12 februari 2019 – KB4487044 (OS-version 17763.316)

Utgivningsdatum:

Version:

2019-02-12

OS-version 17763.316

Obs!

Den här versionen innehåller också uppdateringar för Microsoft HoloLens (OS-version 17763.316) som gavs ut 12 februari 2019.

Microsoft kommer att släppa en uppdatering direkt till Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten hos Windows Update på Microsoft HoloLens som inte har uppdaterats till den här senaste OS-versionen.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att inte korrekt värde för LmCompatibilityLevel anges. LmCompatibilityLevel anger autentiseringsläge och sessionssäkerhet.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att det inte går att öppna program som använder en Microsoft Jet-databas med Microsoft Access 97-filformat. Det här problemet uppstår om databasen har kolumnnamn som har fler än 32 tecken. Databasen kan inte öppnas med felet ”Okänt databasformat”.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar Microsoft Edge från att läsa in webbsidor med en lokal IP-adress eller en VPN-anslutning.

 • Åtgärdar ett problem som gör att inloggning med Windows Hello för företag med hybridnyckelförtroendedistribution misslyckas om Windows 2019 Server-domänkontrollanter (DC) används för autentisering. Felet är "Det alternativet är inte tillgängligt för tillfället. Använd en annan metod för att logga in". Om AD-aktivitetsspårning (Active Directory) är aktiverat kan ett LSASS-undantag (Local Security Authority Subsystem Service) uppstå i Windows 2019-domänkontrollanten när en användares inloggning bearbetas.

  Obs!

  AD-datainsamlaruppsättningen och Microsoft Azure Advanced Threat Protection (AATP) aktiverar Active Directory-aktivitetsspårning som standard.

 • Åtgärdar ett problem i Microsoft HoloLens som låter användare hoppa över låsskärmsinloggningen i vissa arbetsflöden.

 • Åtgärdar ett problem i Microsoft HoloLens som gör att Miracast kopplas från och inte återansluter när en app börjar använda kameran.

 • Förbättrar tillförlitligheten för appnedladdningar från Microsoft Store och MDM-servrar när en enhet är i vänteläge för Microsoft HoloLens.

 • Förbättrar stabiliteten för hologram när Holographic Remoting används för Microsoft HoloLens.

 • Tillåter kiosklägeskonfiguration på Microsoft HoloLens utan att ange någon autostartapp.

 • Förbättrar tillförlitligheten för Remote Assist i Microsoft HoloLens.

 • Förbättrar Wi-Fi Connect i välkomstprogrammet (OOBE) för Microsoft HoloLens.

 • Åtgärdar ett problem som gör att sekundära paneler tas bort vid en uppgradering för Microsoft HoloLens.

 • Gör att du kan hoppa över Wi-Fi-konfigurationen när ett konfigurationspaket används för att konfigurera Microsoft HoloLens.

 • Säkerhetsuppdateringar för Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Server, Microsoft JET Database Engine, Internet Explorer, trådlöst nätverk i Windows, Windows lagrings- och filsystem, indata och sammansättning i Windows, Windows Graphics och Windows applattform och ramverk.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat den här uppdateringen identifieras inte första tecknet i det japanska periodkalendernamnet som en förkortning och det kan orsaka problem med datumparsning.

Det här problemet åtgärdas i KB4482887.

När den här uppdateringen har installerats kan eventuellt inte Internet Explorer läsa in bilder som har ett omvänt snedstreck (\) i sin relativa källsökväg.

Det här problemet åtgärdas i KB4482887.

Program som använder en Microsoft Jet-databas med Microsoft Access 95-filformat kan slumpmässigt sluta fungera.

Det här problemet åtgärdas i KB4482887.

När du har installerat den här uppdateringen kan det uppstå autentiseringsproblem i Internet Explorer 11 och andra program som använder WININET.DLL. Detta inträffar när två eller fler personer använder samma användarkonto för flera samtidiga inloggningssessioner på samma Windows Server-dator, inklusive RDP- (Remote Desktop Protocol) och Terminal Server-inloggningar. Symptomen som rapporterats av kunderna innefattar bland annat:

 • Cachestorlek och plats är noll eller tom.

 • Tangentbordsgenvägar fungerar inte korrekt.

 • Webbsidor går periodvis inte att läsa in eller återge korrekt.

 • Problem med uppmaningar om att ange autentiseringsuppgifter.

 • Problem vid nedladdning av filer.

Det här problemet åtgärdas i KB4493509.

När den här uppdateringen har installerats kan användare få ”Fel 1309” när de installerar eller avinstallerar vissa typer av MSI- och MSP-filer.

Det här problemet åtgärdas i KB4489899.

När du har installerat den här uppdateringen gör MSXML6 att program slutar svara om ett undantagsfel utlöses under nodåtgärder som appendChild(), insertBefore() och moveNode().

Grupprincipredigeraren kan sluta svara när du redigerar ett grupprincipobjekt (GPO) som innehåller grupprincipinställningar för Internet Explorer 10-inställningar.

Det här problemet åtgärdas i KB4493509.

Alla serverprogram för sammansatta dokument (OLE) som placerar inbäddade objekt i Windows-metafilen (WMF) med PatBlt-API:t kan visa inbäddade objekt felaktigt.

Om du till exempel klistrar in ett Microsoft Excel-kalkylbladsobjekt i ett Microsoft Word-dokument kan cellerna återges med en annan bakgrundsfärg.

Det här problemet åtgärdas i KB4493509.

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4470788) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4487044

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×