15 januari 2019 – KB4480967 (OS-version 16299.936)

Utgivningsdatum:

Version:

2019-01-15

OS-version 16299.936

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem i Microsoft Edge som gjorde att focusin-händelsen inte kunde utlösas om focus-händelselyssnaren i ett element skiftade fokus till ett annat element.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att vissa program inte kunde visa hjälpfönstret (F1) korrekt.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att ett program kunde sluta fungera vid konvertering från lång Kana till Kanji med en kombination av förutsägande inmatning och icke-förutsägande inmatning.

 • Åtgärdar ett problem i en konfiguration med flera bildskärmar som gjorde att ett fönster oväntat flyttades till en annan skärm vid återanslutning till en befintlig användarsession.

 • Åtgärdar ett problem med att skrivbordsbakgrunder som är inställda av en grupprincip inte uppdateras om de har samma namn som föregående bild.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att BitLocker-upplåsning via nätverk misslyckades på virtuella generation 2-datorer när det användes i ett nätverk som endast har stöd för IPv4.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att katalogsignerade skript, även de som ingick i Windows, felaktigt genererade en WDAC-felgranskningshändelse (Windows Defender-programreglering).

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att schemalagda aktiviteter som skapats i ett inaktiverat tillstånd inte kördes.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att filer i en delad mapp inte kunde skrivas över på grund av nekad åtkomst när en filterdrivrutin var inläst.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att program från tredje part hade problem med att autentisera surfpunkter.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att en blå skärm visades när en Thunderbolt-lagringsenhet anslöts.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att felet 0x139 uppstod för RNDISMP6!KeepAliveTimerHandler vid anslutning till en RNDIS-enhet (Remote Network Driver Interface Specification).

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att ett undantag genererades vid instansiering av SqlConnection efter installation av förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework.

 • Löser ett problem där det första tecknet i en förkortning av det japanska periodkalendernamnet inte känns igen. Mer information finns i KB4469068.

 Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Program som använder en Microsoft Jet-databas med Microsoft Access 97-filformat går eventuellt inte att öppna om databasen har kolumnnamn som har fler än 32 tecken. Databasen misslyckas med felet ”Okänt databasformat”.

Det här problemet åtgärdas i KB4486996.

Efter att ha installerat KB4480978 rapporterar vissa Microsoft Edge-användare att de:

 • Inte kan läsa in webbsidor med en lokal IP-adress.

 • Inte kan läsa in webbsidor på Internet med en VPN-anslutning.

Inte kan gå till webbsidor, eller så slutar webbsidan att svara.

Det här problemet åtgärdas i KB4486996.

När du har installerat den här uppdateringen identifieras inte första tecknet i det japanska periodkalendernamnet som en förkortning och det kan orsaka problem med datumparsning.

Det här problemet åtgärdas i KB4487021.

När du har installerat den här uppdateringen gör MSXML6 att program slutar svara om ett undantagsfel utlöses under nodåtgärder som appendChild(), insertBefore() och moveNode().

Grupprincipredigeraren kan sluta svara när du redigerar ett grupprincipobjekt (GPO) som innehåller grupprincipinställningar för Internet Explorer 10-inställningar.

Det här problemet åtgärdas i KB4493441.

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4477136) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4480967.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×