19 mars 2019 – KB4489890 (OS-version 16299.1059)

Utgivningsdatum:

Version:

2019-03-19

OS-version 16299.1059

Påminnelse: 12 mars och 9 april är de två sista deltauppdateringarna för Windows 10 version 1709. Säkerhets- och kvalitetsuppdateringar fortsätter att vara tillgängliga via expressuppdateringspaket och fullständiga kumulativa uppdateringspaket. Mer information hittar du i vår blogg.

Påminnelse: Serviceunderhållet för Windows 10 version 1709 upphör 9 april 2019 för enheter med Windows 10 Home-, Pro-, Pro for Workstation- och IoT Core-utgåvor. Dessa enheter kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

VIKTIGT! Windows 10 Enterprise-, Education- och IoT Enterprise-utgåvor får fortsatt serviceunderhåll i 12 månader utan kostnad enligt livscykelmeddelandet från oktober 2018.

 

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem med en Microsoft Access 97-databas som stoppar en begärd åtgärd när en tabell eller kolumn har anpassade egenskaper.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Buenos Aires, Argentina.

 • Åtgärdar ett problem med Microsoft Office Visual Basic for Applications som misslyckas med att använda registerinställningarna för japansk period för datum i japanskt format. Mer information finns i KB4469068.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Kazakstan.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för São Tomé and Príncipe.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar användare från att aktivera gan-nen-stöd för den japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem med grupprincipen "Inaktivera alla appmeddelanden på låsskärmen".

 • Åtgärdar ett problem som kan hindra användare från att logga in och orsaka kontoutelåsningar när App-V-klienten används för att starta program. Det här problemet inträffar på grund av att Kerberos-autentiseringen misslyckas vid försök att hämta användarinformation från domännamnservern (DNS). Ändra följande registernyckel:

  • Inställning: UseDcForGetUserInfo

  • Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Typ: REG_DWORD

  • Värde: Lösningen fungerar om du anger följande DWORD till ett värde som inte är noll.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar App-V-program från att starta och genererar felet 0xc0000225. Lösningen fungerar om du anger följande DWORD till ett värde som inte är noll: "HKLM\Software\Microsoft\AppV\\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds". Standardvärdet är noll, maxvärdet är 10 000, och detta begränsar den maximala väntetiden för en drivrutin när felet uppstår. Mer information finns i KB4494206.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade dialogrutan för autentiseringsuppgifter från att visas när en företagswebbserver försöker ansluta till Internet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en klient eller server startar om när ett smartkort används för att logga in med ledtrådar för användarnamn på en AAD-ansluten (Azure Active Directory) dator med Fjärrskrivbordstjänster (RDS).

 • Åtgärdar ett problem med Microsoft Outlook-profiler på enheter som är domänanslutna och arbetsplatsanslutna. Det kanske inte går att skapa en ny Microsoft Outlook-profil, eller så kanske skapade Microsoft Outlook-profiler slutar fungera.

 • Åtgärdar ett problem som tar bort ALLOWCLSIDS-principen från XML-principfilen när du kör Add-SignerRule för Windows Defender-programreglering.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar användare från att autentisera och gör att Windows Account Manager (WAM) misslyckas när en TPM används (Trusted Platform Module).

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att förnya certifikat när CERT_RENEWAL_PROP_ID används med ICertPropertyRenewal-gränssnittet.

 • Lägger till en ny grupprincipinställning som heter “Låt Windows göra en mjuk frånkoppling av en dator från ett nätverk”. Detta bestämmer hur Windows kopplar från en dator från ett nätverk när Windows avgör att datorn inte längre ska vara ansluten till nätverket.

  • Om inställningen är aktiverad gör Windows en mjuk frånkoppling (frånkopplingen är inte omedelbar eller abrupt) av en dator från ett nätverk.

  • Om inställningen är inaktiverad kopplar Windows från en dator från ett nätverk omedelbart.

  • Om inställningen inte konfigureras är standardbeteendet att göra en mjuk frånkoppling. Mer information om mjuk frånkoppling finns i Understanding and configuring Windows Connection Manager (Förstå och konfigurera Windows Anslutningshanteraren).

Sökväg: Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\Nätverk\Windows Anslutningshanteraren. 

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka felet "Stop 0x133" i NTFS.sys.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows återanvänder ett förfallet DHCP-lån (Dynamic Host Configuration Protocol) om lånet går ut när operativsystemet var avstängt.

 • Åtgärdar ett problem som gör att meddelandet “Windows har skapat en tillfällig varning” visas om du skapar en växlingsfil på en enhet med FILE_PORTABLE_DEVICE-egenskaper.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användargränssnittet slutar svara i flera sekunder när du bläddrar i ett fönster medan flera underordnade fönster är öppna.

 • Åtgärdar ett problem som gör att GDI (Graphics Device Interface) DeleteObject() kan få den anropande processen att sluta fungera när båda följande villkor uppfylls:

  • Den anropande processen är en WOW64-process som hanterar minnesadresser som är större än 2 GB.

  • DeleteObject() anropas med en enhetskontext som är kompatibel med en skrivarenhetskontext.

 • Ger smidig integrering med Microsoft Cloud App Security (MCAS) för att identifiera molnappsanvändning i och utanför företagets nätverk för kunder med Windows Defender Avancerat skydd.

 • Möjliggör automatiska utredningar och åtgärder för Windows Defender ATP-kunder.

 • Åtgärdar ett problem som gör att principen “Inaktivera alla appmeddelanden på låsskärmen" inte fungerar. Sökvägen är "Datorkonfiguration\Administrativa mallar\System\Logotyp".

 • Åtgärdar mindre problem med okända alternativ (unknown OPT) i Extension Mechanisms for DNS (EDNS) för Windows DNS-serverrollen.

 • Åtgärdar ett problem för att uppfylla GB18030-certifikatkraven.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar datumparsers från att konvertera framtida och tidigare datum (gregorianska och japanska) i sammansatta dokument (tidigare OLE) till ett relevant datum enligt japanskt periodformat. Mer information finns iKB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Wdiwifi.SYS slutar fungera med felet “7E (0xc0000005)”. Detta problem uppstår när en klientenhet använder roaming mellan trådlösa åtkomstpunkter (WAP) som har samma BSSID på 2,4 Ghz- och 5 Ghz-banden.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat den här uppdateringen gör MSXML6 att program slutar svara om ett undantagsfel utlöses under nodåtgärder som appendChild(), insertBefore() och moveNode().

Grupprincipredigeraren kan sluta svara när du redigerar ett grupprincipobjekt (GPO) som innehåller grupprincipinställningar för Internet Explorer 10-inställningar.

Det här problemet åtgärdas i KB4493441.

När den här säkerhetsuppdateringen har installerats kanske inte anpassade URI-scheman för programprotokollhanterare startar motsvarande program för lokalt intranät och betrodda platser i Internet Explorer.

Det här problemet åtgärdas i KB4493440.

När du har installerat den här uppdateringen inträffar ett stoppfel när du försöker starta SSH-klientprogrammet (Secure Shell) från Windows Subsystem for Linux (WSL) med agentvidarebefordran aktiverad med en kommandoradsväxel (ssh –A) eller en konfigurationsinställning.

Det här problemet åtgärdas i KB4493441.

Om du aktiverar slutanvändardefinierade tecken (EUDC) per teckensnitt slutar systemet fungera och en blå skärm visas vid start. Detta är inte en vanlig inställning i icke-asiatiska regioner.

Det här problemet åtgärdas i KB4493441.

Alla serverprogram för sammansatta dokument (OLE) som placerar inbäddade objekt i Windows-metafilen (WMF) med PatBlt-API:t kan visa inbäddade objekt felaktigt.

Om du till exempel klistrar in ett Microsoft Excel-kalkylbladsobjekt i ett Microsoft Word-dokument kan cellerna återges med en annan bakgrundsfärg.

Det här problemet åtgärdas i KB4493441.

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4485448) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4489890

Relaterad information

Tack för att du besöker uppdateringshistoriksidan för Windows 10 version 1709. Om du vill veta mer om hur du använder de här sidorna och får ut mesta möjliga av dem kan du läsa det här blogginlägget.

För att förbättra informationen på historiksidorna och relaterade KB och göra dem mer användbara för våra kunder, har vi skapat en anonym undersökning så att du kan komma med förslag och feedback. 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×