss desinficeringsprodukt är för att bekämpa patogener som till exempel COVID-19. Mer information om hur du kan skydda dig mot eventuella smittorisker kan du få från dina lokala hälsovårdsmyndigheter.

Varning!: 

 • Använd inte desinfektionsservetter på en Surface pekskärm. Mer information om hur du rengör pekskärmen finns i avsnittet med pekskärmar ovan.

 • Använd inte desinficeringsprodukter som innehåller kloine-/hydrid-, hälsnings- eller väpnad peroxid på en Surface-enhet.

 • Få inte vätska eller fukt i några öppningar på en Surface-enhet.

 • Spreja inte direkt på en Surface-enhet.

 • Koppla från din Surface innan du torkar rent din Surface.

 • Undvik omfattande rengöring, det kan orsaka skada.

Isopropylalkohol (IPA) 70 % eller mindre kan användas som desinfektionsmedel för följande Surface-enheter:

 • Surface Laptop Studio

 • Surface Laptop Go

 • Surface Laptop ^^

 • Surface Laptop SE

 • Surface Pro X

 • Surface Pro

 • Surface Duo

 • Surface Studio

 • Surface Hub

 • Alcantara®-material, inklusive tangentbord och pekplatta (alla färger):

 • Surface Headphones

 • Surface hörsnäckor

 • Datormus eller tangentbord till Surface:

 • Surface-fodral

 • Surface-pennan

  ^^ Surface bärbar dator med Alcantara-tangentbord: Följ anvisningarna i avsnittet Alcantara vård

Batterihälsa

Alla uppladdningsbara batterier förbrukas till slut. Så här gör du för att maximera batteritiden:

 • Låt ditt batteri laddas ur till mindre än hälften innan du laddar det igen flera gånger i veckan.

 • Undvik att låta din Surface vara inkopplad dygnet runt.

 • Förvara din Surface i ett svalt och torrt rum när du inte använder den.

Mer information om batterihälsa finns i Vårda ditt Surface-batteri.

Mer information om hur du laddar finns i Ladda Surface.

Underhåll av strömsladden

Strömsladdar kan, på samma sätt som andra metalltrådar eller kablar, försvagas eller skadas om de tvinnas eller böjs upprepade gånger på samma ställe. Här är några saker du kan göra om du vill skydda strömsladden från att skadas:

 • Undvik att tvinna eller böja strömsladden kraftigt.

 • Linda inte strömsladden för hårt runt något, framförallt inte runt nätdelen. Linda den löst i stället för att dra åt den hårt.

Rätt: Sladden är löst lindad

Rätt: Sladden är löst lindad

Fel: Sladden är hårt lindad

Fel: Sladden är hårt lindad

 • Kontrollera strömsladden regelbundet, framförallt vid anslutningen till nätdelen.

 • Dra inte i strömsladden när du kopplar från din Surface. Genom att lossa kontakten försiktigt från laddningsporten förhindrar du att strömsladden skadas.

Rätt: Dra ur kontakten försiktigt

Rätt: Dra ur kontakten försiktigt

Fel: Du kopplar ur sladden genom att dra i den

Fel: Du kopplar ur sladden genom att dra i den

 • Om du upptäcker skador på någon del av sladden till din Surface-laddare bör du sluta använda sladden och kontakta oss för att få supportalternativ.

Mer information om hur du rengör och underhåller Surface på ett säkert sätt finns i Information om säkerhet och gällande föreskrifter.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×