Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

Obs!

Reviderad 15 juni 2023 för att korrigera formuleringen i det kända problemet till X.509-certifikat

Reviderad den 20 juni 2023 för att åtgärda länken för CVE-2023-32030

PÅMINNELSE Supporten för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 har upphört och omfattas nu av ESU-support (Extended Security Update).

Från och med juli 2020 kommer det inte längre att finnas valfria icke-säkerhetsrelaterade versioner (kallas C-versioner) för det här operativsystemet. Operativsystem med extended-support har endast kumulativa månatliga säkerhetsuppdateringar (kallas "B" eller Uppdatera tisdag- version).

Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. 

Kunder som har köpt Utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar när den utökade supporten upphör 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka utgåvor som stöds finns i KB4497181. Mer information finns i ESU-bloggen.

PÅMINNELSE Alla uppdateringar för .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 och 4.6 kräver att den d3dcompiler_47.dll uppdateringen är installerad. Vi rekommenderar att du installerar den medföljande d3dcompiler_47.dll uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. Mer information om d3dcompiler_47.dll finns i KB-4019990.

Om du installerar ett språkpaket efter att du har installerat den här uppdateringen måste du installera om den här uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket som du behöver innan du installerar den här uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Uppdateringen från 13 juni 2023 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows Server 2008 SP2 innehåller kumulativa säkerhets- och tillförlitlighetsförbättringar i .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2. Vi rekommenderar att du installerar den här uppdateringen som en del av dina vanliga underhållsrutiner. Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen.

Sammanfattning

Säkerhetsförbättringar

CVE-2023-24897 – .NET Framework säkerhetsproblem
med körning av fjärrkod Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett säkerhetsproblem i MSDIA SDK där skadade PDF-filer kan orsaka heap-spill, vilket leder till en krasch eller att kod körs bort. Mer information finns i CVE-2023-24897.

CVE-2023-24895 – .NET Framework säkerhetsproblem
med fjärrkörning av kod Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett säkerhetsproblem i WPF XAML-parsern där en ejandboxad parser kan leda till fjärrkörning av kod. Mer information finns i CVE-2023-24895.

CVE-2023-24936 – .NET Framework säkerhetsrisk
med rättighetsökning Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar en säkerhetsrisk i förbikopplingsbegränsningar när du avserialiserar en DataSet eller DataTable från XML, vilket leder till en rättighetsökning. Mer information finns i CVE-2023-24936.

CVE-2023-29331 – .NET Framework säkerhetsrisk
med överbelastning Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar ett säkerhetsproblem där AIA-hämtningsprocessen för klientcertifikat kan leda till överbelastning. Mer information finns i CVE 2023-29331.

CVE-2023-32030 – .NET Framework säkerhetsrisk
med överbelastning Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar en säkerhetsrisk där filhantering av X509Certificate2 kan leda till överbelastning. Mer information finns i CVE-2023-32030.

Kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar

WPF1

– Åtgärdar ett problem för att undvika ArgumentOutOfRangeException när ControlTemplate har två eller fler ItemsPresenter-delning av ett enskilt Objektsamband.

- Åtgärdar nullreferensfel när knappbeskrivning är synlig egenskap åsidosättas för att alltid vara falskt.

– Åtgärdar ett problem med att använda egenskapen IsReadOnly för TextBox och RichTextBox i ControlTemplate.Triggers löser ett undantag.

– Åtgärdar ett problem med hur WPF-baserade program återger XPS-dokument. Mer information om det här problemet finns i KB5022083.

SQL Connectivity

– Åtgärdar ett problem där SQL-anslutning som skapas inte avslutas av biblioteket när det här felet uppstår eller läcker i klientprogrammet.

1Windows Presentation Foundation (WPF)

Ytterligare information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen när det gäller enskilda produktversioner.

 • 5027543 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 2.0, 3.0, 4.6.2 för Windows Server 2008 SP2 (KB5027543)

 • 5027540 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5027540)

Kända problem i den här uppdateringen

Symptom

Den här uppdateringen kan påverka hur .NET Framework runtime importerar X.509-certifikat. Mer information om det här problemet finns i KB5025823

Lösning

Information om hur du åtgärdar det här problemet finns i KB5025823.

Så här hämtar du den här uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättning:

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 installerat.

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. Installationen av dessa uppdateringar förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen och åtgärdar potentiella problem när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

Operativsystem

Förutsättningar för att installera den här uppdateringen

Windows Server 2008 SP2

 1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 9 april 2019 (KB4493730). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 8 oktober 2019 eller senare uppdatering. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 3. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om licensförberedelsepaketet för utökad säkerhet Uppdateringar (ESU) (KB5016891) för Windows Server 2008 SP2 från 8 augusti 2022, även om du tidigare har installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

 4. När du har installerat objekten ovan rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste SSU-versionen. För Windows Server 2008 SP2 måste du ha servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB5016129) från 12 juli 2022 eller senare installerad. Mer information om de senaste SSU-uppdateringarna finns i ADV990001 | Senaste Servicing Stack-Uppdateringar.

  Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

 5. Ladda ned ESU MAK-tilläggsnyckeln från VLSC-portalen och distribuera och aktivera ESU MAK-tilläggsnyckeln. Om du använder Volume Activation Management Tool (VAMT) för att distribuera och aktivera nycklar följer du anvisningarna här.

  VIKTIGT Du behöver ingen ytterligare nyckel för distribution av följande:

  • Du behöver inte distribuera ytterligare en ESU-nyckel för virtuella Azure-datorer, Azure Stack HCI version 21H2 och senare.

  • För andra Azure-produkter, till exempel Azure VMWare, Azure Nutanix-lösningen Azure Stack (Hub, Edge) eller för egna avbildningar på Azure för Windows Server 2008 SP2, måste du distribuera ESU-nyckeln.  Stegen för att installera, aktivera och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar är desamma för det fjärde året av ESU-täckning.

Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2

 1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 12 mars 2019 (KB4490628). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 10 september 2019 eller senare uppdatering. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 3. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om licensförberedelsepaketet för utökade Uppdateringar säkerhetsuppdateringar (ESU) (KB5016892) för Windows Server 2008 R2 SP1 från 8 augusti 2022, även om du tidigare har installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

 4. När du har installerat objekten ovan rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste SSU-versionen.

  För Windows Server 2008 R2 SP1 måste du ha servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB5017397) från 13 september 2022 eller senare installerad. Mer information om de senaste SSU-uppdateringarna finns i ADV990001 | Senaste Servicing Stack-Uppdateringar.

  Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

 5. Ladda ned ESU MAK-tilläggsnyckeln från VLSC-portalen och distribuera och aktivera ESU MAK-tilläggsnyckeln. Om du använder Volume Activation Management Tool (VAMT) för att distribuera och aktivera nycklar följer du anvisningarna här.

  VIKTIGT Du behöver ingen ytterligare nyckel för distribution av följande:

  • Du behöver inte distribuera ytterligare en ESU-nyckel för virtuella Azure-datorer , Azure Stack HCI.

  • För andra Azure-produkter som Azure VMWare, Azure Nutanix-lösningen Azure Stack (Hub, Edge) eller för egna avbildningar på Azure för Windows Server 2008 SP2 och Windows Server 2008 R2 SP1 måste du distribuera ESU-nyckeln.  Stegen för att installera, aktivera och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar är desamma för det fjärde året av ESU-täckning.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängliga

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Ingen. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update om du är ESU-kund.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog .

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här enskilda .NET Framework produktuppdateringen installeras i tillämpliga fall genom att operativsystemuppdateringen tillämpas. Mer information om operativsystemuppdateringar finns i avsnittet om ytterligare information om den här uppdateringen .

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn efter att du har installerat den här uppdateringen om några filer som påverkas används. Vi rekommenderar att du avslutar alla .NET Framework-baserade program innan du installerar den här uppdateringen.

Information om uppdatering av distribution

Distributionsinformation för den här säkerhetsuppdateringen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

20230613 Information om distribution av säkerhetsuppdateringar: 13 juni 2023

Ersättningsinformation för uppdateringar

Den här uppdateringen ersätter tidigare uppdateringar KB5022731 och KB5022734.

Filinformation

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

35,720

13 maj-2023

01:34

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

39,312

13 maj-2023

01:34

clr.dll

4.7.4050.0

7,773,576

13 maj-2023

00:17

clrjit.dll

4.7.4050.0

517,016

13 maj-2023

00:17

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

13 maj-2023

01:34

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,067,928

13 maj-2023

00:17

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

12 maj-2023

23:55

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,336,752

13 maj-2023

00:17

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,162,616

13 maj-2023

00:17

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

13 maj-2023

01:34

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,704,600

13 maj-2023

00:17

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

13 maj-2023

01:34

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

13 maj-2023

01:34

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

13 maj-2023

00:17

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

13 maj-2023

00:17

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

13 maj-2023

01:34

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,208

13 maj-2023

00:17

peverify.dll

4.7.4050.0

182,704

13 maj-2023

00:17

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,638,160

13 maj-2023

00:17

PresentationFramework.dll

4.7.4050.0

6,269,888

12 maj-2023

23:55

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4050.0

18,328

12 maj-2023

23:55

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

208,280

13 maj-2023

00:17

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,744

13 maj-2023

00:17

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

821,144

13 maj-2023

00:17

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

13 maj-2023

01:34

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

13 maj-2023

01:34

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

13 maj-2023

01:34

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

13 maj-2023

01:34

SOS.dll

4.7.4050.0

737,192

13 maj-2023

00:17

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

13 maj-2023

01:34

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

13 maj-2023

01:34

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

13 maj-2023

01:34

System.Core.dll

4.7.4050.0

1,547,120

12 maj-2023

23:55

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

13 maj-2023

01:34

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

13 maj-2023

01:34

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

13 maj-2023

01:34

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

13 maj-2023

01:34

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

13 maj-2023

01:34

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

13 maj-2023

01:34

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3930.0

64,832

13 maj-2023

01:34

System.Web.Extensions.dll

4.7.3930.0

1,842,968

13 maj-2023

01:34

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

13 maj-2023

01:34

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

13 maj-2023

01:34

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

13 maj-2023

01:34

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

13 maj-2023

01:34

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

13 maj-2023

01:34

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

13 maj-2023

00:00

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

13 maj-2023

01:34

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

13 maj-2023

01:34

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

13 maj-2023

01:34

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

13 maj-2023

01:34

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

12 maj-2023

23:55

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

13 maj-2023

01:34

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

13 maj-2023

01:34

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

13 maj-2023

01:34

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

13 maj-2023

01:34

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

13 maj-2023

01:34

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

13 maj-2023

01:34

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,411,760

13 maj-2023

01:34

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4050.0

740,288

12 maj-2023

23:55

System.Windows.Forms.dll

4.7.3980.0

5,237,088

13 maj-2023

01:34

System.Xaml.dll

4.7.4050.0

637,240

12 maj-2023

23:55

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

13 maj-2023

01:34

UIAutomationClient.dll

4.7.4050.0

171,912

12 maj-2023

23:55

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4050.0

355,264

12 maj-2023

23:55

UIAutomationProvider.dll

4.7.4050.0

42,944

12 maj-2023

23:55

UIAutomationTypes.dll

4.7.4050.0

214,920

12 maj-2023

23:55

webengine.dll

4.7.3930.0

18,864

13 maj-2023

01:34

webengine4.dll

4.7.3930.0

543,112

13 maj-2023

01:34

WindowsBase.dll

4.7.4050.0

1,290,120

12 maj-2023

23:55

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

13 maj-2023

01:34

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

13 maj-2023

01:34

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

13 maj-2023

01:34

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,192

13 maj-2023

00:17

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

19,888

13 maj-2023

00:17

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,340,808

13 maj-2023

00:17

Placeholder.dll

4.7.4050.0

18,824

13 maj-2023

00:17

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

80,280

13 maj-2023

00:17

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

40,336

13 maj-2023

01:34

Aspnet_perf.dll

4.7.3930.0

35,720

13 maj-2023

01:34

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

44,952

13 maj-2023

01:34

aspnet_wp.exe

4.7.3930.0

39,312

13 maj-2023

01:34

clr.dll

4.7.4050.0

10,691,008

13 maj-2023

00:17

clr.dll

4.7.4050.0

7,773,576

13 maj-2023

00:17

clrjit.dll

4.7.4050.0

1,215,424

13 maj-2023

00:17

clrjit.dll

4.7.4050.0

517,016

13 maj-2023

00:17

compatjit.dll

4.7.4050.0

1,253,824

13 maj-2023

00:17

dfdll.dll

4.7.3221.0

191,696

13 maj-2023

01:34

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

13 maj-2023

01:34

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,452,992

13 maj-2023

00:17

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,067,928

13 maj-2023

00:17

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

12 maj-2023

23:55

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,834,408

13 maj-2023

00:17

mscordacwks.dll

4.7.4050.0

1,336,752

13 maj-2023

00:17

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,615,792

13 maj-2023

00:17

mscordbi.dll

4.7.4050.0

1,162,616

13 maj-2023

00:17

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

13 maj-2023

01:34

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

13 maj-2023

01:34

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,488,056

13 maj-2023

00:17

mscorlib.dll

4.7.4050.0

5,704,600

13 maj-2023

00:17

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

538,000

13 maj-2023

01:34

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

13 maj-2023

01:34

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

121,768

13 maj-2023

01:34

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

13 maj-2023

01:34

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

13 maj-2023

00:17

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

13 maj-2023

00:17

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

13 maj-2023

00:17

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

13 maj-2023

00:17

ngen.exe

4.7.3771.0

167,400

13 maj-2023

01:34

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

13 maj-2023

01:34

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,248

13 maj-2023

00:17

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,208

13 maj-2023

00:17

peverify.dll

4.7.4050.0

254,872

13 maj-2023

00:17

peverify.dll

4.7.4050.0

182,704

13 maj-2023

00:17

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,615,680

13 maj-2023

00:17

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,638,160

13 maj-2023

00:17

PresentationFramework.dll

4.7.4050.0

6,269,888

12 maj-2023

23:55

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4050.0

18,328

12 maj-2023

23:55

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

271,808

13 maj-2023

00:17

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,768

13 maj-2023

00:17

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

208,280

13 maj-2023

00:17

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,744

13 maj-2023

00:17

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

1,103,808

12 maj-2023

23:55

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

821,144

13 maj-2023

00:17

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

13 maj-2023

01:34

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

13 maj-2023

01:34

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

13 maj-2023

01:34

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

13 maj-2023

01:34

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

13 maj-2023

01:34

SOS.dll

4.7.4050.0

865,696

13 maj-2023

00:17

SOS.dll

4.7.4050.0

737,192

13 maj-2023

00:17

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

13 maj-2023

01:34

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

13 maj-2023

01:34

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

13 maj-2023

01:34

System.Core.dll

4.7.4050.0

1,547,120

12 maj-2023

23:55

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

13 maj-2023

01:34

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

13 maj-2023

01:34

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

13 maj-2023

01:34

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

13 maj-2023

01:34

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

13 maj-2023

01:34

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

13 maj-2023

01:34

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

13 maj-2023

01:34

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

13 maj-2023

01:34

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3930.0

64,832

13 maj-2023

01:34

System.Web.Extensions.dll

4.7.3930.0

1,842,968

13 maj-2023

01:34

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

13 maj-2023

01:34

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

13 maj-2023

01:34

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

13 maj-2023

01:34

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

13 maj-2023

01:34

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

13 maj-2023

01:34

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,530,168

13 maj-2023

00:17

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

13 maj-2023

00:00

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

13 maj-2023

01:34

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

13 maj-2023

01:34

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

13 maj-2023

01:34

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

13 maj-2023

01:34

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

12 maj-2023

23:55

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

13 maj-2023

01:34

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

13 maj-2023

01:34

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

13 maj-2023

01:34

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

13 maj-2023

01:34

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

13 maj-2023

01:34

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

13 maj-2023

01:34

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

13 maj-2023

01:34

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,394,320

13 maj-2023

01:34

System.Web.dll

4.7.3930.0

5,411,760

13 maj-2023

01:34

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4050.0

740,288

12 maj-2023

23:55

System.Windows.Forms.dll

4.7.3980.0

5,237,088

13 maj-2023

01:34

System.Xaml.dll

4.7.4050.0

637,240

12 maj-2023

23:55

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

13 maj-2023

01:34

UIAutomationClient.dll

4.7.4050.0

171,912

12 maj-2023

23:55

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4050.0

355,264

12 maj-2023

23:55

UIAutomationProvider.dll

4.7.4050.0

42,944

12 maj-2023

23:55

UIAutomationTypes.dll

4.7.4050.0

214,920

12 maj-2023

23:55

webengine.dll

4.7.3930.0

19,336

13 maj-2023

01:34

webengine.dll

4.7.3930.0

18,864

13 maj-2023

01:34

webengine4.dll

4.7.3930.0

661,392

13 maj-2023

01:34

webengine4.dll

4.7.3930.0

543,112

13 maj-2023

01:34

WindowsBase.dll

4.7.4050.0

1,290,120

12 maj-2023

23:55

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

13 maj-2023

01:34

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

13 maj-2023

01:34

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

13 maj-2023

01:34

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

13 maj-2023

01:34

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

13 maj-2023

01:34

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,248

13 maj-2023

00:17

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,192

13 maj-2023

00:17

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

20,960

13 maj-2023

00:17

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

19,888

13 maj-2023

00:17

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,760,704

13 maj-2023

00:17

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,340,808

13 maj-2023

00:17

Placeholder.dll

4.7.4050.0

19,888

13 maj-2023

00:17

Placeholder.dll

4.7.4050.0

18,824

13 maj-2023

00:17

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

98,752

13 maj-2023

00:17

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

80,280

13 maj-2023

00:17

Så här får du hjälp och support för den här uppdateringen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×