Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2017-11-27

Version:

OS-version 14393.1914

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdat problemet med "screen tearing" och förvrängt innehåll i appar när en dator är ansluten till tre eller fler USB 3.0-bildskärmsenheter. Detta inträffar när du ändrar innehållet i en eller flera anslutna bildskärmsenheter.

 • Åtgärdat problem med att en tjänst inte kan starta när två eller fler tjänster använder samma inbyggda konto (till exempel NetworkService eller LocalService). När detta problem inträffar rapporterar tjänsten som inte fungerar felet "Tjänsten startades inte på grund av ett inloggningsfel" eller "En angiven inloggningssession finns inte. Den har kanske redan avslutats.”

 • Åtgärdat problemet med att schemalagda aktiviteter med lagrade autentiseringsuppgifter inte kunde köras när Credential Guard var aktiverad. Aktiviteten misslyckas och händelse-ID 104 rapporteras med följande meddelande: “Schemaläggaren kunde inte logga in på \Test. Felet uppstod i LogonUserExEx. Användaråtgärd: Kontrollera att autentiseringsuppgifter för aktiviteten har angetts korrekt. Ytterligare data: Felvärde: 2147943726. 2147943726 : ERROR_LOGON_FAILURE (Användarnamnet eller lösenordet är felaktigt.)."

 • Åtgärdat problem med att filer som skyddas med krypterande filsystem (EFS) skadas under BitLocker-kryptering eller dekryptering av en enhet.

 • Åtgärdat problem med att öppningen av Microsoft Office-filer från en filserver med Windows informationsskydd aktiverat misslyckades med ett felmeddelande om att det inte gick att öppna dokumentet xxxx.

 • Åtgärdat problem med att en enhet för lagringsdirigering (S2D) som inte fungerade eller togs bort från en nod felaktigt rapporterades som felfri i administrationsverktygen. Dessa verktyg innefattar Get-Physical Disk, Serverhanteraren och Klusterhanteraren för växling vid fel.

 • Åtgärdat problem med att ett reparationsjobb kunde pausas på obestämd tid efter att en nod lagts till på nytt i ett S2D-kluster.

 • Åtgärdat problem med att en ofullständig reparation av Lagringsutrymmen kunde resultera i felaktiga metadata som gjorde att framtida reparationer slutade fungera.

 • Åtgärdat en tokenläcka i services.exe som uppstod efter tillämpning av MS16-111/KB3175027. Detta resulterade i en kernelsessionsobjektläcka som försämrade systemprestanda med tiden. Det påverkade särskilt terminalserverimplementationer där vanligtvis fler användarinloggningar förekommer.

 • Åtgärdat problem med att principen för omdirigering av Urklipp i Fjärrskrivbord inte verkställdes om det gjordes en ny anslutning till en befintlig session och principen hade ändrats mellan den ursprungliga anslutningen och den nya anslutningen till sessionen.

 • Åtgärdat problem med att OEM OOBE-processen inte kunde avslutas vid byggande av ett redundanskluster i en icke-engelsk språkmiljö. Processen misslyckas med felmeddelandet “Det gick inte att hitta någon integreringskomponent med det angivna namnet.”

 • Förbättrade prestanda vid frågor på filsystemformat för lagringsenheter med direkt åtkomst.

 • Åtgärdat problem med klusterhälsoprincip för hantering av klustrade enheter som inte svarar. Som standard tas enheter bort när de inte svarar. Frekvensen för återställningsåtgärder när enheter inte svarar är för aggressiv.

 • Åtgärdat problemet med den utfällbara menyn Nätverk. När inloggningsdialogrutan stängdes (t.ex. användaren klickade utanför fönstret) så hindrades ytterligare inloggningsdialogrutor från att visas när användaren försökte ansluta till samma nätverk.

 • Förbättrade prestanda när program som använder Virtual Disk Service för att hantera volymer startas.

 • Problemet som påverkade vissa Epson SIDM- (matrisskrivare) och TM (POS)-skrivare som inte kunde skriva ut på x86- och x64-baserade system har åtgärdats. Det här problemet påverkar KB4048953.

 • Problemet som gjorde att VmCompute-processen slutade fungera när du återställde en virtuell dator (VM) efter att dynamiskt minne (DM) ändrat sitt minnesavtryck har åtgärdats. Detta inträffade när NUMA-utsträckning (Non-Uniform Memory Access) var inaktiverat och DM aktiverat.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Förbättringar av Windows Update-klienten

Microsoft kommer att släppa en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten hos Windows Update. Den påverkar bara enheter som inte har installerat de senaste uppdateringarna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Efter installationen av denna KB kanske Internet Explorer 11-användare som använder SQL Server Reporting Services (SSRS) inte kan skrolla igenom en nedrullningsbar meny med hjälp av rullningslisten.

Det här problemet åtgärdas i KB4053579.

Efter installationen av KB4041688, KB4052231 eller KB4048953 visas felet "CDPUserSvc_XXXX har slutat fungera". Dessutom loggas händelse-ID 1000 i loggboken Program. Den anmärker att svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX har slutat fungera och att den felande modulen är cdp.dll.

Det här problemet åtgärdas i KB4053579.

Efter att uppdateringen har installerats kan oväntad omstart uppstå för servrar med Credential Guard aktiverat med felet "Systemprocessen lsass.exe avslutades oväntat med följande statuskod -1073740791. Systemet kommer nu att startas om."

Händelse-ID 1000 i programloggen visar:

"C:\windows\system32\lsass.exe avslutades oväntat med följande statuskod -1073740791

Felet uppstod i programmet: lsass.exe, version: 10.0.14393.1770, tidsstämpel: 0x59bf2fb2

Felet uppstod i följande modul: ntdll.dll, version: 10.0.14393.1715, tidsstämpel: 0x59b0d03e

Undantag: 0xc0000409

Det här problemet åtgärdas i KB4077525.

 

Så här skaffar du uppdateringen

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformationen för kumulativ uppdatering 4051033.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×