Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2018-11-27

Version:

OS-version 17134.441

Meddelande

När den här valfria uppdateringen har installerats kan vissa användare få en blå eller svart skärm med felmeddelandet ”System thread exception not handled” (Systemtrådundantag hanteras inte). Som en försiktighetsåtgärd har vi tagit bort den här valfria uppdateringen från Windows Update och Microsoft Update Catalog för att skydda kunderna. Korrigeringar och förbättringar blir tillgängliga i säkerhetsuppdateringen i december 2018 och kommer att innehålla en lösning på det här problemet.

 

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att ta bort stavningar från Microsoft Office-ordlistan med inställningarna.

 • Åtgärdar ett problem som gör att funktionen GetCalendarInfo returnerar ett felaktigt periodnamn den första dagen i den japanska perioden. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar förändringar av tidszoner för rysk sommartid.

 • Åtgärdar förändringar av tidszoner för marockansk sommartid.

 • Åtgärdar ett problem för att tillåta användning av den tidigare pennknappen och dragfunktionen och se till att shim-val har prioritet över registret.

 • Åtgärdar ett problem som gör att precisionspekplattan eller tangentbordet slutar svara på grund av en kombination av dockning och frånkoppling eller avstängning eller omstart.

 • Åtgärdar ett problem som ibland kan göra att systemet slutar svara efter aktivering, vilket gör att det inte går att logga in.

 • Åtgärdar ett problem som gör att funktionen Avancerad läsare i Microsoft Word hoppar över den första delen av ett valt ord när Microsoft Word Online används i Microsoft Edge.

 • Löser ett problem med att genvägar till URL:er saknas på Start-menyn.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användare kan avinstallera appar från Start-menyn när principen ”Förhindra användare att avinstallera program från Start” har angetts.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Utforskaren slutar fungera när du klickar på knappen Aktivera för Tidslinje-funktionen. Det här problemet inträffar när grupprincipen Allow upload of user activities (Tillåt överföring av användaraktiviteter) är inaktiverad.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar användare från att komma åt sidan Markör- & pekarstorlek för hjälpmedel i appen Inställningar med URI:n ”ms-settings:easeofaccess-cursorandpointersize”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ljudtjänsten slutar fungera eller svara vid anropskontroll eller volymkontroll, eller när musik strömmas till Bluetooth-ljudenheter. Bland felmeddelandena som visas finns dessa:

  • Undantagsfel 0x8000000e i btagservice.dll.

  • Undantagsfel 0xc0000005 eller 0xc0000409 i bthavctpsvc.dll.

  • Stoppfel 0xD1 BSOD i btha2dp.sys.

 • Åtgärdar ett problem som gör ett antivirusprogram från tredje part kan få felet ”ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES”.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka överdriven minnesanvändning vid användning av smartkort.

 • Åtgärdar ett problem som gör att systemet slutar fungera med felkoden 0x120_fvevol!FveEowFinalSweepConvertSpecialRangesChunk.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar Application Guard från att surfa på Internet om PAC-filen (automatisk konfiguration av proxy) på en enhet använder IP-litteraler för att ange en webbproxy.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar en Wi-Fi-klient från att ansluta till Miracast®-enheter när ett tillåtet SSID anges i principer för trådlöst nätverk.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ETW-profilering (Event Tracing for Windows) misslyckas vid användning av anpassade profileringsfrekvenser.

 • Åtgärdar ett problem med övergång till strömsparläge som gör att systemet slutar svara vid anslutning till xHCI-enheter (eXtensible Host Controller Interface).

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en blå skärm visas vid körning av programvara för diskprestandamått (benchmark).

 • Åtgärdar ett problem som gör att RemoteApp-fönstret alltid är aktivt och i förgrunden efter att ett fönster stängts.

 • Gör att en slumpmässig adress för Bluetooth® Low Energy (LE) roterar med jämna mellanrum även när passiv Bluetooth LE-avsökning har aktiverats.

 • Åtgärdar ett problem som gör att installationen och klientuppdateringen av värdnycklar för nyckelhanteringstjänsten (KMS) (CSVLK) för Windows Server 2019 och 1809 LTSC inte fungerar som förväntat. Mer information om den ursprungliga funktionen finns i KB4347075.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar vissa användare från att ange Win32-program som standardprogram för vissa kombinationer av appar och filtyper med kommandot Öppnamed… eller Inställningar> Appar > Standardappar.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar användare från att öppna presentationsfiler (.pptx) som exporterats från en Google-presentation.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar vissa användare från att kunna ansluta till vissa äldre enheter, till exempel skrivare, via Wi-Fi på grund av introduktionen av multicast DNS (mDNS). Om du inte hade anslutningsproblem med enheten och föredrar den nya mDNS-funktionen kan du aktivera mDNS genom att skapa följande registernyckel: ”HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\ mDNSEnabled (DWORD) = 1”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att BitLocker-drivrutiner orsakar en låskonflikt i RawVerifyVolume(). Problemet gör att en annan tråd inte kan montera en volym.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018.

Det här problemet åtgärdas i KB4480976.

Efter att du installerat den här uppdateringen kanske användarna inte kan använda sökfältet i Windows Media Player när de spelar upp vissa filer. Det här problemet påverkar inte den vanliga uppspelningen.

Det här problemet är åtgärdat i KB4471324.

När den här valfria uppdateringen har installerats kan vissa användare få en blå eller svart skärm med felmeddelandet ”System thread exception not handled” (Systemtrådundantag hanteras inte).

Det här problemet är åtgärdat i KB4471324.

När du har installerat den här uppdateringen kan anpassade Start-menylayouter visas felaktigt.

Det här problemet är åtgärdat i KB4471324.


Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4465663) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du gå till Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Den här uppdateringen är inte längre tillgänglig via Windows Update eller Microsoft Update Catalog.  

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4467682

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×