Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2019-04-25

Version:

OS-version 17134.753

Påminnelse: 12 marsoch 9 aprilär de två sista deltauppdateringarna för Windows 10 version 1803. Säkerhets- och kvalitetsuppdateringar fortsätter att vara tillgängliga via expressuppdateringspaket och fullständiga kumulativa uppdateringspaket. Mer information hittar du i vår blogg.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att Internet Explorer blockerar nedladdning av en underresurs när den laddas via HTTP-protokollet på en sida som är tillgänglig via HTTPS-protokollet.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att anpassade URI-scheman för programprotokollhanterare inte kan starta motsvarande program för lokalt intranät och betrodda platser i Internet Explorer.

 • Ger det inbyggda administratörskontot möjlighet att köra Microsoft Office-installationen efter att installationsprogrammet har laddats ned i Microsoft Edge.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att favoriter eller läslistan i Microsoft Edge går förlorade när operativsystemet uppdateras.

 • Åtgärdar ett problem som inaktiverar den nya appbehållarfunktionen för Microsoft Office.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar vissa appar från att öppnas när du anger mappomdirigering för AppData-mappen Roaming till en nätverkssökväg.

 • Åtgärdar ett problem som gör att borttagningen av Microsoft Office-skrivbordsappen slutar svara och blockerar installation av en nyare version av appen.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar CALDATETIME-strukturen från att hantera fler än fyra japanska perioder. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ShellExperienceHost.exe slutar fungera när startdatumet för den japanska perioden inte är första dagen i månaden. Mer information finns i KB4469068.

 • Uppdaterar NLS-registret för att stödja den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att DateTimePicker visar datum på ett felaktigt sätt i det japanska datumformatet. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att kontrollen för datum och tid cachelagrar gamla perioder och hindrar kontrollen från att uppdatera när tiden går in i den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Uppdaterar teckensnitt för att stödja den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar en IME (Input Method Editor) från att stödja tecknet för den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att den utfällbara menyn Klocka och kalender visar veckodagen felaktigt mappad till ett datum i månaden i den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Lägger till ytterligare teckensnitt för den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Gör så att text till tal-funktionen stöder tecken för den nya japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att felet “0x3B_c0000005_win32kfull!vSetPointer" uppstår när kernellägesdrivrutinen win32kfull.sys använder en felaktig minnesplats.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användargränssnittet kan sluta svara i flera sekunder när du bläddrar i fönster som har flera underordnade fönster.

 • Åtgärdar ett problem som gör att pekskärmen slutar fungera efter en omstart.

 • Gör att befintliga enheter som hanteras av Konfigurationshanteraren kan registreras i Microsoft Intune med samhantering utan någon användarinteraktion. En aktiv användare behöver inte vara inloggad och det finns inga MFA-prompter (multifaktorautentisering). Den här uppdateringen gör också att den samhanterade MDM-registreringen (hantering av mobila enheter) kan använda de enhetsautentiseringsuppgifter som erhålls när enheten aktiveras för anslutning till Hybrid Azure Active Directory (AADJ).

 • Åtgärdar ett problem som hindrar BitLocker från att kryptera en flyttbar enhet när det inte finns någon anslutning för att lagra återställningsnyckeln i Active Directory eller Azure Active Directory.

 • Åtgärdar en gradvis minnesläcka i LSASS.exe på system som har aktiverat cachelagrad inloggning. Det här problemet påverkar främst servrar som bearbetar många interaktiva inloggningsbegäranden, till exempel webbservrar.

 • Åtgärdar ett problem som kan tillåta en användare att fortsätta logga in på ett konto med ett smartkort efter att kontot inaktiverats.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar åtkomst till företagsresurser när Kerberos används med WHfB-autentiseringsuppgifter (Windows Hello för företag). Detta gör att användare får flera uppmaningar om att ange sina autentiseringsuppgifter.

 • Åtgärdar ett problem som gör att servern går långsammare eller som gör att servern slutar svara på grund av ett stort antal regler för Windows-brandväggen. Om du vill aktivera ändringarna lägger du till en ny registernyckel, ”DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD) i ”HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy” med Regedit, och anger värdet 1.

 • Åtgärdar ett problem som gör att "Always-On VPN exclusion routes" endast fungerar för link-local-undantag.

 • Åtgärdar problem med startfel när vissa virtuella HCI-datorer (hyperkonvergerad infrastruktur) startas om.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en central användarprofil förlorar anpassade Start-menyinställningar efter en uppgradering av operativsystemet. Efter att ha installerat den här uppdateringen måste administratörer aktivera registerinställningen UseProfilePathMinorExtensionVersion som beskrivs i KB4493782för centrala användarprofiler (RUP). Den här nyckeln gör att du kan skapa en ny RUP för ett uppgraderat operativsystem och förhindrar att en anpassning av Start-menyn går förlorad. RUP måste lagras lokalt och du måste starta om enheten för att aktivera funktionen.

 • Åtgärdar ett problem som gör att anslutningsbegäranden till RDSH-servrar (värd för fjärrskrivbordssession) i distributionen misslyckas. Det här problemet uppstår på grund av en deadlock i Anslutningsutjämning.

 • Förbättrar resultatet vid etablering av skrivare i utbildningsmiljöer som innefattar flerfunktionsskrivare.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar åtkomst till SMB-resurser (Server Message Block) på eller från SMB-aktiverade fysiska eller virtuella nätverkskort som har konfigurerats med ett VPN-gränssnitt.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar utskriftsarbetsflödesprogram från att starta Peka och skriv ut.

 • Åtgärdar ett problem som kan hindra UWP-appar (Universell Windows-plattform) från att ta emot indata från tangentbordet om användargränssnittstråden blir för överbelastad. Det här problemet uppstår när UWP-appen har en inbäddad WebView-kontroll.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat den här uppdateringen kan det uppstå problem när du använder PXE (Preboot Execution Environment) för att starta en enhet från en WDS-server (Windows Deployment Services) som är konfigurerad att använda tillägget Variabelt fönster. Detta kan göra att anslutningen till WDS-servern avslutas för tidigt medan avbildningen laddas ned. Det här problemet påverkar inte de klienter eller enheter som inte använder tillägget Variabelt fönster.

Det här problemet åtgärdas i KB4503286.

Vissa åtgärder, till exempel byte av namn, som du utför på filer eller mappar på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Zonöverföringar mellan primära och sekundära DNS-servrar via TCP (Transmission Control Protocol) kan misslyckas efter att den här uppdateringen har installerats.

Det här problemet åtgärdas i KB4499167.

När du använder teckensnittet MS UI Gothic eller MS PGothic blir texten, layouten eller cellstorleken smalare eller bredare än förväntat i Microsoft Excel. Layouten och cellstorleken i kalkylblad i Microsoft Excel kan ändras när MS UI Gothic används.

Det här problemet åtgärdas i KB4499167.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4485449) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4493437.

Tack för att du besöker uppdateringshistoriksidan för Windows 10 version 1803. Om du vill veta mer om hur du använder de här sidorna och får ut mesta möjliga av dem kan du läsa det här blogginlägget.

För att förbättra informationen på historiksidorna och relaterade KB och göra dem mer användbara för våra kunder, har vi skapat en anonym undersökning så att du kan komma med förslag och feedback. 

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×