Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2020-01-28

Version:

1903-OS-version 18362.628 och 1909-OS-version 18363.628

Nyheter för Windows 10 version 1909 och viktig information för Windows 10 version 1903

Versionerna 1903 och 1909 av Windows 10 har ett gemensamt kärnoperativsystem och en identisk uppsättning systemfiler. Det innebär att de nya funktionerna i Windows 10 version 1909 ingick i den senaste månatliga kvalitetsuppdateringen för Windows 10 version 1903 (från 8 oktober 2019), men är för närvarande i ett vilande tillstånd. Dessa nya funktioner förblir vilande tills de aktiveras med hjälp av ett aktiveringspaket som är en liten snabbinstallerad ”huvudströmbrytare” som aktiverar funktionerna i Windows 10 version 1909.

För att återspegla den här ändringen kommer sidan med viktig information om Windows 10 version 1903 och Windows 10 version 1909 att få en gemensam sida för uppdateringshistorik. Varje versionssida kommer att innehålla en lista med problem som åtgärdats för både version 1903 och 1909. Observera att version 1909 alltid innehåller korrigeringarna för 1903, men att 1903 inte innehåller korrigeringarna för 1909. På den här sidan visas versionsnummer för både version 1909 och 1903, så att det blir enklare för supporten att hjälpa dig om det skulle uppstå problem.

Mer information om paketet för aktiverande och hur du hämtar funktionsuppdateringen finns i Windows 10, blogg om leveransalternativ för version 1909.

Mer information om olika typer av Windows-uppdateringar, till exempel kritiska uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, drivrutinsuppdateringar och service pack-uppdateringar, finns i den här artikeln.

Obs!Följ @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för information om versionen.

Översikt

 • Förbättrar precisionen för Windows Hello-ansiktsautentisering.

 • Åtgärdar ett problem som ändrar den användaranpassade ordningen på paneler på Start-menyn trots att layouten är låst eller delvis låst.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en grå ruta visas när du söker på Kontrollpanelen och i Utforskaren.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att klistra in innehåll från Urklipp i sökfältet i Utforskaren med höger musknapp (högerklick). 

 • Åtgärdar ett problem som gör att sökfältet i Utforskaren inte kan ta emot användarindata.

 • Åtgärdar ett problem som gör att pektangentbordet stängs när en tangent väljs.

 • Åtgärdar ett problem som i vissa fall gör att inbjudan att spela ett spel i flerspelarläge tas bort i datorspel med flerspelarläge.

 • Åtgärdar ett problem som ibland orsakar ett fel när du kopplar från en USB-C-hubbenhet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att fel indikatorer visas för offline- och onlinefiler.

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 1903.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att klistra in innehåll från Urklipp i sökfältet i Utforskaren med höger musknapp (högerklick).

 • Åtgärdar ett problem som gör att sökfältet i Utforskaren inte kan ta emot användarindata.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Förbättrar precisionen för Windows Hello-ansiktsautentisering.

 • Åtgärdar ett problem med Windows Mixed Reality som uppstår efter uppgradering till en ny version av Microsoft Edge.

 • Åtgärdar ett problem med nedladdning av meddelanden som har flera flikar och omdirigeringar med kort varaktighet.

 • Åtgärdar ett problem som ändrar den användaranpassade ordningen på paneler på Start-menyn trots att layouten är låst eller delvis låst.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en grå ruta visas när du söker på Kontrollpanelen och i Utforskaren.

 • Åtgärdar ett problem med en minnesläcka i ctfmon.exe som uppstår när du uppdaterar ett program som har en redigerbar ruta.

 • Åtgärdar ett tillförlitlighetsproblem med tangentbordet för klassiska appar på startsidan för Windows Mixed Reality.

 • Åtgärdar ett problem som, i vissa fall, gör att språkfältet inte visas när användaren loggar in i en ny session. Detta inträffar även om språkfältet har konfigurerats korrekt.

 • Åtgärdar ett problem som gör att pektangentbordet stängs när en tangent väljs.

 • Åtgärdar ett problem som gör att drivrutiner för indirekt bildskärm inte kan signeras med fler än ett certifikat.

 • Åtgärdar ett problem som i vissa fall gör att inbjudan att spela ett spel i flerspelarläge tas bort i datorspel med flerspelarläge.

 • Åtgärdar ett problem som gör att osignerade programfiler inte körs när Windows Defender-programreglering är i granskningsläge, men osignerade avbildningar tillåts köras.

 • Åtgärdar ett problem som gör att processen Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) slutar fungera när du loggar in med ett uppdaterat användarhuvudnamn (UPN, User Principal Name), till exempel om du ändrar UserN@contoso.com till User.Name@contoso.com. Felkoden är "0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION)".

 • Åtgärdar ett problem som ibland orsakar ett fel när du kopplar från en USB-C-hubb.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Always On Virtual Private Network (VPN) inte kan ta bort NRPT-regler (principtabell för namnmatchning) efter att du kopplat från.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att konsolen Utskriftshantering visar skriptfel när du aktiverar alternativet Utökad vy.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows-brandväggen släpper nätverkstrafik från moderna appar, till exempel Microsoft Edge, när du ansluter till ett företagsnätverk via en VPN-anslutning (virtuellt privat nätverk).

 • Åtgärdar ett problem som gör att fel indikatorer visas för offline- och onlinefiler.

 • Åtgärdar ett problem med ntdsutil.exe som gör att det inte går att flytta Active Directory-databasfiler. Felet är "Det gick inte att flytta filen från <original_full_db_path> till <new_full_db_path>. Fel: 5 (Åtkomst nekas)".

 • Åtgärdar ett problem som gör att netdom.exe inte kan identifiera förtroenderelationer korrekt när en obegränsad delegering har aktiverats explicit genom att bitmask 0x800 har lagts till i förtroendeobjektet. Bitmaskinställningen krävs på grund av säkerhetsändringar i standardbeteendet för obegränsade delegeringar i Windows-uppdateringar som släppts 8 juli 2019 eller senare. Mer information finns i KB4490425och 6.1.6.7.9 trustAttributes.

 • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Application Virtualization (App-V) Streaming Driver (appvstr.sys) läcker minne när du aktiverar SCS-läge (Shared Content Store).

 • Åtgärdar ett problem som gör att en loggfil skadas när en lagringsvolym är full och data fortfarande skrivs till ESENT-databasen (Extensible Storage Engine Technology).

 • Åtgärdar ett problem som gör att kodrefaktorisering bryter optimeringen för skrivning av metadata, vilket ökar antalet integritetsbeskrivare för den logiska volymen (LVID).

 • Åtgärdar ett problem med RPC-körning (Remote Procedure Call) som kan orsaka att minnet läcker ut. Resultatet blir att prestandan försämras, vilket leder till hög CPU-användning, långsamhet eller resursanvändning.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Allmän information om SSUs finns i Servicing Stack updates andServicing Stack Updates (SSU): Frequently Asked Questions.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4528759) automatiskt. Om du vill ha det fristående paketet för det senaste SSU söker du efter det i Microsoft Update-katalogen.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update. I området Det finns valfria uppdateringar hittar du länken för att ladda ned och installera uppdateringen.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

WSUS (Windows Server Update Services)

Ja

Den här uppdateringen synkroniseras automatiskt med WSUS om du konfigurerar Produkter och klassificeringar på följande sätt:

Produkt: Windows 10 version 1903 och senare

Klassificering: Uppdateringar

Filinformation

En lista över de filer som finns i den här uppdateringen hittar du om du hämtar filinformationen för den kumulativa uppdateringen 4532695. 

Obs! Vissa filer har felaktigt "Inte tillämpligt" i kolumnen "Filversion" i CSV-filen. Detta kan leda till falska positiva identifieringar eller falska negativa identifieringar när versionen valideras med identifieringsverktyg från tredje part.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×