Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2019-09-26

Version:

OS-version 18362.387

Obs! Följ @WindowsUpdate om du vill veta när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för versionsinformation.

ePub-stöd upphör i Microsoft Edge

Microsoft Edge kommer att ta bort stödet för e-böcker med filtillägget .epub under de kommande månaderna. Mer information finns i Ladda ned en ePub-app för att fortsätta läsa e-böcker.

Mer information om olika typer av Windows-uppdateringar, till exempel kritiska uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, drivrutinsuppdateringar, service pack-uppdateringar, finns i den här artikeln.

Översikt

 • Åtgärdar ett problem som gör att lodräta teckensnitt blir större vid utskrift till en PostScript-skrivare.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att du kunde tappa anslutningen till VPN (virtuellt privat nätverk) i mobilnät.

 • Åtgärdar ett problem som eventuellt orsakade att ljuduppspelning och -inspelning misslyckades när du anslöt till en virtuell fjärrdator.

 • Åtgärdar ett problem som kunde hindra äldre system från att uppgraderas till ett nyare operativsystem på grund av ett bildskärmsdrivrutinsfel i äldre versioner.

 • Åtgärdar ett problem som orsakade att skärmfärgen blev vit på bärbara datorer som hade inbyggda HDR-skärmar (High Dynamic Range).

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att ljudet i vissa spel blev tystare eller annorlunda.

 • Åtgärdar ett problem med att Portalen för Mixad verklighet i Windows kunde rapportera att headsetet var i viloläge och att det inte aktiverades.

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att lodräta teckensnitt blir större vid utskrift till en PostScript-skrivare.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att utskrifter från 32-bitarsprogram misslyckades med felet ”Åtkomst nekad” när du valde Kör som annan användare för programmet.

 • Åtgärdar ett problem som kunde ge skrivåtkomst till en flyttbar USB-disk när användare växlade från en behörig användare till en obehörig användare.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att lsass.exe-tjänsten slutade fungera, vilket medförde att systemet stängdes av. Detta inträffade när autentiseringsuppgifter för Data Protection API (DPAPI) migrerades med dpapimig.exe med alternativet -domain.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Windows Hello för företag-användare fick två certifikat för autentisering under certifikatförnyelse i stället för ett certifikat.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade webbläsare från att ansluta på ett säkert sätt till Windows Server. Detta inträffar när du använder ett certifikat för klientautentisering, till exempel ett SHA512-baserat certifikat, och webbläsaren inte stöder en signaturalgoritm som matchar certifikatet.

 • Åtgärdar ett problem som kunde göra att autentiseringen misslyckades för certifikatbaserad autentisering när certifikatautentiseringen inkluderade cname som en del av förautentiseringen.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Microsoft App-V-program inte kunde öppnas och ett felmeddelande om nätverksfel visades. Det här problemet uppstod under vissa omständigheter, till exempel när ett systems batterinivå var låg eller det uppstod ett oväntat strömavbrott.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att en frågebegäran om StartTime för klassen Win32_LogonSession visade värdet för epok (till exempel 1-1-1601 1:00:00) i stället för den faktiska inloggningstiden. Detta inträffade när en användare som inte är administratör skapade frågebegäran.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Utforskaren visade ikonen för en vanlig fil för filer som är markerade med FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE i stället för den förväntade platshållarikonen.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att VPN-anslutningar (virtuella privata nätverk) i mobilnät emellanåt bröts.

 • Åtgärdar ett problem som eventuellt orsakade att ljuduppspelning och -inspelning misslyckades när du anslöt till en virtuell fjärrdator.

 • Åtgärdar ett problem med MSCTF.dll som gör att ett program slutar fungera.

 • Åtgärdar ett problem med inmatning och visning av specialtecken som uppstår när en app använder imm32.dll.

 • Åtgärdar ett problem med storleksändring av WPF-program (Windows Presentation Foundation). De slutade eventuellt svara när storleksändringen gjordes med musen tills du släppte upp musknappen.

 • Åtgärdar ett problem som kunde hindra äldre system från att uppgraderas till ett nyare operativsystem på grund av ett fel på bildskärmsdrivrutinen i äldre versioner.

 • Åtgärdar ett problem som orsakade att skärmfärgen blev vit på bärbara datorer som hade inbyggda HDR-skärmar (High Dynamic Range).

 • Åtgärdar ett problem med konverteringen av program från 32-bitars till 64-bitars arkitektur.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att du inte kan köra Datainsamlaruppsättning för Active Directory-diagnostik från Prestandaövervakaren för domänkontrollanter. Detta gör att namnet för Datainsamlaruppsättningen visas som tomt. Vid körning av Datainsamlaruppsättning för Active Directory-diagnostik returneras felet ”Det går inte att hitta den angivna filen”. Händelse-ID 1023 loggas med källan som Perflib och följande meddelanden:

  • ”Windows kan inte läsa in DLL-filen C:\Windows\system32\ntdsperf.dll för utökningsbar räknare.”

  • ”Det går inte att hitta den angivna modulen.”

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att ljudet i vissa spel blev tystare eller annorlunda.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft App-V inte kan hantera en parameter för CreateProcess API på rätt sätt, vilket gör att den virtuella processen inte kan öppnas.

 • Åtgärdar ett problem med att maximala CPU-prestanda inte aktiverades när du valde energischemat Hög prestanda.

 • Tillhandahåller ett sätt att konfigurera storleken på läsbufferten. Det gör att du kan lösa ett problem med långsamma uppladdningstider när du laddar upp en fil till en UNC-resurs (Universal Naming Convention) med WebDAV-funktionen (Web Distributed Authoring and Versioning) i Internet Information Services (IIS).

 • Åtgärdar ett problem som gör att en enhet slutar fungera när filer öppnas från en nätverksenhet som har cachelagring på klientsidan aktiverat. Det här problemet kan inträffa när enheten har vissa antivirusprodukter från tredje part och enheten säkerhetskopieras av en server som inte är en SMB-server från Microsoft (Server Message Block). Felkoden är ”0x27 RDR_FILE_SYSTEM”.

 • Underlättar konfigurationen av enheter som administreras av MDM-inställningar (hantering av mobilenheter), som skapas med ADMX-inmatning. Du kan uppdatera en tidigare inmatad ADMX-fil med en nyare version, och du behöver inte ta bort den tidigare ADMX-filen. Den här lösningen gäller alla program som använder ADMX-inmatning.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att en virtuell Hyper-V-dator och en Hyper-V-värd tappade nätverksanslutningen på grund av en inkonsekvens i inlärningsprocessen för MAC-adresser (Media Access Control). Detta ledde till att den virtuella Hyper-V-växeln utelämnade paket.

 • Åtgärdar ett problem med Portalen för Mixad verklighet i Windows som emellanåt utlöste ett ”15-5”-fel. I vissa fall kan Portalen för Mixad verklighet i Windows rapportera att headsetet är i viloläge och att inget händer när man trycker på knappen Vakna.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Vissa IME-redigerare (Input Method Editor) kan sluta svara eller ha hög CPU-användning. Berörda IME:er innefattar förenklad kinesiska (ChsIME.EXE) och traditionell kinesiska (ChtIME.EXE) med Changjie/Quick-tangentbord.

På grund av säkerhetsrelaterade ändringar i den här uppdateringen kan det här problemet uppstå när Touch Keyboard and Handwriting Panel Service inte är inställd på standardstartmetoden Manuell. Följ anvisningarna nedan för att åtgärda detta:

 1. Välj Start och skriv ”tjänster”.

 2. Öppna appen Tjänster och leta reda på Touch Keyboard and Handwriting Panel Service.

 3. Dubbelklicka på Touch Keyboard and Handwriting Panel Service och välj Egenskaper.

 4. Leta reda på Startmetod: och ändra den till Manuell.

 5. Välj OK.

Tjänsten TabletInputService har nu standardkonfigurationen och IME ska fungera som förväntat.

Utskriftshanteraren kan emellanåt ha problem med att slutföra utskrifter vilket kan leda till att utskriften avbryts eller misslyckas. Vissa appar stängs eller utlöser fel när utskriftshanteraren misslyckas och du kan få ett RPC-fel (Remote Procedure Call) från vissa utskriftsverktyg eller utskriftsappar.

Det här problemet åtgärdas i KB4524147.

När du konfigurerar en ny Windows-enhet i välkomstprogrammet (OOBE) kan du eventuellt inte skapa en lokal användare när du använder en Input Method Editor (IME). Det här problemet kan påverka dig om du använder IME för kinesiska, japanska eller koreanska.

Obs! Det här problemet påverkar inte användningen av ett Microsoft-konto i välkomstprogrammet.

Det här problemet åtgärdas i KB4530684.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4520390) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update.

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 10 version 1903 och senare

Klassificering: Uppdateringar

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4517211

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×