Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2018-06-21

Version:

OS-version 14393.2339

Supporten för Windows 10 version 1607 upphörde 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Viktigt!: Windows 10 Enterprise och Windows 10 Education får ytterligare underhåll kostnadsfritt i sex månader. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-enheter (version 1607) som kör Intel "Clovertrail"-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar prestandasänkning i App-V som gör att flera åtgärder i Windows 10 går långsammare.

 • Åtgärdar ett problem med placeringen av textsymboler i språk där man läser från höger till vänster.

 • Åtgärdar en systemkrasch (Stop 3B) i win32kfull.sys när journal-hook-åtgärder avbryts eller en fjärrsession kopplas från.

 • Åtgärdar ett oväntat inloggningsavslutningsproblem med ett RDS-program (fjärrskrivbordstjänst) från tredje part.

 • Åtgärdar ett problem med att kunder behövde trycka två gånger på Ctrl+Alt+Delete för att avsluta läget med tilldelad åtkomst när automatisk inloggning var aktiverat.

 • Åtgärdar ett problem som gör att helskärmsläget för Start-menyn slutar fungera vid inloggning.

 • Åtgärdar ett problem som gör att systemet loggar negativa händelser för giltiga binära filer som ska vara betrodda. Det här problemet uppstår när Windows Defender-programreglering (Device Guard) körs i granskningsläge.

 • Åtgärdar ett problem som orsakade sporadiska autentiseringsproblem vid användning av Windows-autentiseringshanteraren.

 • Åtgärdar ett problem som gör att meddelandena “Autentiseringsuppgifter krävs”och “Vill du tillåta att appen använder din privata nyckel?” visas i onödan. Det här problemet uppstår när en UWP-app (universell Windows-plattform) körs.

 • Åtgärdar ett problem som gör att LSASS-tjänsten slutar svara och att systemet måste startas om för att återställa.

 • Åtgärdar ett problem med att klientprogram som körs i en behållaravbildning inte följer det dynamiska portintervallet.

 • Åtgärdar en minnesläcka i RtlDosPathNameToRelativeNtPathName. Läckan uppstår när du aktiverar LongPathsEnabled i registret och anropar CreateFile eller något annat namnbaserat Win32-API med en sökväg som innehåller fler än 260 tecken.

 • Åtgärdar ett problem med att chkdsk inte uppdaterar filstorleken och den giltiga datalängden när MFT-attributlistan (Master File Table) behöver komprimeras. Detta förhindrar montering av nästa volym eftersom NTFS anser att volymen är skadad, och detta kan inte åtgärdas genom att köra chkdsk på nytt.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att CPU-prestanda försämrades när läckage inträffade för virtuella växelportar under en dators aktiva migrering från en värd till en annan.

 • Åtgärdar ett problem med att vissa virtuella datorer med dynamiskt minne och start-RAM inställt på 32 GB startas om med en blå skärm. Det felmeddelande som visas är ”PFN_List_Corrupt 0x4e”.

 • Åtgärdar ett Windows 2016 Hyper-V-miljöproblem som gör att automatisk registrering till Hyper-V Manager misslyckas när en virtuell dator skapas på en SMB-resurs (Server Message Block 3.0). Det här problemet uppstår när en säkerhetskopiering för återställning utförs till en alternativ plats. Felet som visas är "Det uppstod ett oväntat fel i tjänsten Hantering av virtuell dator för Hyper-V: Filen eller katalogen är skadad och kan inte läsas. (0x80070570)."

 • Åtgärdar ett värd- och gästmigreringsproblem i Windows Server 2016 Hyper-V som gör att 2016 SQL-fildataströmsåterställningen misslyckas med ett “händelse-ID 11”-fel. Det här problemet gör också att SQL-processen slutar fungera.

 • Åtgärdar ett problem där omstart av Hyper-V-värden med Hyper-V-replikering (HVR) aktiverad kan göra att replikeringen stoppas. Det kan också krävas en manuell omstart för att "återuppta replikeringen" från ett pausat tillstånd. Replikeringstillståndet ska vara normalt efter att Hyper-V-värden/VMMS har startats om.

 • Åtgärdar ett problem som ibland hindrar användare från att starta Microsoft Outlook efter att de har loggat in i en fjärrskrivbordssession.

 • Åtgärdar ett problem i dfsutil.exe som uppstår när en DFS-namnrymd exporteras som en XML-fil. Det här problemet uppstår när en namnrymd innehåller en länk med ett mål som pekar till en delad mapp som har tecknet "&" i namnet. Detta resulterar i att den genererade XML-filen inte undantar "&"-tecknet på korrekt sätt och dfsutil.exe kan inte exportera namnrymden.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar ett anslutningsfel när en anslutning till fjärrskrivbord inte läser undantagslistan för en proxy som har flera poster.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar virtuella datorer i en grupperad samling skrivbord (fjärrskrivbord) från att återskapas om de virtuella datorerna är Gen2.

 • Åtgärdar ett problem i en VDI-distribution med fjärrskrivbord som hindrar en monterad användarprofildisk (UPD) från att kopplas från, vilket gör att tillfälliga filer skapas.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användargränssnittet för Windows Server 2016 Server Manager > Fil- och lagringstjänster visar NVDIMM-N-busstypen (minne) som OKÄND.

 • Åtgärdar ett problem som gör att systemets händelselogg får många felhändelser för IPRIP 29031 när systemet tar emot felet ERROR_OBJECT_ALREADY_EXISTS.

 • Åtgärdar ett problem som uppstår när Test-SRTopology körs mellan två kluster och deras CSV-sökvägar. Du kan få felet "Det gick inte att hitta filen".

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update. Detta gäller inte för Long-Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När den här uppdateringen har installerats på en DHCP-redundansserver kan Enterprise-klienter få en felaktig konfiguration när en ny IP-adress begärs.  Detta kan resultera i bruten anslutning eftersom system inte kan förnya sina lån.

Det här problemet åtgärdas i KB4345418.

 

Hämta uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Krav: Servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB4132216) måste installeras innan den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) installeras (KB4284833). LCU rapporteras inte som tillämplig förrän du har installerat SSU.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4284833

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×