16 juli 2018 – KB4345420 (OS-version 16299.551)

Utgivningsdatum:

Version:

2018-07-16

OS-version 16299.551

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Åtgärdar ett problem som gör att vissa enheter som kör arbetsbelastningar för nätverksövervakning kan drabbas av stoppfelet 0xD1 på grund av ett konkurrenstillstånd efter installation av juliuppdateringen.

  • Åtgärdar ett problem med DHCP-redundansservern som kan göra att Enterprise-klienter får en felaktig konfiguration när en ny IP-adress begärs. Det resulterar i en avbruten anslutning.

  • Åtgärdar ett problem som kan göra att omstarten av SQL Server-tjänsten ibland misslyckas med felet ”TCP-porten används redan”.

  • Åtgärdar ett problem som inträffar när en administratör försöker stoppa tjänsten World Wide Web Publishing Service (W3SVC). W3SVC blir kvar i ett ”stopp”-tillstånd, men kan inte stoppas helt eller startas om.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

På vissa plattformar (som inte är på engelska) kan följande sträng visas på engelska i stället för på det lokaliserade språket: ”Reading scheduled jobs from file is not supported in this language mode”. Det här felet visas när du försöker läsa in schemalagda jobb som du har skapat och Device Guard är aktiverat.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När Device Guard är aktiverat kan vissa plattformar som inte är på engelska visa följande strängar på engelska i stället för det lokaliserade språket:

  • "Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries."

  • "Script-resurs från PSDesiredStateConfiguration-modul stöds inte när Device Guard är aktiverat. Använd Script-resurs som publicerats av PSDscResources-modul från PowerShell-galleriet."

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När du har installerat någon av juli 2018-säkerhetsuppdateringarna för .NET Framework kan en COM-komponent inte läsas in på grund av felen ”åtkomst nekas”, ”klassen har inte registrerats” eller ”internt fel uppstod av okänd anledning”. Den vanligaste felsignaturen är följande:

Undantagstyp: System.UnauthorizedAccessException

Meddelande: Åtkomst nekas. (Undantag från HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Det här problemet åtgärdas i KB4343897.

Så här hämtar du uppdateringen

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4345420

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×