"AD / SYSVOL versionskonflikt" visas oväntat i Resultatrapport för grupprincip i Windows

Symptom

Anta att du kör guiden Grupprincipmodellering grupprincip från snapin-modulen grupprincip konsolen Grupprinciphantering (GPMC) på en dator med Windows 8, Windows Server 2012, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2. I det här fallet visas följande meddelande i avsnittet Notifieringar i grupprincip resultatrapport Oväntat:

AD / SYSVOL-versionen matchar inteKommentarer

  • Det här problemet uppstår även när du använder kommandoradsverktyget Gpresult.exe på en klientdator.

  • Avsnittet Notifieringar i grupprincip resultatrapporten visar resultatet av jämförelsen mellan den av grupprincip mallen och versionen av grupprincip behållare (GPC) för varje grupprincipobjekt.

Orsak

Det här problemet beror på att ett eller flera grupprincip objekt (GPO) inte kan användas på grund av filtrering av säkerhets- eller filtrering av Windows Management Instrumentation (WMI).

Mer specifikt har en grupprincip filtrerats eftersom grupprincip-rapportering motorn förutsätter att de grupprincipobjekt som är relaterade till grupprincip använder grupprincip mallen versionen 65535. Därför inträffar ett matchningsfel när antagna värdet jämförs med aktuella värdet av GPC där Grupprincipobjektet används. Detta rapporteras sedan i Resultatrapport för grupprincip.

Lösning

Uppdateringsinformation för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

Lös problemet i Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 installera Samlad uppdatering 2919394. För mer information om hur du skaffar den här samlade uppdateringen klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 Samlad uppdatering: februari 2014

Information om snabbkorrigering för Windows 8 och Windows Server 2012

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns "Snabbkorrigeringen tillgänglig för hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas, skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! "Snabbkorrigering tillgänglig för hämtning" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Server 2012 eller en version av Windows 8 med Remote Server Administration verktyg för Windows 8 installerat.

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.


Filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012 Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 8 och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock visas bara "Windows 8" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

  • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:

  • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×