Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2019-10-24

Version:

OS-version 18362.449

Obs! Följ @WindowsUpdate om du vill veta när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för versionsinformation.

ePub-stöd har upphört i Microsoft Edge

Microsoft Edge har inte längre stöd för e-böcker med filtillägget .epub. Mer information finns i Ladda ned en ePub-app för att fortsätta läsa e-böcker.

Mer information om olika typer av Windows-uppdateringar, till exempel kritiska uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, drivrutinsuppdateringar, service pack-uppdateringar, finns i den här artikeln.

Översikt

 • Åtgärdar ett problem som hindrade Microsoft Skärmläsaren från att fungera i vissa touchscenarier.

 • Åtgärdar ett problem som startar hjälpmedel (t.ex. Microsoft Skärmläsaren, Förstoringsglaset eller NVDA) efter inloggning när det är konfigurerat till att starta före inloggningen.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Förstoringsglaset slutade fungera i vissa scenarier, och du behövde starta om det manuellt.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Microsoft Skärmläsaren slutade fungera mitt i vissa scenarier.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att rullningslisten inte kan väljas.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att enheten kunde gå in i strömsparläge (S3) även om du konfigurerat enheten till att aldrig göra det.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade dig från att minimera ett fönster i vissa fall.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade dig från att ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN).

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att skärmen flimrade eller var långsam när du visade programminiatyrer på en skärm med högt DPI-värde.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att panelen för appen Foton blev större än väntat på Start-menyn under vissa förhållanden.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att systemet slutade svara på inloggningsskärmen.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att en svart skärm visades första gången du loggade in efter att installerat en funktions- eller kvalitetsuppdatering.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Start-menyn, Cortana-sökfältet, ikoner i systemfältet eller Microsoft Edge slutade svara i vissa scenarier efter att du installerat en månadsuppdatering.

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem med beteendet för Origin HTTP-huvudet när du använder Internet Explorer för CORS-begäranden (Cross-Origin Resource Sharing) som omdirigerar resurser i interna undernät.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade Microsoft Skärmläsaren från att fungera i vissa touchscenarier.

 • Åtgärdar ett problem med synkning av inställningar från sidan Konton när grupprincipen ”Fortsätt användningsupplevelser på den här enheten” är inaktiverad.

 • Åtgärdar ett problem som startar hjälpmedel (Assistive Technology, AT) (t.ex. Microsoft Skärmläsaren, Förstoringsglaset eller NVDA) efter inloggning när inställningen för Hjälpmedelscenter kräver att AT ska starta innan inloggningen.

 • Åtgärdar ett fel som uppstod när du öppnade en app efter att aktiverat NT Virtual DOS Machine (NTVDM) och det äldre konsolläget. Felmeddelandet var ”OACClearArry: Det går inte att ansluta till Trace32 OLE Automation-servern. Felkod: -2147483645.”

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Förstoringsglaset slutade fungera i vissa scenarier, och användaren behövde starta om det manuellt.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Norfolkön, Australien.

 • Uppdaterar tidszoninformation för Fiji.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Microsoft Skärmläsaren slutade fungera mitt i vissa scenarier.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att det inte gick att ställa in standardfärgen för Kommandotolkens fönster när du använde color-kommandot utan parameter.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att indexeraren för Microsoft Windows Search (searchindexer.exe) lade till eller reparerade nödvändiga åtkomstkontrollistor (ACL:er) utan att kontrollera om det redan fanns ACL:er.

 • Åtgärdar ett problem med att kontroller i Win32-program emellanåt inte återgavs korrekt vid start från ett utloggningsskript med principen ”Kör avstängningsskript synligt”.

 • Åtgärdar ett problem vid installation av många teckensnitt i systemet som gjorde att program slutade svara.

 • Åtgärdar ett problem med hög CPU-användning i Fönsterhanterare för skrivbordet (dwm.exe) när du kopplade från en Remote Desktop Protocol-session (RDP).

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att en rullningslist eventuellt inte kunde väljas när en ActiveX-kontroll implementerar klassen CScrollView. Detta inträffar om du flyttar Internet Explorer-fönstret, vilket sedan flyttar rullningslisten åt vänster.

 • Åtgärdar ett problem som gör att systemet övergår till strömsparläge (S3) efter två minuters inaktivitet även om du konfigurerat att aldrig övergå till strömsparläge.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användare i vissa fall inte kan minska storleken på ett fönster.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft SharePoint-filnamn visas på ett felaktigt sätt i mapparna Snabbåtkomst och Tidigare.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade dig från att ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN).

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att skärmen flimrade eller var långsam när du visade programminiatyrer på en skärm med högt DPI-värde.

 • Åtgärdar ett problem med felaktiga behörigheter i användares klassregisternycklar vilket hindrade användarna från att öppna filer, länkar och program.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att panelen för appen Foton blev större än väntat på Start-menyn under vissa förhållanden.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att systemet slutade svara på inloggningsskärmen.

 • Åtgärdar ett problem med principen för multifaktorupplåsning i Windows Hello för företag som gjorde att standardinloggningsalternativet inte visades på Windows 10-enheter.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Windows Search oväntat stängdes när en grupprincip tillämpade undergrupper i Start-menyns layout.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade dig från att erhålla rätt Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-information när du angav DHCP-parametrarna LeaseTerminatesTime och LeaseObatinedTime med rätt format.

 • Åtgärdar ett problem med bearbetning av diagnostikdata när en enhet har inställningen för diagnostikdata aktiverad och satt till Grundläggande.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade Internet Explorer från att öppnas när Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) användes vid roaming av många favoriter.

 • Åtgärdar ett problem som gör UE-V AppMonitor mer tillförlitlig.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft AppLocker kan hindra ett program från att köras eller logga ett falskt positivt fel i stället för att köra programmet.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar netdom.exe från att visa den nya delegeringsbiten för biljettbeviljande biljett (TGT) för visnings- eller frågeläget.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Direct Access-servrar använder en stor mängd icke-växlingsbart minne (pooltag: NDnd).

 • Åtgärdar ett problem med AppContainer-brandväggsregler som inte fungerar korrekt när gästanvändare eller användare med obligatoriska användarprofiler loggar in och ut från Windows Server.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Unified Write Filter (UWF)-underhållsläget i Windows Update inte fungerade med Windows Server Update Services (WSUS)-servern.

 • Åtgärdar ett problem som gör att alla dynamiska TCP-portar (Transmission Control Protocol) används. Det gör att nätverkskommunikationen misslyckas för alla protokoll eller åtgärder som använder dynamiska portar.

 • Åtgärdar ett problem med program och skript som anropar NetQueryDisplayInformation-API:t eller motsvarande WinNT-provider. De kan misslyckas med att returnera resultat efter den första sidan med data, ofta 50 eller 100 poster. När ytterligare sidor begärs kan felet ”1359: ett internt fel uppstod” visas.

 • Åtgärdar ett problem som bryter fönsterordningen efter att skärmtips visats i RemoteApp-fönstret.

 • Förbättrar en ACL-kontroll för kända mappar för att förhindra att en svart skärm visas första gången en användare loggar in efter att ha installerat en funktions- eller kvalitetsuppdatering.

 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

 • Åtgärdar ett problem med Autopilot för självdistribuerande läge och White glove-distributioner.

 • Åtgärdar ett problem med att pszTargetName-parametern ställdes in felaktigt i InitializeSecurityContext()-API:t.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Start-menyn, Cortana-sökfältet, ikoner i systemfältet eller Microsoft Edge slutade svara i vissa scenarier efter att du installerat en månadsuppdatering.

 Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du konfigurerar en ny Windows-enhet i välkomstprogrammet (OOBE) kan du eventuellt inte skapa en lokal användare när du använder en Input Method Editor (IME). Det här problemet kan påverka dig om du använder IME för kinesiska, japanska eller koreanska.

Obs! Det här problemet påverkar inte användningen av ett Microsoft-konto i välkomstprogrammet.

Det här problemet åtgärdas i KB4530684.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4525419) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update.

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 10 version 1903 och senare

Klassificering: Uppdateringar

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4522355

 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×