Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2019-06-18

Version:

OS-version 17134.858

Supporten för April 2018-uppdatering för Windows 10 upphör 12 november 2019 för utgåvorna Home och Pro. Vi börjar uppdatera enheter som kör April 2018-uppdatering för Windows 10 från och med 16 juli 2019 för att säkerställa att dessa enheter förblir i ett underhållet och säkert tillstånd. Mer information finns i avsnittet om Windows 10 version 1903 på instrumentpanelen för versionsinformation.

Obs! Följ @WindowsUpdate om du vill veta när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för versionsinformation.

Påminnelse: 12 mars och 9 april är de två sista deltauppdateringarna för Windows 10 version 1803. Säkerhets- och kvalitetsuppdateringar fortsätter att vara tillgängliga via expressuppdateringspaket och fullständiga kumulativa uppdateringspaket. Mer information hittar du i vår blogg.

Från och med uppdatering KB4499183 introducerar vi en funktion som gör att du kan bestämma när du vill installera en funktionsuppdatering. Du bestämmer när du får en funktionsuppdatering och dina enheter hålls samtidigt uppdaterade. Funktionsuppdateringar som är tillgängliga för berättigade enheter visas i en separat modul på Windows Update-sidan (Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update). Om du vill hämta en tillgänglig uppdatering direkt väljer du Ladda ned och installera nu. Mer information om den här funktionen finns i den här bloggen

När upphörandet av supporten för Windows 10-enheter nås, eller kommer att nås inom ett par månader, börjar Windows Update automatiskt initiera en funktionsuppdatering. Detta gör att enheterna stöds och får månatliga uppdateringar som är viktiga för enhetens säkerhet och ekosystemets hälsa.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som hindrar operativsystemet från att läsa in nya ikonfiler om en felaktigt formaterad ikonfil påträffas.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft Edge inte kan öppnas korrekt i vissa scenarier när du väljer en länk i ett program.

 • Åtgärdar ett problem som gör att programmet Kalkylatorn inte följer Gannen-inställningen när den är aktiverad. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en tryck och släpp-händelse med musen ibland skapar en extra musrörelsehändelse.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användargränssnittet kan sluta svara i flera sekunder när du bläddrar i fönster som har flera underordnade fönster.

 • Åtgärdar ett problem som ör att användare kan inaktivera bakgrundsbilden för inloggning när principen "Dator\Administrativa mallar\Kontrollpanelen\Anpassning\Förhindra att bilden på låsskärmen och inloggningsskärmen ändras" är aktiverad.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Microsoft Outlook slutar fungera när du stänger ett e-postobjekt.

 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en användarstruktur inte kan uppdateras när du publicerar ett valfritt paket i en Connection Group om denna Connection Group redan har publicerats tidigare.

 • Åtgärdar ett problem som tar bort UserRights-principer från alla användare i en säkerhetsgrupp när du tar bort en enhet från en MDM-server (hantering av mobila enheter) eller när Microsoft Intune tar bort en UserRights-princip.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ett etableringspaket inte kan tillämpas korrekt i vissa situationer när det används för att anropa CleanPC CSP (Configuration Service Provider).

 • Lägger till stöd för en lista med säkra ActiveX-kontroller som kan konfigureras av användare vid användning av Windows Defender-programreglering. Mer information finns i Allow COM object registration in a Windows Defender Application Control policy.

 • Åtgärdar ett problem med att använda DPAPI-NG (Data Protection Application Programming Interface NG) eller en gruppskyddad PFX-fil (Personal Information Exchange). De data som du skyddar med någon av dessa mekanismerna i Windows 10 version 1607 och Windows Server 2016 eller tidigare kan inte dekrypteras med Windows 10 version 1703 eller senare.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en användare inte kan logga in på en Microsoft Surface Hub-enhet med ett Azure Active Directory-konto. Det här problemet uppstår på grund av att en tidigare session inte avslutades korrekt.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Windows informationsskydd (WIP) inte kan tillämpa kryptering på en flyttbar USB-enhet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows Account Manager (WAM) misslyckas när en TPM används (Trusted Platform Module) och hindrar användare från att autentisera.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Diskhantering och DiskPart slutar svara vid visning av vissa flyttbara diskar för Windows.

 • Åtgärdar ett problem med ett system som har förstart av DMA-skydd (kernel) aktiverat. När systemet startar Windows i säkert läge slutar systemet fungera med felet “DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Office 365-program slutar fungera när de öppnats när de distribueras som App-V-paket.

 • Inaktiverar Microsoft Visual Basic Script (VBScript) som standard i zonerna Internet och Ej betrodda platser i Internet Explorer och WebBrowser-kontrollen.

 • Åtgärdar ett problem med programmatisk rullning i Internet Explorer 11.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att felet ”Ett fel upptäcktes i en snapin-modul, och snapin-modulen kommer att stängas av” visas när du försöker expandera, visa eller skapa anpassade vyer i Loggboken. Dessutom kan programmet sluta svara eller stängas. Du kan också få samma fel vid användning av Filtrera aktuell logg Åtgärd-menyn med inbyggda vyer eller loggar.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Vi undersöker rapporter om att ett litet antal enheter kan starta med en svart skärm under den första inloggningen efter installation av uppdateringar.

Det här problemet åtgärdas i KB4519978.

Enheter kan ha problem med anslutningen till vissa SAN-enheter (Storage Area Network) med iSCSI (Internet Small Computer System Interface) efter att den här uppdateringen har installerats. Du kan även få ett fel i avsnittet för systemlogg i Loggboken med Händelse-ID 43 från iScsiPrt med beskrivningen ”Målet svarade inte i tid på en inloggningsbegäran".

Det här problemet åtgärdas i KB4509478.

Enheter som startas med PXE-avbildningar (Preboot Execution Environment) från Windows Deployment Services (WDS) eller System Center Configuration Manager (SCCM) kan eventuellt inte startas med felet "Status: 0xc0000001, Info: En enhet som krävs är inte ansluten, eller så gick det inte att få tillgång till den" när du har installerat den här uppdateringen på en WDS-server.

Det här problemet åtgärdas i KB4512509.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4497398) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4503288

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×