24 juli 2018 – KB4340917 (OS-version 17134.191)

Utgivningsdatum:

Version:

2018-07-24

OS-version 17134.191

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som orsakar att enheter i Active Directory eller Hybrid AADJ++-domäner oväntat avregistreras från Microsoft Intune eller MDM-tjänster från tredje part när du installerar uppdateringar för konfigurationspaket (PPKG). Det här problemet uppstår på enheter som är föremål för grupprincipen för automatisk MDM-registrering med AAD-token. Om du körde skriptet Disable-AutoEnrollMDMCSE.PS1 som en tillfällig lösning på det här problemet kör du Enable-AutoEnrollMDMCSE.PS1 från ett PowerShell-fönster i administratörsläge när du har installerat den här uppdateringen.

 • Ytterligare problem med uppdaterad tidszonsinformation är åtgärdade.

 • Förbättrar funktionsfamiljen Universal CRT Ctypes förmåga att hantera EOF som giltiga indata.

 • Löser ett problem med registrering i tjänsten ”Push-installation”.

 • Åtgärdar ett problem med centrala användarprofiler som orsakade att mapparna AppData\Local och AppData\Locallow synkroniserades felaktigt när användarna loggade in eller ut. Mer information finns i KB4340390.

 • Åtgärdar problem med kringutrustning som använder parametrar för tjänstkvalitet (QoS) för Bluetooth-anslutningar.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar att minnesanvändningen för SQL Server ökar med tiden när data krypteras med hjälp av en symmetrisk nyckel med ett certifikat. När du sedan kör frågor öppnas och stängs den symmetriska nyckeln i en rekursiv loop.

 • Åtgärdar ett problem som innebär att två autentiseringsbegäranden med det ogiltiga lösenordet skickas vid användning av ett ogiltigt lösenord i en trådlös PEAP-miljö med enkel inloggning aktiverad. De många autentiseringsbegärandena kan orsaka för tidiga kontoutelåsningar i miljöer med låga tröskelvärden för kontoutelåsning. Aktivera ändringarna genom att lägga till den nya registernyckeln DisableAuthRetry (Dword) för HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 med hjälp av regedit och ange värdet 1.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar att OpenType-teckensnitt skrivs ut i Win32-program.

 • Åtgärdar ett problem med begränsningen av DNS-svarsbegäranden som orsakar en minnesläcka när LogOnly-läge är aktiverat.

 • Åtgärdar problemet som innebar att en svart skärm visades i RemoteApp-sessioner när du maximerade ett appfönster på en andra skärm.

 • Åtgärdar ett problem i IME som orsakade att strängar avslutades oväntat vid inmatning av japanska indata i program, till exempel Microsoft Outlook.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

När du har installerat någon av juli 2018-säkerhetsuppdateringarna för .NET Framework kan en COM-komponent inte läsas in på grund av felen ”åtkomst nekas”, ”klassen har inte registrerats” eller ”internt fel uppstod av okänd anledning”. Den vanligaste felsignaturen är följande:

Undantagstyp: System.UnauthorizedAccessException

Meddelande: Åtkomst nekas. (Undantag från HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Det här problemet åtgärdas i KB4343909.

När du har installerat den här uppdateringen känner Windows inte längre igen PFX-certifikatet (Personal Information exchange) som användes för att autentisera till en Wi-Fi- eller VPN-anslutning. Det gör att Microsoft Intune tar lång tid att leverera användarprofiler eftersom det inte går att identifiera certifikatet som krävs på enheten.

Det här problemet åtgärdas i KB4464218.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4340917.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×