27 november 2018 – KB4467684 (OS-version 14393.2639)

Utgivningsdatum:

Version:

2018-11-27

OS-version 14393.2639

Supporten för Windows 10 version 1607 upphörde 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Viktigt! Windows 10 Enterprise och Windows 10 Education får ytterligare underhåll kostnadsfritt i sex månader. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-enheter (version 1607) som kör Intel ”Clovertrail”-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Serviceunderhållet för Windows Server 2016 Standard Edition, installationsalternativet Nano Server och Windows Server 2016 Datacenter edition, installationsalternativet Nano Server upphörde 9 oktober 2018 . Dessa utgåvor kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Serviceunderhållet för Windows 10 Mobile version 1607 upphörde 8 oktober 2018. Enheter som kör Windows 10 Mobile eller Windows 10 Mobile Enterprise kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att funktionen GetCalendarInfo returnerar ett felaktigt periodnamn den första dagen i den japanska perioden. Mer information finns i KB4469068 .

 • Åtgärdar förändringar av tidszoner för rysk sommartid.

 • Åtgärdar förändringar av tidszoner för marockansk sommartid.

 • Åtgärdar ett problem som gör att musrörelser som befordras genom touch kan kringgå mus-hookar som är till för att blockera musindata. Det gör att oväntade WM_MOUSEMOVE-meddelanden visas.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att skärmtangentbordet visas automatiskt när du trycker på ett icke-redigerbart område i en UWP-app (universell Windows-plattform). Det här problemet påverkar enheter som har installerat Windows 10 Anniversary Update och inte har något fysiskt tangentbord.

 • Åtgärdar ett problem i Utforskaren som gör att behörigheterna för en delad överordnad mapp ibland tas bort när du tar bort den delade underordnade mappen. Om du vill använda den här lösningen aktiverar du grupprincipen “Användarkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Nätverksdelning\Förhindra användare att dela filer inom profilen”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Utforskaren slutar fungera under utloggning.

 • Åtgärdar ett problem i Universal CRT som ibland gjorde att den AMD64-specifika implementeringen av FMOD returnerade ett felaktigt resultat när den fick mycket stora indata. FMOD används ofta för att implementera modulo-operatorn i JavaScript- och Python-implementeringar som använder Universal C Runtime.

 • Åtgärdar ett problem som blockerar ActiveX-kontroller i Internet Explorer på 64-bitarssystem. Detta inträffar när Windows Defender-programreglering används och en princip skapas som tillåter körning av alla ActiveX-kontroller i Internet Explorer.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar vissa program från att köras när Windows Defender-programreglering (Device Guard) är i granskningsläge.

 • Åtgärdar ett problem som gör att servern går långsammare eller som gör att servern slutar svara på grund av ett stort antal regler för Windows-brandväggen. Om du vill aktivera ändringarna lägger du till en ny registernyckel, ”DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD) i ”HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy” med Regedit, och anger värdet 1.

 • Åtgärdar ett problem som gör att nätverkanslutningen misslyckas när 802.1x-autentisering misslyckas.

 • Åtgärdar ett problem med tidsinställningen för MAC-adressmatchning för NCSI-gatewayen, vilket gör att Internetanslutningen misslyckas.

 • Åtgärdar ett problem som gör att WMI-klassregistreringar (Windows Management Instrumentation) inte rensas korrekt vid användning av Hyper-V-cmdletar som har root\interop-klassberoenden. Det här problemet kan göra att hanteringsåtgärder för virtuella datorer misslyckas (med PowerShell eller användargränssnittet). Dessutom kan inte virtuella datorer skapas eller ändras. Till exempel kan körning av Set-VMFirmware för att ändra startordning misslyckas med felet ”ObjectNotFound”.

 • Åtgärdar ett problem med Just Enough Administration (JEA). Ett tillfälligt konto med SID ”S-1-5-94-xxx” finns kvar i serverns säkerhetsprincip under användarrättigheten Logga in som en tjänst. Det gör att LSA-databasen (lokal säkerhetskontroll) växer, vilket kan påverka prestanda för domänkontrollanterna.

 • Åtgärdar ett problem med skrivning till en minnesanropsstack med stoppkoden ”0xA” i lagringsreplikmiljöer.

 • Åtgärdar ett problem som gör att installationen och klientuppdateringen av värdnycklar för nyckelhanteringstjänsten (KMS) (CSVLK) för Windows Server 2019 och 1809 LTSC inte fungerar som förväntat. Mer information om den ursprungliga funktionen finns i KB4347075.

 • Åtgärdar ett problem som gör att befordringar av icke-rotdomäner misslyckas med felet ”Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel”. Det här problemet uppstår i Active Directory-skogar där valfria funktioner som Active Directory-återvinning har aktiverats.

 • Åtgärdar ett fel som kan göra att Hyper-V-servrar slutar fungera med felet ”0x7F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)”.

 • Åtgärdar ett fel som genererar felet “C00002E2 (STATUS_DS_INTI_FAILURE)” vid den första omstarten efter befordran av en ny domänkontrollant. Domänkontrollanter som befordrats efter att den här uppdateringen installerats skapar inte längre onödiga “api” Active Directory-loggfiler som api.chk. I stället använder domänkontrollanten det korrekta “edb”-loggbasnamnet under befordran av domänkontrollanten.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018.

Det här problemet åtgärdas i KB4480977.

Efter att du installerat den här uppdateringen kanske användarna inte kan använda sökfältet i Windows Media Player när de spelar upp vissa filer. Det här problemet påverkar inte den vanliga uppspelningen.

Det här problemet är åtgärdat i KB4471321.

När funktioner som är relaterade till slutanvändardefinierade tecken (EUDC) används kan hela systemet sluta svara.

Det här problemet är åtgärdat i KB4471321.

För värdar som hanteras av System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) kan SCVMM inte numrera och hantera logiska växlar som distribueras på värden efter att uppdateringen installerats.

Dessutom, om du inte följer metodtipsen kan ett stoppfel uppstå i vfpext.sys på värdarna.

Det här problemet åtgärdas i KB4507459.

Efter att den här uppdateringen har installerats på Windows Server 2016 misslyckas snabbsökning i Microsoft Outlook-klienter med felet ”Outlook kan inte utföra sökningen”.

Det här problemet åtgärdas i KB4487026.

Efter att KB4467684 har installerats kan eventuellt klustertjänsten inte startas med felet ”2245 (NERR_PasswordTooShort)” om grupprincipen Minsta längd på lösenord är inställd på mer än 14 tecken.

Sätt principen Minsta längd på lösenord till färre än eller lika med 14 tecken.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Efter installationen av KB4467691 startar eventuellt inte Windows på vissa bärbara Lenovo- och Fujitsu-datorer som har mindre än 8 GB RAM.

Starta om datorn med Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Inaktivera Säker start och starta sedan om.

Om BitLocker är aktiverat på datorn kan du behöva göra en BitLocker-återställning efter att Säker start inaktiverats.

Lenovo och Fujitsu är medvetna om det här problemet. Kontakta OEM-tillverkaren och fråga dem om det finns en uppdatering för den inbyggda programvaran för enheten.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4465659) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4467684.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×