Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2018-07-24

Version:

OS-version 14393.2395

Supporten för Windows 10 version 1607 upphörde 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Viktigt!: Windows 10 Enterprise och Windows 10 Education får ytterligare underhåll kostnadsfritt i sex månader. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-enheter (version 1607) som kör Intel "Clovertrail"-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Ytterligare problem med uppdaterad tidszonsinformation är åtgärdade.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att vissa tecken inte återges korrekt vid användning av teckensnittet Meiryo i läget för lodrät skrift.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft Outlook slutar svara under fjärrsessioner om systemet förblir låst efter borttagningen av ett smartkort.

 • Åtgärdar ett tillförlitlighetsproblem när du startar om vissa enheter med USB Type-C-stöd.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att minnesanvändningen för LSASS fortsätter växa tills det blir nödvändigt att starta om systemet.

 • Åtgärdar ett problem som kan medföra att dubbelsignerade filer rapporterar ett fel när de ska rapportera att något lyckades. Det här inträffar när Windows Defender-programreglering (Device Guard) körs i granskningsläge.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar utskrifter på ett 64-bitars operativsystem när 32-bitarsprogram personifierar andra användare (vanligtvis genom att anropa LogonUser). Det här problemet uppstår efter installationen av månatliga uppdateringar från och med KB4034681 som släpptes i augusti 2017. Du löser problemet för de berörda programmen genom att installera den här uppdateringen och sedan göra något av följande:

 • Använd Microsoft Application Compatibility Toolkit för att aktiveraSplwow64Compat App Compat Shim globalt.

 • Använd följande registerinställning och starta sedan om 32-bitarsprogrammet: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print Setting: Splwow64Compat

Typ: DWORD

Value1: 1     

 • Åtgärdar ett problem som orsakar omfattande poolallokeringsfel (händelse-ID 2019 och händelse-ID 2020 i systemhändelseloggen från SRV-händelsekällan). Det här problemet uppstår när deduplicering och säkerhetskopiering används på stora filservrar (> 40 TB).

 • Åtgärdar ett problem med begränsningen av DNS-svarsbegäranden som orsakar en minnesläcka när LogOnly-läge är aktiverat. 15874519

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka att expansionsprocessen för virtuella diskar som körs med RCT aktiverat slutar svara och aldrig slutförs. Virtuella diskar som inte är expanderade flyttas fortfarande. Om expansionen avbryts går det dock inte att hantera värddatorn på följande sätt:

  • Det går inte att migrera virtuella datorer.

  • Det går inte att utöka andra diskar.

  • Virtuella datorer fastnar i ett stopp- eller starttillstånd om du försöker stänga av eller starta dem när diskexpansion har slutat svara.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att användaren inte kan utöka den virtuella disken utöver dess ursprungliga storlek efter att ha krympt den. Felmeddelandet ”STATUS_INTERNAL_ERROR” kan visas. Du måste sedan stoppa den virtuella datorn för att kunna expandera disken utöver dess ursprungliga storlek.

 • Åtgärdar ett problem som gör att den virtuella datorn stängs av i stället för att startas om med eller utan SLP aktiverat. Detta inträffar när du ändrar plats för den smarta växlingsfilen för en virtuell dator till en annan enhet och sedan pekar den mot en tom mapp.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att när virtuella datorer startas på en värddator i ett Windows Server 2016 Hyper-V-kluster kan detta orsaka att en annan värd tar emot ett Hyper-V adressfel (0x7E) i vhdmp.sys.

 • Åtgärdar ett WAP-problem relaterat till inaktiva anslutningar som aldrig avslutas. Detta leder till systemresursläckor (t.ex. en minnesläcka) och en WAP-tjänst som inte längre svarar.

 • Åtgärdar ett AD FS-problem som förhindrar användare från att välja ett annat inloggningsalternativ. Detta inträffar när användare väljer att logga in med certifikatbaserad autentisering, men denna funktion inte har konfigurerats. Detta inträffar även om användarna väljer certifikatbaserad autentisering och sedan försöker välja ett annat inloggningsalternativ. Om detta inträffar kommer användarna att omdirigeras till sidan för certifikatbaserad autentisering tills de stänger webbläsaren.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar en LDAP-begäran av typen Modify om ändring av gruppmedlemskap. Operatorn LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID används och åtgärden för ändring av medlemskap är redan satt till SANT (medlemmen är redan borttagen eller finns redan). Statusen LYCKADES returneras och granskningshändelserna 4728 och 4729 visas, vilket innebär att åtgärden slutfördes.

 • Åtgärdar ett problem i AD FS som visar ett dubbelt förlitande part-förtroende i konsolen för hantering av AD FS när du skapar eller visar förtroenden för förlitande part från konsolen.

 • Åtgärdar ett problem i AD FS som medför att Windows Hello för företag misslyckas. Problemet uppstår när det finns två anspråksproviders. PIN-registreringen misslyckas med felet ”400 Internal Server Error: Unable to obtain device identifier.”

 • Åtgärdar ett problem som medför att tjänsten Arbetsmappar (SyncShareSvcs) hamnar i ett cirkulärt deadlocktillstånd. Tjänsten slutar svara på åtgärder för arbetsmappar och börjar läcka minne tills systemet slutar svara.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att inte alla nätverksskrivare är anslutna när en användare loggar in. Nyckeln HKEY_USERS\User\Printers\Connections visar rätt nätverksskrivare för den aktuella användaren. Listan över nätverksskrivare från den här registernyckeln visas dock inte i någon app, till exempel Microsoft Anteckningar eller Enheter och skrivare. Skrivare kan försvinna eller sluta fungera.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka att servrar som är konfigurerade med Distributed Fair-Shared-schemaläggning (DFFS) slutar svara eller slutar fungera. Detta inträffar på grund av ett problem i den logik för schemaläggningsgrupp som kan uppstå när DFFS används.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update. Detta gäller inte för Long-Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

När du har installerat någon av juli 2018-säkerhetsuppdateringarna för .NET Framework kan en COM-komponent inte läsas in på grund av felen ”åtkomst nekas”, ”klassen har inte registrerats” eller ”internt fel uppstod av okänd anledning”. Den vanligaste felsignaturen är följande:

Undantagstyp: System.UnauthorizedAccessException

Meddelande: Åtkomst nekas. (Undantag från HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Det här problemet åtgärdas i KB4346877.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Krav: Servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB4132216) måste installeras innan den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) installeras (KB4338822). LCU rapporteras inte som tillämplig förrän du har installerat SSU.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4338822

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×