Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

PÅMINNELSE Supporten för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 har upphört och omfattas nu av ESU-support (Extended Security Update).

Från och med juli 2020 kommer det inte längre att finnas valfria icke-säkerhetsrelaterade versioner (kallas C-versioner) för det här operativsystemet. Operativsystem med extended-support har endast kumulativa månatliga säkerhetsuppdateringar (kallas "B" eller Uppdatera tisdag- version).

Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. 

Kunder som har köpt Utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 att fortsätta få säkerhetsuppdateringar efter att den utökade supporten upphör 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka utgåvor som stöds finns i KB4497181. Mer information finns i ESU-bloggen.

PÅMINNELSE Alla uppdateringar för .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 och 4.6 kräver att den d3dcompiler_47.dll uppdateringen är installerad. Vi rekommenderar att du installerar den medföljande d3dcompiler_47.dll uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. Mer information om d3dcompiler_47.dll finns i KB 4019990.

Om du installerar ett språkpaket efter att du har installerat den här uppdateringen måste du installera om den här uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket som du behöver innan du installerar den här uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Uppdateringen från 12 september 2023 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows Server 2008 SP2 innehåller kumulativa säkerhets- och tillförlitlighetsförbättringar i .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2. Vi rekommenderar att du installerar den här uppdateringen som en del av dina vanliga underhållsrutiner. Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen.

Sammanfattning

Säkerhetsförbättringar

CVE-2023-36796 – .NET Framework säkerhetsproblem
med fjärrkörning av kod Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett säkerhetsproblem i DiaSymReader.dll när du läser en skadad PDB-fil som kan leda till fjärrkörning av kod. Mer information finns i CVE 2023-36796.

CVE-2023-36792 – .NET Framework säkerhetsproblem
med fjärrkörning av kod Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett säkerhetsproblem i DiaSymReader.dll när du läser en skadad PDB-fil som kan leda till fjärrkörning av kod. Mer information finns i CVE-2023-36792.

CVE-2023-36793 – .NET Framework säkerhetsproblem
med fjärrkörning av kod Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett säkerhetsproblem i DiaSymReader.dll när du läser en skadad PDB-fil som kan leda till fjärrkörning av kod. Mer information finns i CVE-2023-36793.

CVE-2023-36794 – .NET Framework säkerhetsproblem
med fjärrkörning av kod Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett säkerhetsproblem i DiaSymReader.dll när du läser en skadad PDB-fil som kan leda till fjärrkörning av kod. Mer information finns i CVE-2023-36794.

Kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar

WPF

– Åtgärdar ett problem där layouten för dolda paneler påverkas av händelsen CollectionChanged.

ASP.NET

– Åtgärdar ett problem i aspNetEnforceViewStateMac-registernyckellogik.

1Windows Presentation Foundation (WPF)

Ytterligare information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen när det gäller enskilda produktversioner.

 • 5030185 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 2.0, 3.0, 4.6.2 för Windows Server 2008 SP2 (KB5030185)

 • 5030182 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5030182)

Kända problem i den här uppdateringen

Microsoft känner för närvarande inte till några problem i den här uppdateringen.

Så här hämtar du den här uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättning:

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 installerat.

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. Installationen av dessa uppdateringar förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen och åtgärdar potentiella problem när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

Operativsystem

Förutsättningar för att installera den här uppdateringen

Windows Server 2008 SP2

 1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 9 april 2019 (KB4493730). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 8 oktober 2019 eller senare uppdatering. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 3. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om licensförberedelsepaketet för utökad säkerhet Uppdateringar (ESU) (KB5016891) för Windows Server 2008 SP2 från 8 augusti 2022, även om du tidigare har installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

 4. När du har installerat objekten ovan rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste SSU-versionen. För Windows Server 2008 SP2 måste du ha servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB5016129) från 12 juli 2022 eller senare installerad. Mer information om de senaste SSU-uppdateringarna finns i ADV990001 | Senaste Servicing Stack-Uppdateringar.

  Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

 5. Ladda ned ESU MAK-tilläggsnyckeln från VLSC-portalen och distribuera och aktivera ESU MAK-tilläggsnyckeln. Om du använder VAMT (Volume Activation Management Tool) för att distribuera och aktivera nycklar följer du anvisningarna här.

  VIKTIGT Du behöver ingen ytterligare nyckel för distribution av följande:

  • Du behöver inte distribuera ytterligare en ESU-nyckel för virtuella Azure-datorer, Azure Stack HCI version 21H2 och senare.

  • För andra Azure-produkter, till exempel Azure VMWare, Azure Nutanix-lösningen Azure Stack (Hub, Edge) eller för egna avbildningar på Azure för Windows Server 2008 SP2, måste du distribuera ESU-nyckeln.  Stegen för att installera, aktivera och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar är desamma för det fjärde året av ESU-täckning.

Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2

 1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 12 mars 2019 (KB4490628). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 10 september 2019 eller senare uppdatering. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 3. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om licensförberedelsepaketet för utökad säkerhet Uppdateringar (ESU) (KB5016892) för Windows Server 2008 R2 SP1 från 8 augusti 2022, även om du tidigare har installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

 4. När du har installerat objekten ovan rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste SSU-versionen.

  För Windows Server 2008 R2 SP1 måste du ha servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB5017397) från 13 september 2022 eller senare installerad. Mer information om de senaste SSU-uppdateringarna finns i ADV990001 | Senaste Servicing Stack-Uppdateringar.

  Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

 5. Ladda ned ESU MAK-tilläggsnyckeln från VLSC-portalen och distribuera och aktivera ESU MAK-tilläggsnyckeln. Om du använder VAMT ( Volume Activation Management Tool) för att distribuera och aktivera nycklar följer du anvisningarna här.

  VIKTIGT Du behöver ingen ytterligare nyckel för distribution av följande:

  • Du behöver inte distribuera ytterligare en ESU-nyckel för virtuella Azure-datorer , Azure Stack HCI.

  • För andra Azure-produkter som Azure VMWare, Azure Nutanix-lösningen Azure Stack (Hub, Edge) eller för egna avbildningar på Azure för Windows Server 2008 SP2 och Windows Server 2008 R2 SP1 måste du distribuera ESU-nyckeln.  Stegen för att installera, aktivera och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar är desamma för det fjärde året av ESU-täckning.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängliga

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Ingen. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update om du är ESU-kund.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog .

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här enskilda .NET Framework produktuppdateringen installeras i tillämpliga fall genom att operativsystemuppdateringen tillämpas. Mer information om operativsystemuppdateringar finns i avsnittet om ytterligare information om den här uppdateringen .

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn efter att du har installerat den här uppdateringen om några filer som påverkas används. Vi rekommenderar att du avslutar alla .NET Framework-baserade program innan du installerar den här uppdateringen.

Information om uppdatering av distribution

Distributionsinformation för den här säkerhetsuppdateringen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

20230912 Information om distribution av säkerhetsuppdateringar: 12 september 2023

Ersättningsinformation för uppdateringar

Den här uppdateringen ersätter tidigare uppdateringar KB5029654 och KB5029651.

Filinformation

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.4063.0

36,744

28-jul-2023

18:34

aspnet_wp.exe

4.7.4063.0

40,376

28-jul-2023

18:34

clr.dll

4.7.4051.0

7,773,080

28-jul-2023

18:29

clrjit.dll

4.7.4051.0

517,000

28-jul-2023

18:29

dfdll.dll

4.7.4057.0

154,040

28-jul-2023

18:29

diasymreader.dll

14.7.4063.0

1,069,464

28-jul-2023

18:34

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

28-jul-2023

18:29

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,336,696

28-jul-2023

18:29

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,162,672

28-jul-2023

18:29

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

28-jul-2023

18:29

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,704,640

28-jul-2023

18:29

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

28-jul-2023

18:29

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

28-jul-2023

18:29

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

28-jul-2023

18:34

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

28-jul-2023

18:34

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

28-jul-2023

18:29

VsVersion.dll

14.7.4063.0

13,232

28-jul-2023

18:34

peverify.dll

4.7.4051.0

182,712

28-jul-2023

18:29

PresentationCore.dll

4.7.4063.0

3,638,208

28-jul-2023

18:34

PresentationFramework.dll

4.7.4063.0

6,270,384

28-jul-2023

18:29

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4063.0

18,352

28-jul-2023

18:29

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4063.0

208,304

28-jul-2023

18:34

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4063.0

78,784

28-jul-2023

18:34

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4063.0

821,168

28-jul-2023

18:34

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

28-jul-2023

18:29

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

28-jul-2023

18:29

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

28-jul-2023

18:29

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

28-jul-2023

18:29

SOS.dll

4.7.4051.0

737,200

28-jul-2023

18:29

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

28-jul-2023

18:29

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

28-jul-2023

18:29

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

28-jul-2023

18:29

System.Core.dll

4.7.4063.0

1,547,120

28-jul-2023

18:29

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

28-jul-2023

18:29

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

28-jul-2023

18:29

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

28-jul-2023

18:29

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

28-jul-2023

18:29

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

28-jul-2023

18:29

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

28-jul-2023

18:29

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.4063.0

65,904

28-jul-2023

18:29

System.Web.Extensions.dll

4.7.4063.0

1,845,104

28-jul-2023

18:29

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

28-jul-2023

18:29

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

28-jul-2023

18:29

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

28-jul-2023

18:29

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

28-jul-2023

18:29

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

28-jul-2023

18:29

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

28-jul-2023

18:29

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

28-jul-2023

18:29

System.Deployment.dll

4.7.4057.0

878,480

28-jul-2023

18:29

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

28-jul-2023

18:29

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

28-jul-2023

18:29

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

28-jul-2023

18:29

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

28-jul-2023

18:29

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

28-jul-2023

18:29

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

28-jul-2023

18:29

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

28-jul-2023

18:29

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

28-jul-2023

18:29

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

28-jul-2023

18:29

System.Web.dll

4.7.4063.0

5,411,760

28-jul-2023

18:34

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4063.0

740,272

28-jul-2023

18:29

System.Windows.Forms.dll

4.7.4057.0

5,237,560

28-jul-2023

18:29

System.Xaml.dll

4.7.4063.0

637,296

28-jul-2023

18:29

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

28-jul-2023

18:29

UIAutomationClient.dll

4.7.4063.0

171,968

28-jul-2023

18:29

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4063.0

355,264

28-jul-2023

18:29

UIAutomationProvider.dll

4.7.4063.0

42,928

28-jul-2023

18:29

UIAutomationTypes.dll

4.7.4063.0

214,960

28-jul-2023

18:29

webengine.dll

4.7.4063.0

18,864

28-jul-2023

18:34

webengine4.dll

4.7.4063.0

544,136

28-jul-2023

18:34

WindowsBase.dll

4.7.4063.0

1,290,160

28-jul-2023

18:29

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

28-jul-2023

18:29

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

28-jul-2023

18:29

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

28-jul-2023

18:29

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4063.0

13,232

28-jul-2023

18:36

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4063.0

19,912

28-jul-2023

18:36

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4063.0

1,340,848

28-jul-2023

18:34

Placeholder.dll

4.7.4063.0

18,864

28-jul-2023

18:34

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4063.0

80,320

28-jul-2023

18:34

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.4063.0

40,328

28-jul-2023

18:29

Aspnet_perf.dll

4.7.4063.0

36,744

28-jul-2023

18:34

aspnet_wp.exe

4.7.4063.0

44,944

28-jul-2023

18:29

aspnet_wp.exe

4.7.4063.0

40,376

28-jul-2023

18:34

clr.dll

4.7.4051.0

10,691,008

28-jul-2023

18:29

clr.dll

4.7.4051.0

7,773,080

28-jul-2023

18:29

clrjit.dll

4.7.4051.0

1,215,384

28-jul-2023

18:29

clrjit.dll

4.7.4051.0

517,000

28-jul-2023

18:29

compatjit.dll

4.7.4051.0

1,253,816

28-jul-2023

18:29

dfdll.dll

4.7.4057.0

185,752

28-jul-2023

18:29

dfdll.dll

4.7.4057.0

154,040

28-jul-2023

18:29

diasymreader.dll

14.7.4063.0

1,454,000

28-jul-2023

18:29

diasymreader.dll

14.7.4063.0

1,069,464

28-jul-2023

18:34

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

28-jul-2023

18:29

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,834,416

28-jul-2023

18:29

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,336,696

28-jul-2023

18:29

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,615,792

28-jul-2023

18:29

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,162,672

28-jul-2023

18:29

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

28-jul-2023

18:29

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

28-jul-2023

18:29

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,488,064

28-jul-2023

18:29

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,704,640

28-jul-2023

18:29

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

538,000

28-jul-2023

18:29

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

28-jul-2023

18:29

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

121,768

28-jul-2023

18:29

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

28-jul-2023

18:29

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

28-jul-2023

18:29

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

28-jul-2023

18:34

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

28-jul-2023

18:29

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

28-jul-2023

18:34

ngen.exe

4.7.3771.0

167,400

28-jul-2023

18:29

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

28-jul-2023

18:29

VsVersion.dll

14.7.4063.0

13,208

28-jul-2023

18:29

VsVersion.dll

14.7.4063.0

13,232

28-jul-2023

18:34

peverify.dll

4.7.4051.0

254,856

28-jul-2023

18:29

peverify.dll

4.7.4051.0

182,712

28-jul-2023

18:29

PresentationCore.dll

4.7.4063.0

3,615,624

28-jul-2023

18:29

PresentationCore.dll

4.7.4063.0

3,638,208

28-jul-2023

18:34

PresentationFramework.dll

4.7.4063.0

6,270,384

28-jul-2023

18:29

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4063.0

18,352

28-jul-2023

18:29

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4063.0

271,792

28-jul-2023

18:29

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4063.0

78,768

28-jul-2023

18:29

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4063.0

208,304

28-jul-2023

18:34

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4063.0

78,784

28-jul-2023

18:34

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4063.0

1,103,792

28-jul-2023

18:29

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4063.0

821,168

28-jul-2023

18:34

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

28-jul-2023

18:29

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

28-jul-2023

18:29

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

28-jul-2023

18:29

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

28-jul-2023

18:29

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

28-jul-2023

18:29

SOS.dll

4.7.4051.0

865,672

28-jul-2023

18:29

SOS.dll

4.7.4051.0

737,200

28-jul-2023

18:29

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

28-jul-2023

18:29

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

28-jul-2023

18:29

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

28-jul-2023

18:29

System.Core.dll

4.7.4063.0

1,547,120

28-jul-2023

18:29

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

28-jul-2023

18:29

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

28-jul-2023

18:29

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

28-jul-2023

18:29

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

28-jul-2023

18:29

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

28-jul-2023

18:29

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

28-jul-2023

18:29

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

28-jul-2023

18:29

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

28-jul-2023

18:29

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.4063.0

65,904

28-jul-2023

18:29

System.Web.Extensions.dll

4.7.4063.0

1,845,104

28-jul-2023

18:29

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

28-jul-2023

18:29

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

28-jul-2023

18:29

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

28-jul-2023

18:29

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

28-jul-2023

18:29

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

28-jul-2023

18:29

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,530,168

28-jul-2023

18:29

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

28-jul-2023

18:29

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

28-jul-2023

18:29

System.Deployment.dll

4.7.4057.0

878,480

28-jul-2023

18:29

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

28-jul-2023

18:29

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

28-jul-2023

18:29

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

28-jul-2023

18:29

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

28-jul-2023

18:29

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

28-jul-2023

18:29

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

28-jul-2023

18:29

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

28-jul-2023

18:29

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

28-jul-2023

18:29

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

28-jul-2023

18:29

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

28-jul-2023

18:29

System.Web.dll

4.7.4063.0

5,394,864

28-jul-2023

18:29

System.Web.dll

4.7.4063.0

5,411,760

28-jul-2023

18:34

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4063.0

740,272

28-jul-2023

18:29

System.Windows.Forms.dll

4.7.4057.0

5,237,560

28-jul-2023

18:29

System.Xaml.dll

4.7.4063.0

637,296

28-jul-2023

18:29

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

28-jul-2023

18:29

UIAutomationClient.dll

4.7.4063.0

171,968

28-jul-2023

18:29

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4063.0

355,264

28-jul-2023

18:29

UIAutomationProvider.dll

4.7.4063.0

42,928

28-jul-2023

18:29

UIAutomationTypes.dll

4.7.4063.0

214,960

28-jul-2023

18:29

webengine.dll

4.7.4063.0

20,400

28-jul-2023

18:29

webengine.dll

4.7.4063.0

18,864

28-jul-2023

18:34

webengine4.dll

4.7.4063.0

661,424

28-jul-2023

18:29

webengine4.dll

4.7.4063.0

544,136

28-jul-2023

18:34

WindowsBase.dll

4.7.4063.0

1,290,160

28-jul-2023

18:29

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

28-jul-2023

18:29

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

28-jul-2023

18:29

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

28-jul-2023

18:29

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

28-jul-2023

18:29

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

28-jul-2023

18:29

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4063.0

13,232

28-jul-2023

18:49

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4063.0

13,232

28-jul-2023

18:36

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4063.0

20,960

28-jul-2023

18:49

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4063.0

19,912

28-jul-2023

18:36

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4063.0

1,760,704

28-jul-2023

18:29

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4063.0

1,340,848

28-jul-2023

18:34

Placeholder.dll

4.7.4063.0

19,888

28-jul-2023

18:29

Placeholder.dll

4.7.4063.0

18,864

28-jul-2023

18:34

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4063.0

98,736

28-jul-2023

18:29

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4063.0

80,320

28-jul-2023

18:34

Så här får du hjälp och support för den här uppdateringen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×