Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2016-08-02

Version:

OS-version 14393.10

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Förbättrad tillförlitlighet för bakgrundsaktiviteter och tillägg för Microsoft Edge.

  • Åtgärdat licensproblem som förhindrar aktivering av appar.

  • Åtgärdat problem som förhindrar att bildskärmsorientering ändras efter att en tangentbordsdocka har anslutits.

  • Åtgärdat problem med schemalagda uppdateringsgenomsökningar som försenas vid vänteläge med anslutning.

  • Åtgärdat problem som ibland hindrar XAML-appar (Extensible Application Markup Language) från att ta emot indata från tangentbordet.

  • Åtgärdat problem med händelseloggning som skapar väldigt stora virtuella allokeringar.

  • Åtgärdat problem som orsakar stor batteriurladdning när en enhet med Windows 10 Mobile är inaktiv eller har skärmen avstängd.

  • Åtgärdat ytterligare problem med Cortana-, Microsoft Query- och Microsoft Excel-kompatibilitet och IME (Input Method Editor) för koreanska.

En fullständig lista över filer som påverkas finns i KB3176929.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×