Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2018-04-17

Version:

OS-version 14393.2214

Supporten för Windows 10 version 1607 upphör 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Viktigt!Windows 10 Enterprise och Windows 10 Education får ytterligare underhåll kostnadsfritt i sex månader. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-baserade enheter (version 1607) som kör Intel "Clovertrail"-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett fel i appar som uppstår när IME för japanska används.

 • Åtgärdar ett problem med att AppLocker-utgivarregler som tillämpas för MSI-filer inte matchar filerna på rätt sätt.

 • Åtgärdar ett problem som gör att lösenordsskärmen visas flera gånger i stället för en gång för Microsoft- och Azure Active Directory-konton.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar Windows Hello från att generera giltiga nycklar när svaga kryptografinycklar identifieras på grund av problem med inbyggd TPM-programvara. Det här problemet uppstår endast om principen som kräver TPM konfigureras.

 • Åtgärdar ett problem som visar namnbegränsningsinformation felaktigt vid visning av certifikategenskaper. I stället för att visa korrekt formaterade data visas informationen i hexadecimal form.

 • Åtgärdar ett problem som blockerar misslyckade NTLM-autentiseringar i stället för att endast logga dem vid användning av en autentiseringsprincip med granskningsläget aktiverat. Följande kan visas i Netlogon.log:

SamLogon: Transitiv nätverksinloggning för <domän>\<användare> från <dator2> (via <dator1>) returnerar 0xC0000413

SamLogon: Transitiv nätverksinloggning för <domän>\<användare> från <dator2> (via <dator1>) startades

NlpVerifyAllowedToAuthenticate: AuthzAccessCheck misslyckades för A2ATo 0x5. Detta kan bero på saknade anspråk och stöd i NTLM

 • Åtgärdar ett problem som genererar ett certifikatverifieringsfel 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) från http.sys. 

 • Åtgärdar ett problem som hindrar ReFS-partitioner från att utökas om volymen ursprungligen har formaterats med ReFS v1.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Hyper-V-värdnoden slutar fungera när den värdbaserade virtuella datorn startar.

 • Åtgärdar ett Kernel-deadlock som påverkar serverns tillgänglighet.

 • Åtgärdar ett problem med Windows Update som hindrar virtuella datorer från att sparas efter omstart eller avstängning av en dator efter installation av en uppdatering. vmms.exe väntar inte tills vmwp.exe har slutat kopiera VM-minnesdata.

 • Åtgärdar ett problem som gör att DTC slutar svara i msdtcprx!CIConnSink::SendReceive under en XA-återställning. Vid det här felet blir IXaMapper-objekt med identiska RMID skadade.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar dig från att ändra eller återställa Active Directory-objekt som har felaktiga bakåtlänkattribut ifyllda i sin klass. Felet som visas är "Fel 0x207D Ett försök gjordes att ändra ett objekt så att ett attribut som inte är giltigt för objektets klass inkluderas."

 • Åtgärdar ett ohanterat problem med verifiering av uppdateringstoken. Följande fel genereras: "Microsoft.IdentityServer.Web.Protocols.OAuth.Exceptions.OAuthInvalidRefreshTokenException: MSIS9312: Ogiltig OAuth-uppdateringstoken togs emot. Uppdateringstoken togs emot tidigare än tillåten tid i denna token."

 • Åtgärdar ett problem som hindrar ADDS DSAC från att köras på en klient som har PowerShell-avskrift aktiverat. Följande felmeddelande visas: "Det går inte att ansluta till någon domän. Uppdatera eller försök igen när det finns en anslutning."

 • Åtgärdar ett problem som gör att redundansväxling för en NFS-serverklusterresurs tar lång tid om kommunikationen från NFS-servern till NFS-klienten blockeras. Om redundansväxlingen tar mer än 20 minuter uppstår stoppfel 0x9E (USER_MODE_HEALTH_MONITOR).

 • Åtgärdar ett problem som kan generera en varning om fel reserverad kapacitet vid klusterverifiering eller när cmdleten Debug-StorageSubSystem körs trots att tillräcklig kapacitet har reserverats. Varningen är "Lagringspoolen har inte den minsta rekommenderade reservkapaciteten. Det kan begränsa din förmåga att återställa dataåterhämtning vid enhetsfel."

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att vissa filer hoppas över och som kan skapa dubblettfiler på arbetsmappsplatser under fullständig uppräkning för synkroniseringssessioner.

 • Åtgärdar ett problem i Windows Multipoint Server 2016 som kan generera felet "MultiPoint-tjänsten svarar inte på den här datorn. Prova att starta om datorn för att lösa problemet."

 • Åtgärdar ett problem som hindrar användarprofildiskar (UPD:er) från att läsas in. Inläsningsfelet genererar ett felmeddelande om att det inte går att logga in på kontot och användarna får en tillfällig profil.

 • Åtgärdar ett problem som gör att temainställningen för högkontrast tillämpas felaktigt när en användare loggar in med RDP.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar ett kopplingsproblem för lågenergi-Bluetooth-enheter.

 • Åtgärdar ett tillförlitlighetsproblem med Microsoft Outlook.

 • Åtgärdar ett tillförlitlighetsproblem som uppstår vid tryck på Alt-tangenten när ett Microsoft Office-program finns i en ActiveX-behållare.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update. Detta gäller inte för Long-Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat uppdateringen från 13 mars 2018 eller en senare kumulativ uppdatering för Windows 10 version 1607, returneras endast den senaste Windows 10-funktionsuppdateringen. Detta förhindrar distribution av tidigare utgivna funktionsuppdateringar med hjälp av ConfigMgr (aktuell gren) och Windows 10-underhållsplaner.

Det här problemet åtgärdas i KB4103723.

Tillförlitlighetsproblem har observerats under skapandet av avskärmade virtuella datorer och de artefakter som krävs för distributionen. Det finns också tillförlitlighetsproblem för skyddsfilsguiden, med eller utan SCVMM-gränssnittet.

Obs! Befintliga avskärmade virtuell datorer och HGS:er påverkas inte.

Det här problemet åtgärdas i KB4284880.

 

Hämta uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök online efter uppdateringar på Microsoft Update.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4093120

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×