24 juli 2018 – KB4338827 (OS-version 15063.1235)

Utgivningsdatum:

Version:

2018-07-24

OS-version 15063.1235

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Ytterligare problem med uppdaterad tidszonsinformation är åtgärdade.

 • Ändrar tjänstleverantör för musikmetadata som används av Windows Media Player.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att vissa tecken inte återges korrekt vid användning av teckensnittet Meiryo i läget för lodrät skrift.

 • Åtgärdar ett problem som kunde orsaka att operativsystemet slutade svara vid övergång från strömsparläge till viloläge.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att minnesanvändningen för LSASS fortsätter växa tills det blir nödvändigt att starta om systemet.

 • Åtgärdar ett problem som kan medföra att dubbelsignerade filer rapporterar ett fel när de ska rapportera att något lyckades. Det här inträffar när Windows Defender-programreglering (Device Guard) körs i granskningsläge.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar att minnesanvändningen för SQL Server ökar med tiden när data krypteras med hjälp av en symmetrisk nyckel med ett certifikat. När du sedan kör frågor öppnas och stängs den symmetriska nyckeln i en rekursiv loop.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar utskrifter på ett 64-bitars operativsystem när 32-bitarsprogram personifierar andra användare (vanligtvis genom att anropa LogonUser). Det här problemet uppstår efter installationen av månatliga uppdateringar från och med KB4034681 som släpptes i augusti 2017. Du löser problemet för de berörda programmen genom att installera den här uppdateringen och sedan göra något av följande:

  • Använd Microsoft Application Compatibility Toolkit för att aktiveraSplwow64Compat App Compat Shim globalt.

  • Använd följande registerinställning och starta sedan om 32-bitarsprogrammet: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print Setting: Splwow64Compat

Typ: DWORD

Value1: 1     

 • Åtgärdar ett fel med att Wi-Fi-autentiseringsuppgifter måste anges varje gång en enhet startas om och försöker återansluta till Wi-Fi via grupprincipdistribuerade prioriterade nätverksprofiler.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att två autentiseringsbegäranden med det ogiltiga lösenordet skickas vid användning av ett ogiltigt lösenord i en trådlös PEAP-miljö med enkel inloggning aktiverad. De många autentiseringsbegärandena kan orsaka för tidiga kontoutelåsningar i miljöer med låga tröskelvärden för kontoutelåsning. Aktivera ändringarna genom att lägga till den nya registernyckeln DisableAuthRetry (Dword) för HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 med hjälp av regedit och ange värdet 1.

 • Åtgärdar ett fel med att Wi-Fi-autentiseringsuppgifter måste anges varje gång en enhet startas om och försöker återansluta till Wi-Fi via grupprincipdistribuerade prioriterade nätverksprofiler.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att inte alla nätverksskrivare är anslutna när en användare loggar in. Nyckeln HKEY_USERS\User\Printers\Connections visar rätt nätverksskrivare för den aktuella användaren. Listan över nätverksskrivare från den här registernyckeln visas dock inte i någon app, till exempel Microsoft Anteckningar eller Enheter och skrivare. Skrivare kan försvinna eller sluta fungera.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update. Detta gäller inte för Long-Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

När du har installerat någon av juli 2018-säkerhetsuppdateringarna för .NET Framework kan en COM-komponent inte läsas in på grund av felen ”åtkomst nekas”, ”klassen har inte registrerats” eller ”internt fel uppstod av okänd anledning”. Den vanligaste felsignaturen är följande:

Undantagstyp: System.UnauthorizedAccessException

Meddelande: Åtkomst nekas. (Undantag från HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Det här problemet åtgärdas i KB4343885.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4338827.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×