Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Reviderad 23-11-15: för att ta bort CVE-information som inte påverkades av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen .NET Framework november.

Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

PÅMINNELSE Supporten för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 har upphört och omfattas nu av ESU-support (Extended Security Update).

Från och med juli 2020 kommer det inte längre att finnas valfria icke-säkerhetsrelaterade versioner (kallas C-versioner) för det här operativsystemet. Operativsystem med extended-support har endast kumulativa månatliga säkerhetsuppdateringar (kallas "B" eller Uppdatera tisdag- version).

Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. 

Kunder som har köpt Utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar när den utökade supporten upphör 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka utgåvor som stöds finns i KB4497181. Mer information finns i ESU-bloggen.

PÅMINNELSE Alla uppdateringar för .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 och 4.6 kräver att den d3dcompiler_47.dll uppdateringen är installerad. Vi rekommenderar att du installerar den medföljande d3dcompiler_47.dll uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. Mer information om d3dcompiler_47.dll finns i KB-4019990.

Om du installerar ett språkpaket efter att du har installerat den här uppdateringen måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket som du behöver innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Uppdateringen från 14 november 2023 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows Server 2008 SP2 innehåller kumulativa säkerhets- och tillförlitlighetsförbättringar i .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2. Vi rekommenderar att du installerar den här uppdateringen som en del av dina vanliga underhållsrutiner. Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen.

Sammanfattning

Säkerhetsförbättringar

CVE-2023-36560 – .NET Framework säkerhetsfunktion förbikopplingsrisk
Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar en säkerhetsfunktion som beskrivs i CVE-2023-36560.

CVE-2023-36049 – .NET Framework säkerhetsrisk
med rättighetsökning Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar en säkerhetsrisk med ökad behörighet som beskrivs i CVE-2023-36049.

Kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar

Det finns inga nya kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar i den här uppdateringen.

Ytterligare information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen när det gäller enskilda produktversioner.

 • 5032344 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 2.0, 3.0, 4.6.2 för Windows Server 2008 SP2 (KB5032344)

 • 5032341 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5032341)

Kända problem i den här uppdateringen

Microsoft känner för närvarande inte till några problem i den här uppdateringen.

Så här hämtar du den här uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättning:

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 installerat.

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. Installationen av dessa uppdateringar förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen och åtgärdar potentiella problem när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

Operativsystem

Förutsättningar för att installera den här uppdateringen

Windows Server 2008 SP2

 1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 9 april 2019 (KB4493730). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 8 oktober 2019 eller senare uppdatering. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 3. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om licensförberedelsepaketet för utökad säkerhet Uppdateringar (ESU) (KB5016891) för Windows Server 2008 SP2 från 8 augusti 2022, även om du tidigare har installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

 4. När du har installerat objekten ovan rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste SSU-versionen. För Windows Server 2008 SP2 måste du ha servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB5016129) från 12 juli 2022 eller senare installerad. Mer information om de senaste SSU-uppdateringarna finns i ADV990001 | Senaste Servicing Stack-Uppdateringar.

  Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

 5. Ladda ned ESU MAK-tilläggsnyckeln från VLSC-portalen och distribuera och aktivera ESU MAK-tilläggsnyckeln. Om du använder Volume Activation Management Tool (VAMT) för att distribuera och aktivera nycklar följer du anvisningarna här.

  VIKTIGT Du behöver ingen ytterligare nyckel för distribution av följande:

  • Du behöver inte distribuera ytterligare en ESU-nyckel för virtuella Azure-datorer, Azure Stack HCI version 21H2 och senare.

  • För andra Azure-produkter, till exempel Azure VMWare, Azure Nutanix-lösningen Azure Stack (Hub, Edge) eller för egna avbildningar på Azure för Windows Server 2008 SP2, måste du distribuera ESU-nyckeln.  Stegen för att installera, aktivera och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar är desamma för det fjärde året av ESU-täckning.

Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2

 1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 12 mars 2019 (KB4490628). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 10 september 2019 eller senare uppdatering. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 3. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om licensförberedelsepaketet för utökad säkerhet Uppdateringar (ESU) (KB5016892) för Windows Server 2008 R2 SP1 från 8 augusti 2022, även om du tidigare har installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

 4. När du har installerat objekten ovan rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste SSU-versionen.

  För Windows Server 2008 R2 SP1 måste du ha servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB5017397) från 13 september 2022 eller senare installerad. Mer information om de senaste SSU-uppdateringarna finns i ADV990001 | Senaste Servicing Stack-Uppdateringar.

  Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

 5. Ladda ned ESU MAK-tilläggsnyckeln från VLSC-portalen och distribuera och aktivera ESU MAK-tilläggsnyckeln. Om du använder Volume Activation Management Tool (VAMT) för att distribuera och aktivera nycklar följer du anvisningarna här.

  VIKTIGT Du behöver ingen ytterligare nyckel för distribution av följande:

  • Du behöver inte distribuera ytterligare en ESU-nyckel för virtuella Azure-datorer , Azure Stack HCI.

  • För andra Azure-produkter som Azure VMWare, Azure Nutanix-lösningen Azure Stack (Hub, Edge) eller för egna avbildningar på Azure för Windows Server 2008 SP2 och Windows Server 2008 R2 SP1 måste du distribuera ESU-nyckeln.  Stegen för att installera, aktivera och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar är desamma för det fjärde året av ESU-täckning.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängliga

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Ingen. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update om du är ESU-kund.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog .

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här enskilda .NET Framework produktuppdateringen installeras i tillämpliga fall genom att operativsystemuppdateringen tillämpas. Mer information om operativsystemuppdateringar finns i avsnittet om ytterligare information om den här uppdateringen .

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn efter att du har installerat den här uppdateringen om några filer som påverkas används. Vi rekommenderar att du avslutar alla .NET Framework-baserade program innan du installerar den här uppdateringen.

Information om uppdatering av distribution

Distributionsinformation för den här säkerhetsuppdateringen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

20231114 Information om distribution av säkerhetsuppdateringar: 14 november 2023

Ersättningsinformation för uppdateringar

Den här uppdateringen ersätter tidigare uppdateringar KB5030182 och KB5031226 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 samt KB5030185 och KB5031229 för Windows Server 2008 SP2.

Filinformation

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tidpunkt

Aspnet_perf.dll

4.7.4076.0

36,896

01-nov-2023

21:55

aspnet_wp.exe

4.7.4076.0

40,384

01-nov-2023

21:55

clr.dll

4.7.4051.0

7,773,080

01-nov-2023

21:53

clrjit.dll

4.7.4051.0

517,000

01-nov-2023

21:53

dfdll.dll

4.7.4057.0

154,040

01-nov-2023

21:53

diasymreader.dll

14.7.4063.0

1,069,464

01-nov-2023

21:53

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

01-nov-2023

21:53

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,336,696

01-nov-2023

21:53

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,162,672

01-nov-2023

21:53

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

01-nov-2023

21:53

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,704,640

01-nov-2023

21:53

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

01-nov-2023

21:53

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

01-nov-2023

21:53

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

01-nov-2023

21:55

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

01-nov-2023

21:55

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

01-nov-2023

21:53

VsVersion.dll

14.7.4076.0

13,352

01-nov-2023

21:55

peverify.dll

4.7.4051.0

182,712

01-nov-2023

21:53

PresentationCore.dll

4.7.4076.0

3,638,200

01-nov-2023

21:55

PresentationFramework.dll

4.7.4076.0

6,271,520

01-nov-2023

21:53

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4076.0

18,480

01-nov-2023

21:53

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4076.0

208,416

01-nov-2023

21:55

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4076.0

78,880

01-nov-2023

21:55

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4076.0

821,280

01-nov-2023

21:55

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

01-nov-2023

21:53

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

01-nov-2023

21:53

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

01-nov-2023

21:53

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

01-nov-2023

21:53

SOS.dll

4.7.4051.0

737,200

01-nov-2023

21:53

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

01-nov-2023

21:53

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

01-nov-2023

21:53

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

01-nov-2023

21:53

System.Core.dll

4.7.4076.0

1,547,152

01-nov-2023

21:53

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

01-nov-2023

21:53

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

01-nov-2023

21:53

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

01-nov-2023

21:53

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

01-nov-2023

21:53

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

01-nov-2023

21:53

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

01-nov-2023

21:53

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.4076.0

66,120

01-nov-2023

21:53

System.Web.Extensions.dll

4.7.4076.0

1,845,208

01-nov-2023

21:53

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

01-nov-2023

21:53

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

01-nov-2023

21:53

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

01-nov-2023

21:53

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

01-nov-2023

21:53

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

01-nov-2023

21:53

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

01-nov-2023

21:53

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

01-nov-2023

21:53

System.Deployment.dll

4.7.4057.0

878,480

01-nov-2023

21:53

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

01-nov-2023

21:53

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

01-nov-2023

21:53

System.dll

4.7.4076.0

3,560,552

01-nov-2023

21:53

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

01-nov-2023

21:53

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

01-nov-2023

21:53

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

01-nov-2023

21:53

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

01-nov-2023

21:53

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

01-nov-2023

21:53

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

01-nov-2023

21:53

System.Web.dll

4.7.4076.0

5,411,872

01-nov-2023

21:55

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4076.0

740,392

01-nov-2023

21:53

System.Windows.Forms.dll

4.7.4057.0

5,237,560

01-nov-2023

21:53

System.Xaml.dll

4.7.4076.0

637,296

01-nov-2023

21:53

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

01-nov-2023

21:53

UIAutomationClient.dll

4.7.4076.0

171,960

01-nov-2023

21:53

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4076.0

355,256

01-nov-2023

21:53

UIAutomationProvider.dll

4.7.4076.0

42,936

01-nov-2023

21:53

UIAutomationTypes.dll

4.7.4076.0

215,080

01-nov-2023

21:53

webengine.dll

4.7.4076.0

18,976

01-nov-2023

21:55

webengine4.dll

4.7.4076.0

544,176

01-nov-2023

21:55

WindowsBase.dll

4.7.4076.0

1,290,272

01-nov-2023

21:53

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

01-nov-2023

21:53

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

01-nov-2023

21:53

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

01-nov-2023

21:53

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4076.0

13,344

01-nov-2023

22:01

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4076.0

19,912

01-nov-2023

22:01

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4076.0

1,340,856

01-nov-2023

21:55

Placeholder.dll

4.7.4076.0

18,976

01-nov-2023

21:55

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4076.0

80,304

01-nov-2023

21:55

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tidpunkt

Aspnet_perf.dll

4.7.4076.0

40,480

01-nov-2023

21:53

Aspnet_perf.dll

4.7.4076.0

36,896

01-nov-2023

21:55

aspnet_wp.exe

4.7.4076.0

45,000

01-nov-2023

21:53

aspnet_wp.exe

4.7.4076.0

40,384

01-nov-2023

21:55

clr.dll

4.7.4051.0

10,691,008

01-nov-2023

21:53

clr.dll

4.7.4051.0

7,773,080

01-nov-2023

21:53

clrjit.dll

4.7.4051.0

1,215,384

01-nov-2023

21:53

clrjit.dll

4.7.4051.0

517,000

01-nov-2023

21:53

compatjit.dll

4.7.4051.0

1,253,816

01-nov-2023

21:53

dfdll.dll

4.7.4057.0

185,752

01-nov-2023

21:53

dfdll.dll

4.7.4057.0

154,040

01-nov-2023

21:53

diasymreader.dll

14.7.4063.0

1,454,000

01-nov-2023

21:53

diasymreader.dll

14.7.4063.0

1,069,464

01-nov-2023

21:53

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

01-nov-2023

21:53

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,834,416

01-nov-2023

21:53

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,336,696

01-nov-2023

21:53

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,615,792

01-nov-2023

21:53

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,162,672

01-nov-2023

21:53

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

01-nov-2023

21:53

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

01-nov-2023

21:53

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,488,064

01-nov-2023

21:53

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,704,640

01-nov-2023

21:53

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

538,000

01-nov-2023

21:53

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

01-nov-2023

21:53

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

121,768

01-nov-2023

21:53

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

01-nov-2023

21:53

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

01-nov-2023

21:53

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

01-nov-2023

21:55

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

01-nov-2023

21:53

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

01-nov-2023

21:55

ngen.exe

4.7.3771.0

167,400

01-nov-2023

21:53

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

01-nov-2023

21:53

VsVersion.dll

14.7.4076.0

13,232

01-nov-2023

21:53

VsVersion.dll

14.7.4076.0

13,352

01-nov-2023

21:55

peverify.dll

4.7.4051.0

254,856

01-nov-2023

21:53

peverify.dll

4.7.4051.0

182,712

01-nov-2023

21:53

PresentationCore.dll

4.7.4076.0

3,615,664

01-nov-2023

21:53

PresentationCore.dll

4.7.4076.0

3,638,200

01-nov-2023

21:55

PresentationFramework.dll

4.7.4076.0

6,271,520

01-nov-2023

21:53

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4076.0

18,480

01-nov-2023

21:53

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4076.0

271,904

01-nov-2023

21:53

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4076.0

78,880

01-nov-2023

21:53

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4076.0

208,416

01-nov-2023

21:55

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4076.0

78,880

01-nov-2023

21:55

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4076.0

1,103,904

01-nov-2023

21:53

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4076.0

821,280

01-nov-2023

21:55

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

01-nov-2023

21:53

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

01-nov-2023

21:53

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

01-nov-2023

21:53

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

01-nov-2023

21:53

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

01-nov-2023

21:53

SOS.dll

4.7.4051.0

865,672

01-nov-2023

21:53

SOS.dll

4.7.4051.0

737,200

01-nov-2023

21:53

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

01-nov-2023

21:53

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

01-nov-2023

21:53

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

01-nov-2023

21:53

System.Core.dll

4.7.4076.0

1,547,152

01-nov-2023

21:53

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

01-nov-2023

21:53

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

01-nov-2023

21:53

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

01-nov-2023

21:53

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

01-nov-2023

21:53

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

01-nov-2023

21:53

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

01-nov-2023

21:53

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

01-nov-2023

21:53

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

01-nov-2023

21:53

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.4076.0

66,120

01-nov-2023

21:53

System.Web.Extensions.dll

4.7.4076.0

1,845,208

01-nov-2023

21:53

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

01-nov-2023

21:53

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

01-nov-2023

21:53

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

01-nov-2023

21:53

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

01-nov-2023

21:53

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

01-nov-2023

21:53

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,530,168

01-nov-2023

21:53

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

01-nov-2023

21:53

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

01-nov-2023

21:53

System.Deployment.dll

4.7.4057.0

878,480

01-nov-2023

21:53

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

01-nov-2023

21:53

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

01-nov-2023

21:53

System.dll

4.7.4076.0

3,560,552

01-nov-2023

21:53

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

01-nov-2023

21:53

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

01-nov-2023

21:53

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

01-nov-2023

21:53

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

01-nov-2023

21:53

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

01-nov-2023

21:53

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

01-nov-2023

21:53

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

01-nov-2023

21:53

System.Web.dll

4.7.4076.0

5,394,880

01-nov-2023

21:53

System.Web.dll

4.7.4076.0

5,411,872

01-nov-2023

21:55

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4076.0

740,392

01-nov-2023

21:53

System.Windows.Forms.dll

4.7.4057.0

5,237,560

01-nov-2023

21:53

System.Xaml.dll

4.7.4076.0

637,296

01-nov-2023

21:53

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

01-nov-2023

21:53

UIAutomationClient.dll

4.7.4076.0

171,960

01-nov-2023

21:53

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4076.0

355,256

01-nov-2023

21:53

UIAutomationProvider.dll

4.7.4076.0

42,936

01-nov-2023

21:53

UIAutomationTypes.dll

4.7.4076.0

215,080

01-nov-2023

21:53

webengine.dll

4.7.4076.0

20,504

01-nov-2023

21:53

webengine.dll

4.7.4076.0

18,976

01-nov-2023

21:55

webengine4.dll

4.7.4076.0

661,536

01-nov-2023

21:53

webengine4.dll

4.7.4076.0

544,176

01-nov-2023

21:55

WindowsBase.dll

4.7.4076.0

1,290,272

01-nov-2023

21:53

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

01-nov-2023

21:53

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

01-nov-2023

21:53

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

01-nov-2023

21:53

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

01-nov-2023

21:53

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

01-nov-2023

21:53

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4076.0

13,248

01-nov-2023

22:17

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4076.0

13,344

01-nov-2023

22:01

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4076.0

20,936

01-nov-2023

22:17

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4076.0

19,912

01-nov-2023

22:01

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4076.0

1,760,800

01-nov-2023

21:53

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4076.0

1,340,856

01-nov-2023

21:55

Placeholder.dll

4.7.4076.0

20,000

01-nov-2023

21:53

Placeholder.dll

4.7.4076.0

18,976

01-nov-2023

21:55

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4076.0

98,848

01-nov-2023

21:53

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4076.0

80,304

01-nov-2023

21:55

Så här får du hjälp och support för den här uppdateringen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×