17 maj 2018 – KB4103720 (OS-version 14393.2273)

Utgivningsdatum:

Version:

2018-05-17

OS-version 14393.2273

Supporten för Windows 10 version 1607 upphörde 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Viktigt!: Windows 10 Enterprise och Windows 10 Education får ytterligare underhåll kostnadsfritt i sex månader. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-enheter (version 1607) som kör Intel "Clovertrail"-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Ytterligare problem med uppdaterad tidszoninformation är åtgärdade.

 • Problemet som gjorde att Internet Explorer-dialogrutor på en andra skärm också visades på den primära skärmen när utvidgad skärmvisning användes har åtgärdats.

 • Problemet som gjorde att det inte gick att lägga till prestandaräknare i Prestandaövervakaren på system med många processorer har åtgärdats.

 • Åtgärdar ett problem som orsakade sporadiska autentiseringsproblem vid användning av Webbkontohanterare.

 • Problemet som gjorde att BitLocker gick in i ett återställningsläge när uppdateringar installerades har åtgärdats.

 • Problemet med smartkort som orsakade överdriven minnesanvändning på Windows Terminal Server-system har åtgärdats.

 • Problemet med att det inte gick att återställa till en kontrollpunkt för en virtuell dator har åtgärdats. När kontrollpunkten tillämpades igen misslyckades det.

 • Aktiverar IntelliTrace-stega-tillbaka-funktionen i Visual Studio för att ta ögonblicksbilder av ett program vars felsökningsplattform är inställd på x86.

 • Funktionen för CPU-grupper fungerar nu korrekt.

 • Problemet med att Hyper-V alltid returnerade 0 i stället för den högsta mängd RAM som konfigurerats för en VM när prestandaräknaren för högsta mängd minne (MB) i integreringstjänsten för dynamiskt minne kördes har åtgärdats.

 • Problemet som gjorde att en VM utlöste ett fel när VM skapades med statiskt minne har åtgärdats. Detta inträffade när du aktiverade HYPER-V och inaktiverade NUMA i BIOS på en fysisk dator med mer än 64 logiska processorer. Felet var "Data är ogiltiga. (0x8007000D)", och det gick inte att starta VM.

 • Problemet med AD FS som gjorde att en IdP-initierad inloggning i en SAML-förlitande part misslyckades när PreventTokenReplays var aktiverad har åtgärdats.

 • Problemet med att PolicySOM (WMI-principprovider) förbrukade alla tillgängliga dynamiska portar på UDP, vilket gjorde att berörda datorer slutade svara, har åtgärdats. Komponenten som inte stängde socketar korrekt var LDAP-klienten.

 • Problemet med att NDES-serveranslutningar till ADCS ibland inte återansluter automatiskt efter omstart av ADCS-servern har åtgärdats. Om detta inträffar utfärdas inga nya certifikat till nya enheter om inte NDES-servern startas om.

 • AD FS-problemet som uppstod när OAUTH autentiserar från en enhet eller ett webbläsarprogram har åtgärdats. En ändring av användarlösenord utlöste ett fel som krävde att användaren avslutade appen eller webbläsaren för att kunna logga in.

 • Problemet med att smart utelåsning för extranät i UTC+1 eller högre (Europa och Asien) inte fungerade har åtgärdats. Följande fel utlöstes också på grund av att normala extranätsutelåsningar också misslyckades:

Get-AdfsAccountActivity: DateTime-värden större än DateTime.MaxValue eller mindre än DateTime.MinValue vid konvertering till UTC går inte att serialisera till JSON. 

 • Problemet med att diskar som svartlistats eller markerats som felaktiga ignorerades och reparerades inte när användaren startade en S2D-reparation. Cmdleten Repair-S2D fungerar nu på en enskild nod när parametern -RecoverUnboundDrives inte används.

 • Problemet som gjorde att docker-byggen misslyckades med felmeddelandet "hcsshim::ImportLayer misslyckades i Win32: Det går inte att hitta den angivna sökvägen." har åtgärdats

 • Problemet med att Windows 10-klienter som autentiserades mot 802.1x WLAN-åtkomstpunkter inte kunde tillämpa grupprincipbehörigheter, köra skript eller hämta roaming-profiler vid användarinloggning har åtgärdats. Detta berodde på att Kerberos-autentiseringen misslyckades för \\domain\sysvol, \\domain\netlogon och andra DFS-sökvägar.

 • Problemet med att standardprogram återställdes för webbläsare på serverplattformar har åtgärdats.

 • Problemet med att användare inte kunde konfigurera sina PIN i AD FS för Windows Hello för företag har åtgärdats. Detta inträffade när ingen MFA-provider var konfigurerad.

 • Uppfyller kraven på storlek för kapacitetsdata som skickas av enheten (upp till 32 byte).

 • Förbättrar säkerheteten för algoritmer som används av Windows Hello vid ansiktsigenkänning.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update. Detta gäller inte för Long-Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Tillförlitlighetsproblem har observerats under skapandet av avskärmade virtuella datorer och de artefakter som krävs för distributionen. Det finns också tillförlitlighetsproblem för skyddsfilsguiden, med eller utan SCVMM-gränssnittet.

Obs! Befintliga avskärmade virtuella datorer och HGS påverkas inte.

Det här problemet åtgärdas i KB4284880.

 

Hämta uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök online efter uppdateringar på Microsoft Update.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Viktigt! När du installerar både Servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB4132216) och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) från Microsoft Update Catalog ska du installera SSU innan du installerar LCU.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4103720

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×