Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2019-03-26

Version:

OS-version 17763.402

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som uppstår på datorer med flera ljudenheter. Program som tillhandahåller avancerade alternativ för interna eller externa ljuduppspelningsenheter kan oväntat sluta fungera. Det här problemet uppstår för användare som valt en annan ljuduppspelningsenhet än ”Standardenhet för ljud”. Exempel på program som kan sluta fungera är Windows Media Player, Realtek HD Audio Manager och Sound Blaster Control Panel.

 • Uppdaterar Spelläge för att se till att till att funktionen inte längre påverkar din upplevelse när du använder branschens bästa programvara för direktuppspelning och inspelning.

 • Möjliggör aktivering av Insider-versioner i Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops i Microsoft Azure. Microsoft Azure är den enda plattformen som är testad och stöds för att vara värd för Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops, som är en del av Windows Virtual Desktop. 

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att favoriter eller läslistan i Microsoft Edge går förlorade när operativsystemet uppdateras.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Internet Explorer slumpmässigt slutar fungera under surfning.

 • Åtgärdar ett problem med rullning i ActiveX-innehåll i ett fönster i Internet Explorer 11 vid en användarutlöst rullningsåtgärd.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar operativsystemet från att läsa in nya ikonfiler om en felaktigt formaterad ikonfil påträffas.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för São Tomé and Príncipe.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Kazakstan.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Buenos Aires, Argentina.

 • Åtgärdar ett problem som gör att principen “Inaktivera alla appmeddelanden på låsskärmen" inte fungerar. Sökvägen är "Datorkonfiguration\Administrativa mallar\System\Logotyp".

 • Åtgärdar ett problem som gör att GDI (Graphics Device Interface) DeleteObject() kan få den anropande processen att sluta fungera när båda följande villkor uppfylls:

  • Den anropande processen är en WOW64-process som hanterar minnesadresser som är större än 2 GB.

  • DeleteObject() anropas med en enhetskontext som är kompatibel med en skrivarenhetskontext.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar program och anropare från att ansluta till målslutpunkter när de använder nätverksgränssnitt som inte har någon standardgateway. Det här problemet påverkar följande:

  • Internetanslutningen misslyckas på enheter med DSL-modem och fjärranslutning till Internet med PPPoE (används vanligtvis med DSL-modem).

  • Moderna appar och Microsoft Store-appar beter sig som om det inte fanns någon Internetåtkomst på enheter med DSL-modem.

Webbläsare och Win32-program som är anslutna till Internet påverkas inte av det här problemet. 

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows återanvänder ett förfallet DHCP-lån (Dynamic Host Configuration Protocol) om lånet går ut när operativsystemet var avstängt.

 • Åtgärdar ett problem som gör att RemoteApp-fönstret alltid är i förgrunden och alltid förblir aktivt efter att ett fönster stängts.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade dialogrutan för autentiseringsuppgifter från att visas när en företagswebbserver försöker ansluta till Internet.

 • Åtgärdar ett problem som kan hindra ikoner för moderna appar från att visas i Aktivitetsfältet och Appväxlaren under en RemoteApps-anslutning.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att vissa Microsoft Store-program inte kan startas eller slutar fungera, inklusive WeChat på UWP (Universell Windows-plattform).

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att registrera USB-kameror på rätt sätt för Windows Hello efter konfigurationen av välkomstprogrammet (OOBE).

 • Lägger till en ny grupprincipinställning som heter “Låt Windows göra en mjuk frånkoppling av en dator från ett nätverk”. Detta bestämmer hur Windows kopplar från en dator från ett nätverk när Windows avgör att datorn inte längre ska vara ansluten till nätverket.

  • Om inställningen är aktiverad gör Windows en mjuk frånkoppling (frånkopplingen är inte omedelbar eller abrupt) av en dator från ett nätverk.

  • Om inställningen är inaktiverad kopplar Windows från en dator från ett nätverk omedelbart.

  • Om inställningen inte konfigureras är standardbeteendet att göra en mjuk frånkoppling. Mer information om mjuk frånkoppling finns i Understanding and configuring Windows Connection Manager (Förstå och konfigurera Windows Anslutningshanteraren).

Sökväg: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Network\Windows Connection Manager

 • Åtgärdar ett problem som hindrar ett virtuellt smartkort från att starta när det körs tillsammans med Citrix 7.15.2000 Workstation VDA-programvara.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar användare från att konfigurera sina bildskärmar för HDR-videouppspelning (High Dynamic Range).

 • Åtgärdar ett problem med låsskärmen i Windows som hindrar användarna från att låsa upp en enhet efter att flera smartkortanvändare har använt samma enhet. Det här problemet uppstår när du försöker använda en arbetsstation som en annan användare har låst.

 • Åtgärdar en minnesläcka som inträffar när ett system bearbetar inloggningssessioner.

 • Åtgärdar ett problem som gör att "Always-On VPN exclusion routes" endast fungerar för link-local-undantag.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att förnya certifikat när CERT_RENEWAL_PROP_ID används med ICertPropertyRenewal-gränssnittet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ljudet stängs av för program för engångsbruk (används vanligtvis i kioskscenarier) efter att systemet återgått från strömsparläge.

 • Åtgärdar ett problem för att uppfylla GB18030-certifikatkraven.

 • Åtgärdar ett problem som gör att servern går långsammare eller som gör att servern slutar svara på grund av ett stort antal regler för Windows-brandväggen. Om du vill aktivera den här lösningen använder du regedit för att ändra följande och ange värdet till 1:

  • Skriv: “DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD)

  • Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy

 • Åtgärdar ett problem som hindrar dekryptering av data med Windows 10, version 1703 eller senare versioner av Windows. Det här problemet inträffar om du har krypterat data med DPAPI-NG eller en gruppskyddad PFX-fil i Windows 10, version 1607, Windows Server 2016 eller tidigare versioner av Windows.

 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

 • Åtgärdar mindre problem med okända alternativ (unknown OPT) i Extension Mechanisms for DNS (EDNS) för Windows DNS-serverrollen.

 • Åtgärdar ett problem med tidsinställningarna som kan leda till ett åtkomstfel när du konfigurerar SET (Switch Embedded Teaming),

 • Åtgärdar ett problem som gör att PowerShell-cmdleten Remove-StoragePool misslyckas med att rensa poolmetadata på fysiska NVDIMM-diskar.

 • Aktiverar X2APIC-stöd för AMD-plattformar så att de får stöd för 256 eller fler logiska processorer i Windows Server 2019.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar att IKE- och AuthIP IPsec Nyckelmoduler (IKEEXT) tjänst för att sluta fungera. Som ett resultat av detta kommer alla IP-anslutningar (IPSec) på en VPN-server att koppla från.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat den här uppdateringen kan det uppstå autentiseringsproblem i Internet Explorer 11. Detta inträffar när två eller fler personer använder samma användarkonto för flera samtidiga inloggningssessioner på samma Windows Server-dator, inklusive RDP- (Remote Desktop Protocol) och Terminal Server-inloggningar. Symptomen som rapporterats av kunderna innefattar bland annat:

 • Cachestorlek och plats är noll eller tom.

 • Tangentbordsgenvägar fungerar inte korrekt.

 • Webbsidor går periodvis inte att läsa in eller återge korrekt.

 • Problem med uppmaningar om att ange autentiseringsuppgifter.

 • Problem vid nedladdning av filer.

Skapa unika användarkonton så att två personer inte delar samma användarkonto för att logga in på en Windows Server-dator. Inaktivera även flera RDP-sessioner för ett enskilt användarkonto för en specifik Windows Server.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När du har installerat den här uppdateringen gör MSXML6 att program slutar svara om ett undantagsfel utlöses under nodåtgärder som appendChild(), insertBefore() och moveNode().

Grupprincipredigeraren kan sluta svara när du redigerar ett grupprincipobjekt (GPO) som innehåller grupprincipinställningar för Internet Explorer 10-inställningar.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När den här uppdateringen har installerats kanske inte anpassade URI-scheman för programprotokollhanterare startar motsvarande program för lokalt intranät och betrodda platser i Internet Explorer.

Högerklicka på URL-länken för att öppna det i ett nytt fönster eller en ny flik.

Eller

Aktivera kernelläge i Internet Explorer för lokalt intranät och betrodda platser.

 1. Gå till Verktyg > Internetalternativ > Säkerhet.

 2. I Välj en zon som du vill se eller ändra säkerhetsinställningar för väljer du Lokalt intranät och sedan Aktivera kernelläge.

 3. Välj Betrodda platser och sedan Aktivera kernelläge.

 4. Välj OK.

Du måste starta om webbläsaren när du har gjort ändringarna.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När du har installerat den här uppdateringen kan det uppstå problem när du använder PXE (Preboot Execution Environment) för att starta en enhet från en WDS-server (Windows Deployment Services) som är konfigurerad att använda tillägget Variabelt fönster. Detta kan göra att anslutningen till WDS-servern avslutas för tidigt medan avbildningen laddas ned. Det här problemet påverkar inte de klienter eller enheter som inte använder tillägget Variabelt fönster.

Du kan förhindra problemet genom att inaktivera tillägget Variabelt fönster på WDS-servern med något av följande alternativ:

Alternativ 1:
Öppna kommandotolken som administratör och skriv följande:

Wdsutil /Set-TransportServer /EnableTftpVariableWindowExtension:No

Alternativ 2:
Använd WDS-gränssnittet (Windows Deployment Services).

 1. Öppna Windows Deployment Services från Administrationsverktyg för Windows.

 2. Expandera Servrar och högerklicka på en WDS-server.

 3. Öppna dess egenskaper och avmarkera rutan Aktivera tillägget Variabelt fönster på fliken TFTP.

Alternativ 3:
Ange följande registervärde till 0:

“HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\EnableVariableWindowExtension”.

Starta om WDSServer-tjänsten efter att du har inaktiverat tillägget Variabelt fönster.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Om du aktiverar slutanvändardefinierade tecken (EUDC) per teckensnitt slutar systemet fungera och en blå skärm visas vid start. Detta är inte en vanlig inställning i icke-asiatiska regioner.

Du kan undvika det här problemet genom att inte aktivera EUDC per teckensnitt. Alternativt kan du förhindra problemet genom att redigera registret. Mer information finns i KB4496149.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU och Microsofts säkerhetskorrigeringar. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4493510) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4490481

Relaterad information

Tack för att du besöker uppdateringshistoriksidan för Windows 10 version 1809. Om du vill veta mer om hur du använder de här sidorna och får ut mesta möjliga av dem kan du läsa det här blogginlägget.

För att förbättra informationen på historiksidorna och relaterade KB och göra dem mer användbara för våra kunder, har vi skapat en anonym undersökning så att du kan komma med förslag och feedback. 

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×