Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2021-02-24

Version:

2004-OS version 19041.844 och 20H2-OS version 19042.844

NY 2021-02-24
VIKTIGT Som en del av stödet för Adobe Flash är KB4577586nu tillgängligt som en valfri uppdatering från Windows Update (WU) och Windows Server Update Services (WSUS). När du installerar KB4577586 tas Adobe Flash Player bort permanent från din Windows enhet. När den är installerad kan du inte avinstallera KB4577586. Mer information om Microsofts abonnemang finns i Artikeln om att supporten för Adobe Flash Player är slut.

11/17/20

Mer information om Windows terminologi för uppdateringar finns i artikeln om olika typer av Windows uppdateringar och typer av kvalitetsuppdatering varje månad. Information om hur du visar andra anteckningar och meddelanden Windows 10 uppdateringshistorik, version 2004.


Obs! Följ @WindowsUpdate att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för information om versionen.

 Översikt

 •  Uppdaterar ett problem som visar oväntade skärmar under Windows-upplevelsen (OOBE). 

 • Uppdaterar ett problem i avancerade bildskärmsinställningar som visar felaktiga uppdateringsfrekvenser som är tillgängliga för skärmar med hög dynamiskt område (HDR). 

 • Uppdaterar ett problem som kan medföra att videouppspelning flimrar vid rendering på vissa bildskärmar med låg fördröjning. 

 • Uppdaterar ett problem som ibland förhindrar inmatning av strängar i IME (Input Method Editor). 

 • Uppdaterar ett problem som ibland kan hindra vissa tangenter från att fungera, till exempel hem, Ctrl eller vänsterpil. Det här problemet uppstår när du ställer in det japanska IME-inmatningsläget till Kana. 

 • Uppdaterar ett problem som visar fel språk när du loggar in på en konsol efter att du har ändrat systemspråk. 

 • Uppdaterar ett problem med skärmåtergivning när du har öppnat spel med vissa maskinvarukonfigurationer. 

 • Visar rätt kuvertmedietyp som en valbar utdatapapperstyp för universalutskriftsköer. 

Förbättringar och korrigeringar

Obs!: Om du vill visa en lista över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på namnet på operativsystemet för att expandera avsnittet som går att dölja.

 • Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicestackuppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicestack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10, version 2004.

 • Förbättrar möjligheten för Den automatiska identifieringstjänsten för webbproxy att ignorera ogiltiga WPAD-URL:er (Auto-Discovery Protocol) för webbproxy som DEN automatiska identifieringsservern (Dynamic Host Configuration Protocol) returnerar.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem med en minnesläcka i Internet Explorer 11 som inträffar när du använder det kinesiska språkpaketet.

 • Åtgärdar ett problem med vissa COM+-bildtextprinciper som orsakar ett hänglås i vissa program.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar att vissa Win32-appar öppnas som en annan användare när du använder kommandot runas.

 • Åtgärdar ett problem som visar oväntade skärmar under Windows inträffar (OOBE).

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka ett hänglås när en COM-server levererar en händelse till flera prenumeranter parallellt.

 • Åtgärdar ett problem i avancerade bildskärmsinställningar som visar felaktiga uppdateringsfrekvenser för högupplösta intervallskärmar (HDR).

 • Åtgärdar ett problem som kan hindra vissa CAD-program från att öppnas om de programmen är beroende av OpenGL.

 • Åtgärdar ett problem som kan medföra att videouppspelning flimrar vid rendering på vissa bildskärmar med låg fördröjning.

 • Åtgärdar ett problem som ibland förhindrar inmatning av strängar i IME (Input Method Editor).

 • Åtgärdar ett problem som tar bort resurser eftersom Windows (DWM) läcker handtag och virtuellt minne i fjärrskrivbordssessioner.

 • Åtgärdar ett problem med ett stoppfel som inträffar vid start.

 • Åtgärdar ett problem som kan fördröja distributionen av Windows Hello för företag-certifikat (WHfB) när du öppnar sidan Inställningar->-konton > inloggningsalternativ.

 • Åtgärdar ett problem som ibland kan hindra vissa tangenter från att fungera, till exempel hem, Ctrl eller vänsterpil. Det här problemet uppstår när du ställer in det japanska IME-inmatningsläget till Kana.

 • Tar bort historiken för tidigare använda bilder från en profil i ett användarkonto.

 • Åtgärdar ett problem som visar fel språk när du loggar in på en konsol efter att du har ändrat systemspråket.

 • Åtgärdar ett problem som gör att värdprocessen för Windows fjärrhantering (WinRM) inte fungerar när meddelanden från ett PowerShell-plugin-program formateras.

 • Åtgärdar ett problem i tjänsten Windows Management Instrumentation (WMI) som orsakar en heapläs varje gång säkerhetsinställningar tillämpas på WMI-namnområdesbehörigheter.

 • Åtgärdar ett problem med skärmåtergivning när du har öppnat spel med vissa maskinvarukonfigurationer.

 • Förbättrar starttider för program som har roaminginställningar när User Experience Virtualization (UE-V) är aktiverat.

 • Åtgärdar ett problem där en kapitalprincip i en betrodd MIT-plats inte hämtar en Kerberos-tjänst biljett från Active Directory-domänkontrollanter (DC). Detta inträffar på enheter som installerade Windows Uppdateringar som innehåller skydd för CVE-2020-17049 och konfigurerade PerfromTicketSignature till 1 eller senare. De här uppdateringarna släpptes mellan 10 november 2020 och 8 december 2020. Ticket acquisition also fails with the error, "KRB_GENERIC_ERROR", if callers submit a PAC-less Ticket Granting Ticket (TGT) as an bevis ticket without providing the USER_NO_AUTH_DATA_REQUIRED flag.

 • Åtgärdar hög minnes- och CPU-användning i Microsoft Defender för Endpoint.

 • Förbättrar dataförlustskydd och funktioner för Insider-riskhanteringslösning i Microsoft 365 slutpunkter.

 • Åtgärdar ett problem som visar ett fel när du försöker öppna en icke betrodd webbsida med hjälp av Microsoft Edge (äldre version) eller öppna ett icke betrodda Microsoft Office dokument. Felet är "WDAG-rapport – behållare: fel: 0x80070003, Ext-fel: 0x00000001". Det här problemet inträffar när du har installerat .NET-uppdateringen KB4565627.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar att wevtutil parsar en XML-fil.

 • Åtgärdar ett problem som inte kan rapportera ett fel när Elliptisk algoritmen för digital signatur (ECDSA) genererar ogiltiga nycklar på 163 byte i stället för 165 byte.

 • Lägger till stöd för att använda den Chromium-baserade Microsoft Edge som tilldelad informationskiosk-appen tilldelad åtkomst. Nu kan du även anpassa en sekvens med en bryttangent för enskilda appskiosk. Mer information finns i Konfigurera Microsoft Edge kioskläge.

 • Åtgärdar ett problem med UDP-sändningspaket (User Datagram Protocol) som är större än den maximala överföringsenheten (MTU). Enheter som tar emot dessa paket ignorerar dem eftersom kontrollsumman inte är giltig.

 • Åtgärdar ett problem där tjänsten WinHTTP AutoProxy inte följer det värde som angetts för maximal TTL (Time To Live) för PAC-filen (automatisk konfiguration av proxy). Det förhindrar att den cachelagrade filen uppdateras dynamiskt.

 • Visar rätt kuvertmedietyp som en valbar utdatapapperstyp för universalutskriftsköer.

 • Avslutar visningen av en slumpvis pappersstorlek för en skrivare när den använder Klassdrivrutinen för Microsoft Internet Printing Protocol (IPP).

 • Åtgärdar ett problem som kan leda till att IKEEXT-tjänsten slutar fungera oregelbundet.

 • Åtgärdar ett problem som kan förhindra att en ej ej beständiga Minnes express-enhet (NVMe) anger rätt strömläge.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka stoppfel 7E infssvr.sys på servrar som kör tjänsten Network File System (NFS).

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar att användarprofiltjänsten identifierar en långsam eller snabb länk tillförlitligt.

 • Åtgärdar ett problem som leder till att innehåll låses för metadata när arbetsmappar används.

 • Lägger till en ny nyckelnyckel enligt beskrivningen nedan:

  • Keypath: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/MICROSOFT/log.

  • Fältet RootShareAcquireSuccessEvent har följande möjliga värden:

   • Standardvärdet = 1; aktiverar loggen.

   • Annat värde än 1. inaktiverar loggen.

     Om nyckeln inte finns skapas den automatiskt. För att detta ska gälla kan alla ändringar av
     rootShareAcquireSuccessEvent i registret kräver att du startar om TIDE-tjänsten. 

 • Uppdaterar synkroniseringsprotokollet Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) genom att lägga till en incheckningsorsak för förfrågningar från klienten till servern. Med incheckningsorsaken kan MDM-tjänsten (Hantering av mobila enheter) fatta bättre beslut om synkroniseringssessioner. Med den här ändringen måste OMA-DM-tjänsten förhandla fram en protokollversion av 4.0 med Windows OMA-DM-klienten.

 • Stänger av tokenbindning som standard i Windows Internet (WinINet). 

 • Åtgärdar ett problem med redundans i en miljö som bara har IPv6-kluster. Om redundansklustret har körts i mer än 24 dagar kanske försök att göra en redundans inte lyckas eller är fördröjd.

 • Åtgärdar ett problem som kan leda till att ett program slutar fungera när du öppnar programmet.

 • Åtgärdar ett problem som resulterar i inaktuella gruppmedlemskapslistor. Det här problemet uppstår eftersom grupprinciptjänsten (GPSVC) gör oregelade uppdateringar av WMI-sessionen (Windows Management Instrumentation). Det här gör att spridningen av ändringar som Active Directory-administratören gör till användare eller gruppmedlemskap går långsammare.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Windows förbättringar av uppdateringen

Microsoft har släppt en uppdatering direkt till Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

När du använder Microsoft IME (Input Method Editor) för att ange Kanji-tecken i en app som automatiskt tillåter inmatning av Furigana-tecken kanske du inte får rätt Furigana-tecken. Du kan behöva ange Furigana-tecknen manuellt.

Obs! De berörda apparna använder funktionen ImmGetCompositionString().

Det här problemet är löst i KB5005101.

När du öppnar ett dokument i Microsoft Word, Microsoft Excel eller något Microsoft Office-program kan du få felmeddelandet "det går inte att öppna eller spara fler dokument i Microsoft Excel eftersom det inte finns tillräckligt med tillgängligt minne eller diskutrymme". Det här problemet påverkar bara enheter som har installerat Microsoft Office-appar från Microsoft Store och försöker öppna ett dokument som har utlöst användningen av funktionen Skyddad vy.

Det här problemet löstes med hjälp av kir (Known Issue Rollback). Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan upplösningen sprids automatiskt till enheter som inte hanteras. Om du startar om enheten kan upplösningen tillämpas snabbare på enheten. För företag hanterade enheter som har installerat en påverkad uppdatering och stött på det här problemet kan du lösa problemet genom att installera och konfigurera en särskild grupprincip.

Obs! Enheter måste startas om när du har konfigurerat den särskilda grupprincipen. Mer information om hur du använder grupprinciper finns i Översikt över grupprinciper.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättning:

Från och med den här versionen kombinerar Microsoft den senaste servicestackuppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Om du vill använda den här förbättringen installerar du den senaste fristående SSU(KB4598481)innan du installerar det här LCU:t. Om du installerar det här LCU:t innan du installerar KB4598481 kan det uppstå fel om 0x800f0823 – CBS_E_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED. Stäng felmeddelandet och installera det rekommenderade SSU. 

Allmän information om SSUs finns i Servicing Stack updates andServicing Stack Updates (SSU): Frequently Asked Questions.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå till Inställningar > uppdaterings- & säkerhetsuppdatering > Windows uppdatering. I området Valfria uppdateringar finns länken för att ladda ned och installera uppdateringen.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Anvisningar finns i Microsoft Update-katalogen.

Om du vill ta bort LCU:n

Om du vill ta bort LCU:n när du har installerat det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med namnet på LCU-paketet som argument. Du kan hitta paketnamnet med hjälp av det här kommandot: DISM /online /get-packages.

Det Windows att köra det fristående installationsprogrammet för uppdatering (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

En lista över de filer som finns i den här uppdateringen hittar du om du hämtar filinformationen för kumulativ uppdatering 4601382

En lista över filer som tillhandahålls i servicestackuppdateringen hittar du genom att hämta filinformationen för SSU - version 19041.841 och 19042.841. 

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×