Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2016-08-23

Version:

OS-version 14393.82

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

  • Förbättrat tillförlitligheten för nätverksstyrenhet, DNS-server, gateways, lagringsdirigering, grupphanterade tjänstkonton, RPC (Remote Procedure Call), PowerShell, Internet Explorer 11, skrivarkoppling och -samarbete, Windows Kernel, Media Core, Microsoft Store, vänteläge med anslutning, hälsotillståndstjänst för kluster, hypervisor-felsökning och -plattform och Active Directory.

  • Förbättrat prestanda för lagringsdirigering med många noder eller diskar, rullningslister på Xbox One, DHCP-adresshämtning, Active Directory-frågor och hälsotillståndstjänst för kluster.

  • Åtgärdat problem som förhindrar att externa media spelas på Xbox One med hjälp av Sänd till enhet.

  • Åtgärdat problem med musaktiviteter som inte fungerar korrekt i Internet Explorer 11.

  • Åtgärdat problem med återgivning och storleksändring av kapslade tabeller i Internet Explorer 11.

  • Åtgärdat problem då användargränssnittets layout inte uppdateras korrekt i läget för bristfällig kod i Internet Explorer 11.

  • Åtgärdat problem som gjorde att noder kopplades från en klustertjänst emellanåt.

  • Åtgärdat problem med att 3G- och 4G-alternativ inte visades korrekt i Windows 10 Mobile-inställningar.

  • Åtgärdat ytterligare problem med hantering av mobilenheter (MDM), registrering för en Azure Active Directory-klientorganisation, programvarukompatibilitet, återgivning av Yu Gothic-teckensnitt, Cortana, långsamma anslutningar till klusterresurser, Xbox One kan inte starta Netflix-appen med DIAL-protokoll, volym och musikuppspelning i Xbox One, alla videor stoppas när ljud spelas upp i en TV-app, felaktig skalning av välkomstdialogrutan i Internet Explorer 11, drivrutinsinstallation, Windows Update för företag, appar som inte kunde installeras efter återställning av enhet, startfel med Hyper-V och BitLocker aktiverat, cachehanterare, hälsotillståndstjänst för kluster, ingen möjlighet att ändra roller och funktioner på en låst enhet, mappning av disk till hölje fungerar inte, PowerShell, saknad låsskärmsbild, stegräknare kan inte identifieras som en masslagringsenhet, synkronisering mellan Intune och Azure Active Directory (AAD) fungerar inte, Skype-samtal via Wi-Fi, uppspelning via strömning med progressiv nedladdning, ingen möjlighet att avbryta nedladdning från Windows, tillägg för Microsoft Edge, felaktigt användargränssnitt på låsskärmen efter återställning från viloläge och strömsparläge samt blockerad installation av spelpaket från Microsoft Store.

Mer information om den fullständiga listan över berörda filerna finns i KB3176934.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×