Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2023-01-10

Version:

OS-versioner 19042.2486, 19044.2486 och 19045.2486

Viktigt!: För Windows Återställningsmiljö-enheter (WinRE) läser du de uppdaterade (23/1/20) särskilda anvisningarna för Windows Återställningsmiljö (WinRE) i avsnittet Så här hämtar du den här uppdateringen för att åtgärda säkerhetsrisker i CVE-2022-41099.

23-01-03
VIKTIGT
Det inaktuella Internet Explorer 11-datorprogrammet som inte stöds inaktiveras permanent med hjälp av en Microsoft Edge-uppdatering för vissa versioner av Windows 10 den 14 februari 2023. Gå till Vanliga frågor och svar om tillbakadragande av Internet Explorer 11-skrivbordsapp för mer information. 

23-01-10
PÅMINNELSE Supporten för alla utgåvor av Windows 10 version 21H1 upphörde 13 december 2022. Efter 13 december 2022 får dessa enheter inte månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringar. De här uppdateringarna innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. Om du vill fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows.

11/17/20

Mer information om Terminologi för Windows Update finns i artikeln om typer av Windows-uppdateringar och de månatliga kvalitetsuppdateringstyperna. En översikt över Windows 10 version 20H2 finns på sidan uppdateringshistorik

ObserveraFölj @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på hälsoinstrumentpanelen för Windows-versioner.

Översikt

 • Den här uppdateringen åtgärdar säkerhetsproblem för Windows-operativsystemet. 

Förbättringar 

ObserveraOm du vill visa listan över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på operativsystemets namn för att expandera det komprimerbara avsnittet.

Viktigt!: Använd EKB KB5015684 för att uppdatera till Windows 10 version 22H2.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar: 

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2 som stöds.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen. 

Viktigt!: Använd EKB KB5003791 för att uppdatera till Windows 10 version 21H2.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar: 

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2 som stöds.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen. 

Viktigt!: Använd EKB KB4562830 för att uppdatera till de utgåvor av Windows 10 version 20H2 som stöds.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. När du installerar den här KB:en:

 • Den här uppdateringen åtgärdar problem som påverkar LSM (Local Session Manager). De här problemen kan göra det möjligt för användare som inte har administratörsbehörighet att utföra åtgärder som bara en administratör kan göra. 

 • Den här uppdateringen åtgärdar ett känt problem som påverkar appar som använder ODBC (Microsoft Open Database Connectivity) SQL Server Driver (sqlsrv32.dll) för att ansluta till databaser. Anslutningen kan misslyckas. Du kan också få ett fel i appen, eller så kan du få ett felmeddelande från SQL Server.

 • Den här uppdateringen åtgärdar ett känt problem som kan påverka starten på vissa Windows-enheter. De kan få ett felmeddelande (0xc000021a) och en blå skärm.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara de nya uppdateringarna i det här paketet ned och installeras på enheten. 

Mer information om säkerhetsrisker finns på den nya webbplatsen security update guide och Uppdateringar för januari 2023

Windows 10 Servicing Stack-uppdatering – 19042.2300, 19044.2300 och 19045.2300

Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicing stack-uppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicing stack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Enheter med Windows-installationer som skapats från anpassade offlinemedia eller en anpassad ISO-avbildning kan ha Microsoft Edge (äldre version) som tagits bort av den här uppdateringen, men inte automatiskt ersatts av nya Microsoft Edge. Det här problemet uppstår bara när anpassade offlinemedia eller ISO-avbildningar skapas genom att slipstreaming den här uppdateringen till avbildningen utan att först ha installerat den fristående Servicing Stack-uppdateringen (SSU) som släpptes 29 mars 2021 eller senare.

Observera Enheter som ansluter direkt till Windows Update för att ta emot uppdateringar påverkas inte. Detta omfattar enheter som använder Windows Update för företag. Alla enheter som ansluter till Windows Update ska alltid få de senaste versionerna av SSU och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) utan några extra steg. 

Undvik det här problemet genom att först slipstreama SSU-paketet som släpptes 29 mars 2021 eller senare till det anpassade offlinemediet eller ISO-avbildningen innan du slipstreamar LCU. För att göra detta med de kombinerade SSU- och LCU-paketen som nu används för Windows 10 version 20H2 och Windows 10 version 2004 måste du extrahera SSU:et från det kombinerade paketet. Använd följande steg för att extrahera SSU-paketet:

 1. Extrahera cab-filen från msu via den här kommandoraden (med paketet för KB5000842 som exempel): expandera Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destinationssökväg>

 2. Extrahera SSU från den tidigare extraherade cab-filen via den här kommandoraden: expandera sökvägen Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <destinationssökväg>

 3. Du kommer sedan att ha SSU-cab-filen i det här exemplet med namnet SSU-19041.903-x64.cab. Slipstreama den här filen till offlinebilden först och sedan till LCU.

Om du redan har stött på det här problemet genom att installera operativsystemet med hjälp av berörda anpassade media kan du åtgärda det genom att direkt installera nya Microsoft Edge. Om du behöver distribuera de nya Microsoft Edge för företag kan du läsa Ladda ned och distribuera Microsoft Edge för företag.

Start-menyn, Windows Search- och Universell Windows-plattform-appar (UWP) kanske inte fungerar som förväntat eller kan ha problem med att öppna. Berörda Windows-enheter kan ha skadade registernycklar eller data som kan påverka appar som använder Microsoft Office-API:er att integrera med Windows, Microsoft Office eller Microsoft Outlook eller Outlook Kalender. Ett exempel på en app som påverkas av det här problemet är ClickShare. Det underliggande problemet orsakas inte av installationen av en uppdatering av Windows och kan exponeras av en uppdatering för en app som påverkas.

Du kan avinstallera appar som är integrerade med Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook eller Outlook Kalender för att undvika det här problemet. Uppdateringar till appar som påverkas eller vägledning från utvecklaren av appen kan också vara tillgängliga. Om du använder ClickShare by Barco kan du läsa Symptom: Start-menyn och andra gränssnittskomponenter misslyckas när appar som Barcos ClickShare-åtkomst-API:er för Office och Behörigheter för Windows-aktivitetsfältet inte svarar eller behörigheter för användargränssnittsmappar med ClickShare-appkalenderintegrering.

Vi undersöker för närvarande och kommer att tillhandahålla ytterligare information när den blir tillgänglig.

När du har installerat uppdateringar som släppts 10 januari 2023 och senare kanske profiler för kioskenheter som har automatisk inloggning aktiverat inte loggas in automatiskt. När Autopilot har slutfört etableringen stannar berörda enheter kvar på inloggningsskärmen och frågar efter autentiseringsuppgifter.

Vi arbetar på en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen

Särskilda instruktioner för Windows Återställningsmiljö -enheter (WinRE) – uppdaterade 23/1/23

Enheter med Windows Återställningsmiljö (WinRE) måste uppdatera WinRE-partitionen för att åtgärda säkerhetsrisker i CVE-2022-41099. Det här säkerhetsproblemet i WinRE åtgärdas inte om uppdateringen installeras normalt i Windows. Mer information om hur du åtgärdar problemet i WinRE finns i CVE-2022-41099.

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft kombinerar nu den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

Förutsättning:

Välj något av följande baserat på ditt installationsscenario:

 1. För offlineunderhåll av OS-avbildningar:

  Om avbildningen inte har LCU från 22 mars 2022 (KB5011543) eller senare måste du installera den fristående specialuppdateringen från 10 maj 2022 (KB5014032) innan du installerar den här uppdateringen.

 2. För distribution av Windows Server Update Services (WSUS) eller när du installerar det fristående paketet från Microsoft Update Catalog: 

  Om dina enheter inte har LCU från 11 maj 2021 (KB5003173) eller senare måste du installera den särskilda fristående SSU-versionen från 10 augusti 2021 (KB5005260) innan du installerar den här uppdateringen.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update.

Windows Update för företag

Ja

Inget. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update i enlighet med konfigurerade principer.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 10 version 1903 och senare

Klassificering: Säkerhetsuppdateringar

Om du vill ta bort LCU

Om du vill ta bort LCU efter installation av det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med LCU-paketnamnet som argument. Du hittar paketnamnet med hjälp av följande kommando: DISM /online /get-packages.

Det går inte att köra Windows Update fristående installationsprogrammet (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 5022282.

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i Servicing Stack-uppdateringen kan du ladda ned filinformation för SSU – version 19042.2300, 19044.2300 och 19045.2300

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×