Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2019-04-25

Version:

OS-version 15063.1784

Påminnelse: 12 mars och 9 april är de två sista deltauppdateringarna för Windows 10 version 1703. Säkerhets- och kvalitetsuppdateringar fortsätter att vara tillgängliga via expressuppdateringspaket och fullständiga kumulativa uppdateringspaket. Mer information hittar du i vår blogg.

Serviceunderhållet för Windows 10 version 1703 upphörde 8 oktober 2018 . Enheter som kör Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation och IoT Core kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Viktigt!Windows 10 Enterprise och Windows 10 Education får ytterligare underhåll kostnadsfritt i ett år.

 

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att Internet Explorer blockerar nedladdning av en underresurs när den laddas via HTTP-protokollet på en sida som är tillgänglig via HTTPS-protokollet.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att anpassade URI-scheman för programprotokollhanterare inte kan starta motsvarande program för lokalt intranät och betrodda platser i Internet Explorer.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar CALDATETIME-strukturen från att hantera fler än fyra japanska perioder. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ShellExperienceHost.exe slutar fungera när startdatumet för den japanska perioden inte är första dagen i månaden. Mer information finns i KB4469068.

 • Uppdaterar NLS-registret för att stödja den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att DateTimePicker visar datum på ett felaktigt sätt i det japanska datumformatet. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att kontrollen för datum och tid cachelagrar gamla perioder och hindrar kontrollen från att uppdatera när tiden går in i den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Uppdaterar teckensnitt för att stödja den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar en IME (Input Method Editor) från att stödja tecknet för den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att den utfällbara menyn Klocka och kalender visar veckodagen felaktigt mappad till ett datum i månaden i den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Lägger till ytterligare teckensnitt för den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Gör så att text till tal-funktionen stöder tecken för den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att felet “0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer" uppstår när kernellägesdrivrutinen win32kfull.sys använder en felaktig minnesplats.

 • Åtgärdar ett problem som gör att pekskärmen slutar fungera efter en omstart.

 • Åtgärdar en gradvis minnesläcka i LSASS.exe på system som har aktiverat cachelagrad inloggning. Det här problemet påverkar främst servrar som bearbetar många interaktiva inloggningsbegäranden, till exempel webbservrar.

 • Åtgärdar ett problem som kan tillåta en användare att fortsätta logga in på ett konto med ett smartkort efter att kontot inaktiverats.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar åtkomst till företagsresurser när Kerberos används med WHfB-autentiseringsuppgifter (Windows Hello för företag). Detta gör att användare får flera uppmaningar om att ange sina autentiseringsuppgifter.

 • Åtgärdar ett problem som ibland gör att en PostScript-skrivare använder fel teckensnitt.

 • Åtgärdar ett problem som gör att WMI-principprovider (PolicySOM) förbrukar alla tillgängliga UDP-portar (User Datagram Protocol). Detta gör att de berörda datorerna slutar att svara.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en central användarprofil förlorar anpassade Start-menyinställningar efter en uppgradering av operativsystemet. Efter att ha installerat den här uppdateringen måste administratörer aktivera registerinställningen UseProfilePathMinorExtensionVersion som beskrivs i KB4493782för centrala användarprofiler (RUP). Den här nyckeln gör att du kan skapa en ny RUP för ett uppgraderat operativsystem och förhindrar att en anpassning av Start-menyn går förlorad. RUP måste lagras lokalt och du måste starta om enheten för att aktivera funktionen.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När du använder teckensnittet MS UI Gothic eller MS PGothic blir texten, layouten eller cellstorleken smalare eller bredare än förväntat i Microsoft Excel. Layouten och cellstorleken i kalkylblad i Microsoft Excel kan ändras när MS UI Gothic används.

Det här problemet åtgärdas i KB4499181.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4487327) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4493436.

Tack för att du besöker uppdateringshistoriksidan för Windows 10 version 1703. Om du vill veta mer om hur du använder de här sidorna och får ut mesta möjliga av dem kan du läsa det här blogginlägget.

För att förbättra informationen på historiksidorna och relaterade KB och göra dem mer användbara för våra kunder, har vi skapat en anonym undersökning så att du kan komma med förslag och feedback. 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×