12 december 2017 – KB4054517 (OS-version 16299.125)

Utgivningsdatum:

Version:

2017-12-12

OS-version 16299.125

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Uppdatering av standardsynlighet i Internet Explorer för knappen som startar Microsoft Edge.

  • Problemet där Windows Defender Device Guard och Programkontroll blockerar vissa appar från att köras, även i Audit-Only Enforcement-läge, har åtgärdats.

  • Problemet med återställning av PLC-bit på U0/U3-övergångar har åtgärdats.

  • Problemet med anpassade Bluetooth-enheter som saknar stöd för koppling har åtgärdats.

  • Problemet där pektangentbord inte stöder standardlayout för 88 språk har åtgärdats.

  • Problemet där pektangentbordet för en IME från tredje part saknar AV/PÅ-tangent har åtgärdats.

  • Ytterligare problem med uppdaterad tidszoninformation är åtgärdade.

  • Problemet där användare av System Center Virtual Machine Manager (VMM) inte kan kopiera eller klona virtuella datorer (VM). Felmeddelandet är "0x80070057- Ogiltig parameter". Det här problemet påverkar gränssnittet i VMM och PowerShell-skript som används för kloning och kopiering av virtuella datorer.

  • Problem åtgärdat med att tjänsten Internet Connection Sharing (ICS) inte bevarar anslutningar mellan omstarter av operativsystemet eller ICS-tjänsten. Lösningen kan aktiveras genom en EnableRebootPersistConnection-registernyckel som beskrivs i KB4055559.

  • Säkerhetsuppdateringar för Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge och Windows Server.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Uppdateringsinstallationen kan stoppa vid 99 % och leda till förhöjd CPU- eller diskanvändning om enheten återställdes med funktionen Återställ den här datorn efter installationen av KB4054022.

Det här problemet åtgärdas i KB4058702.

Obs! Om du påverkas av det här problemet måste du starta om datorn eller avsluta befintliga Trusted Installer-processer genom att köra följande från en kommandotolk med administratörsbehörighet:

taskkill /f /im tiworker.exe

taskkill /f /im trustedinstaller.exe

Enheter som berörs av problemet kan ha stora CBS.log-filer. Dessa filer kan tas bort genom att köra följande kommando från en kommandotolk med administratörsbehörighet:

del /f %windir%\logs\cbs\*.log

Windows uppdateringshistorik rapporterar att KB4054517 inte kunde installeras på grund av felet 0x80070643.

Windows Update rapporterar felaktigt att uppdateringen inte kunde installeras fastän den har det. Du kan verifiera installationen genom att välja Sök efter uppdateringar för att se att det inte finns några fler uppdateringar.

Du kan också skriva Om din dator  i sökrutan i aktivitetsfältet för att bekräfta att din enhet kör förväntad OS-version.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När du har installerat uppdateringen kan vissa förinstallerade appar som kör Windows 10 version 1709 tas bort när systemet startas om.

Det här problemet åtgärdas i KB4056892.

Avinstallerade appar kan installeras på nytt manuellt från Microsoft Store.

Så här skaffar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4054517.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×