Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2018-09-20

Version:

OS-version 15063.1358

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att dialogrutor för säkerhet och certifikat i Internet Explorer visas i bakgrunden i stället för i förgrunden under vissa omständigheter.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att systemet slutar svara när program anropar EnableEUDC-API:et.

 • Åtgärdar ett problem som gör att principen “EnterpriseAssignedAccess” på mobila enheter inte kan konfigurera vissa sidor i inställningarna, till exempel Språk, Region, Tangentbord och Flygplansläge.

 • Åtgärdar ett problem med diagnostikpipeline för enheter som är registrerade i Windows Analytics när CommercialID-registernyckeln "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection" finns.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar App-V-klientens schemalagda aktivitet från att synkronisera om Device Guard-låsningsprincipen är aktiverad.

 • Åtgärdar ett problem som inträffar vid användning av krypterad e-post. Om kunden väljer Avbryt när personen först tillfrågas om en PIN-kod, isas flera meddelanden om PIN-koder innan dialogrutan till slut försvinner.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar inloggningsfel när ett smartkort används för att logga in på en fjärrskrivbordsserver. Felet är ”STATUS_LOGON_FAILURE”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Direct Access-anslutningen misslyckas när certifikatet för klientautentisering är lagrat på TPM-enheten.

 • Åtgärdar ett problem som gör att VPN-leverantörens (tredje part) användargränssnitt slutar fungera efter dynamisk borttagning av Cryptui.dll.

 • Åtgärdar ett problem som gör att systemet loggar negativa händelser för enheter som är giltiga och som ska vara betrodda. Det här problemet uppstår när Windows Defender-programreglering (Device Guard) körs i granskningsläge.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att processen Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) slutar fungera vid försök att bearbeta ett felformaterat säkerhets-ID (SID).

 • Åtgärdar ett problem som gör att inloggningen på värdservern för en fjärrskrivbordssession ibland slutar svarar.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Tjänsthanteraren (SCM) och Netlogon slutar fungera när en eller flera tjänster har konfigurerats för att köras med domänautentiseringsuppgifter (tjänstkonton).

 • Åtgärdar ett problem som gör att operativsystemet slutar svara under start under vissa omständigheter.

 • Åtgärdar ett problem som inträffar när grupprincipen “X509HintsNeeded” används för att fylla i fältet Ledtråd för användarnamn i förväg. Fältet Ledtråd för användarnamn är oväntat tomt när datorn låses upp efter en inloggning. Cachelagringen av ledtrådar för användarnamn förväntas bara fungera för låsningar och upplåsningar. Den är inte avsedd för utloggningar och inloggningar.

 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

 • Åtgärdar ett problem som gör att alla virtuella gästdatorer som kör Unicast NLB slutar svarar på NLB-begäranden efter att de virtuella datorerna startats om.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

 

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update. Detta gäller inte för Long-Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018

Det här problemet åtgärdas i KB4480959.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

För kumulativa Windows-uppdateringar krävs att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Detta hjälper dig att minimera potentiella problem när du installerar LCU. Mer information finns i Servicing stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4132649) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du gå till Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4457141.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×