Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Symptom

När du försöker installera ett program i Windows 7 eller Windows Vista visas följande felmeddelande:

"Tjänsten Windows Installer kunde inte nås. Detta kan inträffa om Windows Installer inte installerats korrekt. Kontakta supportpersonal för hjälp."

Lösning

Lös problemet med metod 1. Om metod 1 inte löser problemet kan du använda nästa metod som visas tills du har löst problemet.

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 322756 säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Skapa en registerfil för att återställa Windows Installer Service-inställningar i registret, med hjälp av anteckningar. Kör sedan filen om du vill uppdatera registernyckeln.

Gör så här:

 1. Klicka på Startoch skriv Anteckningar i rutan Sök .

 2. Klicka på Notepad.exeunder rubriken program .

 3. Kopiera följande text och klistra in den i ett anteckningsblock:

  Windows Registry Editor Version 5.00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-27"
  "ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
   00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00
  "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-32"
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Start"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000010
  "DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
  "ServiceSidType"=dword:00000001
  "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,\
   74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,\
   00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,\
   6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,\
   73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,\
   00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,\
   65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,\
   00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
   00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,\
   00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,\
   69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\
   00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,\
   66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,\
   00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,\
   6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,\
   72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,\
   47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
   00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\
   72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\
   00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,\
   73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,\
   51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,\
   00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,\
   00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,\
   76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
  "FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
   00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_MSISERVER\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 4. Klicka på Arkiv, klickar du på Spara somoch sedan ett namn på filen Msirepair.reg.

 5. Klicka i rutan Spara som typ alla filer (*. *).

 6. Klicka på skrivbordeti rutan Spara i och klicka sedan på Spara.

 7. Klicka på Avsluta om du vill stänga anteckningar på Arkiv -menyn.

 8. Högerklicka på Msirepair.reg på skrivbordet och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller bekräfta, skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.

 9. Klicka på Ja när du uppmanas att installera registernycklarna.

 10. Starta om installationen för det program som du vill installera.

Gör så här om du vill starta tjänsten Windows Installer:

 1. Klicka på Startoch skriv CMD i dialogrutan Sök bland program och files .
  Click Start, and then type CMD in the Search programs and files dialog box.

 2. Högerklicka på cmd.exe, och klicka sedan på Kör som administratör.
  Right-click cmd.exe, and then click Run as Administrator.

 3. Skriv net start MSIServeroch tryck sedan på RETUR.

 4. Starta om installationen för det program som du vill installera.

Om du vill kontrollera att Windows Installer-tjänsten körs så här:

 1. Klicka på Start, Skriv services.msc i sökrutan och klicka sedan på tjänster under rubriken program .

 2. Högerklicka på Windows Installeri rutan tjänster (lokala) och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Kontrollera att värdet är inställt på Manuelli listan Startmetod .

 4. Tjänsten Windows Installer körs om den Service status: postär inställd på Kör.

Om en tidigare version av programmet som du vill installera redan är installerat på datorn gör du följande:

 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Avinstallera ett Program under program.

 2. Markera programmet i listan som du vill installera.

 3. Klicka på Avinstallera (eller Avinstallera/ändra i Windows Vista) och följ sedan instruktionerna eller uppmaningar att avinstallera programmet.

 4. Starta om datorn.

 5. Starta om installationen för det program som du vill installera.


Det här problemet uppstår om en eller flera av följande villkor är uppfyllda:

 • Du kan installera eller ta bort ett program som använder Microsoft Installer-tjänsten innan du försöker installera programmet på datorn.

 • Windows Installer-tjänsten körs inte.

 • Registerinställningarna för Windows Installer är skadade eller felaktigt konfigurerade.

Mer information om problemet i Windows XP och Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

315346 felmeddelande när du försöker lägga till eller ta bort ett program på en dator som kör Windows XP eller Windows Server 2003: "tjänsten Windows Installer kunde inte nås"
 

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×