Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2017-07-11

Version:

OS-version 14393.1480

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Känt problem med att Internet Explorer 11 stängdes oväntat när vissa webbplatser besöktes har åtgärdats (problemet angavs i KB4022723).

 • Problemet med ett konkurrenstillstånd som gjorde att Lync Edge-servrar kraschade slumpmässigt (stoppfel D1) har åtgärdats. Alla aktiva, öppna sessioner inom en federerad domän förlorade anslutningen för konferenssamtal, snabbmeddelanden, etc.

 • Problemet med minnesläckor i det icke-växlingsbara systemminnet med taggen NDnd som gjorde att operativsystemet kraschade har åtgärdats.

 • Problemet med ett konkurrenstillstånd som uppstod när två trådar försökte rekonstruera hashtabellen samtidigt har åtgärdats.

 • Problemet med att Internet Explorer 11 slutade svara när en användare klickade på en tom kolumnrubrik och sedan omedelbart höll ned SKIFT och dubbelklickade har åtgärdats.

 • Problemet med att NewWindow3-händelsehanteraren aldrig anropades i en hanterad WebBrowser-klass i .NET 4.6 har åtgärdats.

 • Problemet i Internet Explorer 11 med att en textnod som returnerades från DOMParser kunde vara felaktig när MutationObserver för childList och underträd var aktiv har åtgärdats.

 • Problemet i Internet Explorer 11 med att en krasch kunde uppstå i begränsade scenarier vid användning av sökfunktionen (Ctrl+F) har åtgärdats.

 • Säkerhetsuppdateringar av Windows Shell, Microsoft Graphics Component, Windows Search, Windows kernel, Windows kernellägesdrivrutiner, the .NET Framework, Windows Server, virtualisering i Windows, Windows lagring och filsystem, datacenternätverk, Internet Explorer 11, Microsoft PowerShell, Microsoft Edge och Microsoft Scripting Engine.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

Om ett iSCSI-mål blir inaktiverat kommer försöken att återansluta att orsaka en läcka. Att starta en ny anslutning till ett tillgängligt mål fungerar som det ska.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Windows Server 2012 R2- och Server 2016-datorer där frånkoppling av iSCSI-anslutna mål inträffar kan uppvisa många olika symptom. Dessa omfattar, men är inte begränsade till:

 • Operativsystemet slutar svara

 • Du får stoppfelen (felsökningsfelen) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 eller 0xDEADDEAD.

 • Användarinloggningsfel uppstår tillsammans med felet "Inga inloggningsservrar är tillgängliga".

 • Program- och tjänstfel uppstår på grund av tillfällig överbelastning.

 • Ett ovanligt stort antal tillfälliga portar används av systemprocessen.

 • Ett ovanligt stort antal trådar används av systemprocessen.

Orsak

Problemet orsakas av ett låsproblem på Windows Server 2012 R2- och Windows Server 2016 RS1-datorer, vilket ger anslutningsproblem till iSCSI-målen. Problemet kan uppstå när du har installerat någon av följande uppdateringar:

Windows Server 2012 R2

Utgivningsdatum

KB

Artikelrubrik

16 maj 2017

KB4015553

18 april 2017 – KB4015553 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

9 maj 2017

KB4019215

9 maj 2017 – KB4019215 (månatlig samlad uppdatering)

9 maj 2017

KB4019213

9 maj 2017 – KB4019213 (endast säkerhetsuppdatering)

18 april 2017

KB4015553

18 april 2017 – KB4015553 (förhandsversion av månatlig samlad uppdatering)

11 april 2017

KB4015550

11 april 2017 – KB4015550 (månatlig samlad uppdatering)

11 april 2017

KB4015547

11 april 2017 – KB4015547 (endast säkerhetsuppdatering)

21 mars 2017

KB4012219

Mars 2017 – förhandsversion av den månatliga samlade kvalitetsuppdateringen för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1)

Utgivningsdatum

KB

Artikelrubrik

16 maj 2017

KB4023680

26 maj 2017 – KB4023680 (OS-version 14393.1230)

9 maj 2017

KB4019472

9 maj 2017 – KB4019472 (OS-version 14393.1198)

11 april 2017

KB4015217

11 april 2017 – KB4015217 (OS-version 14393.1066 och 14393.1083)


Verifiering

 • Kontrollera vilken version av följande MSISCSI-drivrutin som finns på systemet:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Den version som uppvisar det här beteendet är 6.3.9600.18624 för Windows Server 2012 R2 och version 10.0.14393.1066 för Windows Server 2016.

 • Följande händelser loggas i systemloggen:

  Händelsekälla

  ID

  Text

  iScsiPrt

  34

  En anslutning till målet avbröts, men initieraren lyckades återansluta till målet. Dumpdata innehåller målnamnet.

  iScsiPrt

  39

  Initieraren skickade ett aktivitetshanteringskommando för att återställa målet. Målnamnet anges i dumpdata.

  iScsiPrt

  9

  Målet svarade inte i tid på en SCSI-begäran. CDB anges i dumpdata.

 • Granska antalet trådar som körs under systemprocessen och jämför det med en känd, fungerande baslinje.

 • Granska antalet referenser som för tillfället har öppnats av systemprocessen och jämför det med en känd, fungerande baslinje.

 • Granska antalet tillfälliga portar som används av systemprocessen.

 • Kör följande kommando från en administrativ PowerShell:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Eller så kör du kommandot NETSTAT tillsammans med växeln "Q" från en kommandotolk med administrativ CMD. Då visas "bundna" portar som inte längre är anslutna:

  NETSTAT –ANOQ

  Fokusera på portar som ägs av systemprocessen.

  Allt över 12 000 i de tre föregående punkterna anses vara misstänkt. Om iSCSI-mål finns i datorn är det troligt att det här problemet uppstår.

Lösning

Om händelseloggarna tyder på att många återanslutningar görs kan du samarbeta med din iSCSI- och nätverksleverantör för att diagnostisera och åtgärda orsaken till felet med att behålla anslutningar till iSCSI-mål. Kontrollera att iSCSI-mål kan nås via den aktuella nätverksinfrastrukturen. Installera uppdaterade korrigerar när de blir tillgängliga. Den här artikeln kommer att uppdateras med det specifika KB-artikelnumret för korrigeringen som ska installeras när den blir tillgänglig.

Obs! Vi rekommenderar inte att du avinstallerar några säkerhetsuppdateringar från mars, april, maj och juni. Om du gör det utsätts datorerna för kända säkerhetshot och andra fel som åtgärdas via uppdateringar varje månad. Vi rekommenderar att du först arbetar med iSCSI-mål och nätverksleverantörer för att lösa anslutningsproblemen som orsakar återanslutning av mål.

 

Så här skaffar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4025339.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×