Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2019-07-26

Version:

OS-version 18362.267

Obs! Följ @WindowsUpdate om du vill veta när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för versionsinformation.

Mer information om olika typer av Windows-uppdateringar, till exempel kritiska uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, drivrutinsuppdateringar, service pack-uppdateringar, finns i den här artikeln.

Översikt

 • Uppdaterar ett problem som gör att ansiktsigenkänningen med Windows Hello inte fungerar efter att en enhet har startats om.

 • Gör att Microsoft Edge skriver ut PDF-dokument som innehåller liggande och stående sidor korrekt.

 • Gör att PDF:er som är konfigurerade för att endast öppnas en gång öppnas på korrekt sätt i Microsoft Edge.

 • Uppdaterar ett problem som kan göra att färger visas felaktigt när bilder visas på 10-bitars bildskärmar.

 • Uppdaterar ett problem som kan göra att du inte kan ändra bildskärmens ljusstyrka när enheten återupptar aktivitet från strömsparläge eller viloläge.

 • Uppdaterar ett problem som kan göra att en enhet inte kan försättas i viloläge när vissa program som är beroende av Bluetooth är öppna.

 • Förbättrar ljudkvaliteten för Bluetooth när vissa ljudprofiler används under en längre tid.

 • Förbättrar kompatibiliteten med skärmläsarappen Window-Eyes.

 • Ser till att Start-menyn fungerar som förväntat när nya användare loggar in på Windows.

 • Uppdaterar Windows Ink-arbetsytan genom att förenkla menyn och lägga till direkt integrering med appen Microsoft Whiteboard för att få en bättre samarbetsupplevelse.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att registrera en lokal användares senaste inloggningstid när användaren har använt serverns nätverksresurs.

 • Åtgärdar ett problem som kan påverka domänförtroenderelationen när du aktiverar Papperskorgen i den domän som upprättade förtroenderelationen.

 • Åtgärdar ett problem som gör att autentiseringen med Windows Hello inte fungerar efter en omstart.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Brasilien.

 • Åtgärdar ett problem så att Microsoft Edge kan skriva ut PDF-dokument som innehåller liggande och stående sidor korrekt.

 • Åtgärdar ett problem med PDF:er som är konfigurerade för att endast öppnas en gång i Microsoft Edge.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att färger visas felaktigt när bilder visas på 10-bitars bildskärmar.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att du inte kan ändra bildskärmens ljusstyrka efter att du återupptar aktivitet från strömsparläge eller viloläge när vissa grafikdrivrutiner används.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows Graphics Device Interface (GDI+) returnerar ett tomt namn på teckensnittsfamilj för Bahnschrift.ttf.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en tryck och släpp-händelse med musen ibland skapar en extra musrörelsehändelse.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användargränssnittet kan sluta svara i flera sekunder när du bläddrar i fönster som har flera underordnade fönster.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att kringgå den automatiska inloggningen när du håller ned Skift-tangenten under start.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en enhet inte kan försättas i viloläge när vissa program som är beroende av Bluetooth är öppna.

 • Åtgärdar ett problem som kan försämra ljudkvaliteten för Bluetooth när vissa ljudprofiler används under en längre tid.

 • Åtgärdar ett problem som gör att App-V-skript (Microsoft Application Virtualization) inte fungerar om du kör det när du inte är ansluten till en domänkontrollant. App-V-skriptet fungerar inte heller när du kör det i en miljö som endast innehåller Microsoft Azure Active Directory.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka ett fel om du öppnar Microsoft OneDrive-filer på begäran när UE-V (User Experience Virtualization) är aktiverat. Om du vill använda den här lösningen anger du följande DWORD till 1: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix

 • Åtgärdar ett problem med UE-V som kan göra att undantagssökvägar ibland inte fungerar.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att system som har TPM (Trusted Platform Module) slutar fungera.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ett system inte kan känna igen ett Microsoft-konto eller Azure Active Directory-konto förrän användaren har loggat ut och in igen.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Netlogon-tjänsten inte kan upprätta en säker kanal och rapporterar felet "0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND".

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att uppdatera PIN-principen (minsta längd, obligatoriska siffror och specialtecken m.m.) för Windows Hello för företag när det redan finns en PIN-kod på datorn.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att skapa en återställningsenhet (USB-nyckel) med felet ”0x80042405[gle=0x00000715]”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en Android-emulator som är baserad på plattformen för virtuella datorer inte startar på vissa system.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en temporär profil används för att logga in på ett lokalt användarkonto när kontot är konfigurerat med en obligatorisk central användarprofil. Felet ”Det går inte att logga in på ditt konto” visas. Programhändelseloggen innehåller händelse 1521, och händelsens källa anges som Microsoft-Windows-User Profiles Service.

 • Åtgärdar ett problem som gör att status för Arbetsmappar i Utforskaren ändras till 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE) efter att Frigör utrymme har valts.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att fjärrskrivbordsservern slutar svara när någon som använder omdirigering av enheter kopplar från.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att tjänsten RASMAN (Remote Access Connection Manager) slutar fungera. Du kan få felet ”0xc0000005” på enheter där nivån för diagnostikdata är manuellt angiven till 0 (icke-standard) Du kan även få ett fel i avsnittet Program i Windows-loggarnai Loggboken med händelse-ID 1000 med referenserna ”svchost.exe_RasMan” och ”rasman.dll”. Det här felet inträffar bara när en VPN-profil (virtuellt privat nätverk) är konfigurerad som en Always On VPN-anslutning (AOVPN) med eller utan enhetstunnel.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program på en behållarvärd ibland tappar anslutningen på grund av en portkonflikt med program som körs i en behållare.

 • Åtgärdar ett problem som ibland förhindrar anslutningar till ett företagsnätverk vid användning av Always On VPN med IKEv2-protokollet. Anslutningar upprättas inte alltid automatiskt och manuella anslutningar misslyckas ibland. I det här scenariot, när du anropar RasDial-funktionen från kommandoraden för mål-VPN-anslutningen får du felet ”ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)”.

 • Lägger till stöd för diktering i Windows för förenklad kinesiska, engelska (Australien, Kanada, Indien, Storbritannien), franska (Frankrike, Kanada), tyska (Tyskland), italienska (Italien), portugisiska (Brasilien) och spanska (Mexiko, Spanien).

 • Åtgärdar ett problem med att öppna eller använda skärmläsarappen Window-Eyes som kan resultera i ett fel och göra att vissa funktioner inte fungerar som förväntat.

 • Åtgärdar ett problem som gör att App-V-program inte kan öppnas och ett felmeddelande om nätverksfel visas. Det här problemet uppstår under vissa omständigheter, till exempel när ett systems batteri är lågt eller det uppstår ett oväntat strömavbrott.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ett App-V-program inte kan öppnas om klienten är offline och ett startskript är definierat för App-V-programmet.

 • Åtgärdar ett ovanligt problem som gör att Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) tillfälligt hindrar andra processer från att komma åt filer.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Start-menyn slutar svara när nya användare loggar in på Windows 10 version 1903.

 • Uppdaterar Windows Ink-arbetsytan genom att förenkla menyn och lägga till direkt integrering med appen Microsoft Whiteboard för att få en bättre samarbetsupplevelse.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows-enheter felaktigt registrerar värdposter (A) för två nätverkskort (NIC) efter upprättande av en anslutning till ett virtuellt privat nätverk (VPN-anslutning) till företagsdomänen. Detta inträffar när enheten konfigureras med två nätverkskort och ett av dem är ett VPN. Om du vill implementera den här lösningen gör du följande registerändringar och startar sedan om enheten:

  Inställning: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Sökväg: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Värde: Värdet 1 innebär att endast värdposter (A) för VPN-gränssnittet registreras för en aktiv VPN-anslutning. Värdet 0 (standard) innebär att värdposter (A) även registreras för andra lokala gränssnitt.

 • Åtgärdar ett prestandaproblem som uppstår när vissa användarprogram anropar NtQuerySystemInformation-API mycket ofta på Windows 32-bitars på Windows 64-bitars (WOW64).

 • Åtgärdar ett problem med ett konkurrenstillstånd mellan volymmonteringsprocessen (i fileinfo.sys) och avregistreringen av filteraviseringar som gjorde att operativsystemet slutade fungera på vissa virtuella datorer. Felkoden är ”0x7E.”

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Windows Sandbox-miljö kan eventuellt inte startas med felet ”ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)” på enheter där operativsystemets språk har ändrats under uppdateringsprocessen vid installation av Windows 10 version 1903.

Det här problemet åtgärdas i KB4512941.

Enheter som startas med PXE-avbildningar (Preboot Execution Environment) från Windows Deployment Services (WDS) eller System Center Configuration Manager (SCCM) kan eventuellt inte startas med felet ”Status: 0xc0000001, Info: En enhet som krävs är inte ansluten, eller så gick det inte att få tillgång till den” när du har installerat den här uppdateringen på en WDS-server.

Det här problemet åtgärdas i KB4512941.

Enheter som är anslutna till en domän som är konfigurerad till att använda MIT Kerberos-sfärer kanske inte kan starta eller fortsätter att startas om efter installationen av den här uppdateringen. Enheter som är domänkontrollanter eller domänmedlemmar påverkas.

Kontakta administratören om du är osäker på om din enhet påverkas. Avancerade användare kan kontrollera om den här registernyckeln finns: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms eller för principen ”Definiera kompatibla Kerberos V5-domäninställningar” under Datorkonfiguration -> Principer -> Administrativa mallar > System -> Kerberos.

Det här problemet åtgärdas i KB4512941.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4508433) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update.

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4505903

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×