Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2018-08-30

Version:

OS-version 17134.254

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem i Microsoft Foundation Class-program som gjorde att program ibland flimrade.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att touch- och mushändelser hanterades olika i Windows Presentation Foundation (WPF)-program som hade transparenta överläggsfönster.

 • Åtgärdar ett tillförlitlighetsproblem i program som har mycket fönsterkapsling.

 • Åtgärdar ett problem i Universal CRT som ibland gjorde att den AMD64-specifika implementeringen av FMOD returnerade ett felaktigt resultat när den fick mycket stora indata. FMOD används ofta för att implementera modulo-operatorn i JavaScript- och Python-implementeringar som använder Universal C Runtime.

 • Åtgärdar ett problem i Universal CRT som gjorde att funktionen _get_pgmptr() returnerade en tom sträng.

 • Åtgärdar ett problem i Universal CRT som gjorde att isprint() returnerade TRUE för en tabb när C-språkvarianten användes.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Microsoft Edge eller andra UWP-appar inte kunde utföra klientautentisering när den privata nyckeln lagrades på en TPM 2.0-enhet.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att registrering eller förnyelse av certifikat misslyckades med felet ”Åtkomst nekad” efter installationen av April 2018-uppdateringen. Det här problemet uppstår när registerprocessen har ett lägre process-ID (PID) än alla andra processer utom SYSTEM.

 • Åtgärdar ett problem som i vissa fall resulterade i att det inte gick att radera krypterade data från minnet efter att en CAPI-avkryptering slutförts.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade Device Guard PackageInspector.exe från att inkludera alla filer som krävs för att köra ett program korrekt när kodintegritetspolicyn slutförts.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att inte alla nätverksskrivare anslöts efter att en användare loggat in. Registernyckeln HKEY_USERS\User\Printers\Connections  visade rätt nätverksskrivare för berörda användare, men den saknade listan för nätverksskrivare i den här registernyckeln vidarebefordrades inte till appar, t.ex. Microsoft Anteckningar, eller till Enheter och skrivare. Skrivare kunde försvinna eller sluta fungera.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar utskrifter på ett 64-bitars operativsystem när 32-bitarsprogram personifierar andra användare (vanligtvis genom att anropa LogonUser). Det här problemet uppstår efter installationen av månatliga uppdateringar från och med KB4034681 som släpptes i augusti 2017. Du löser problemet för de berörda programmen genom att installera den här uppdateringen och sedan göra något av följande:

  • Använd Microsoft Application Compatibility Toolkit för att aktiveraSplwow64Compat App Compat Shim globalt

  • Använd följande registerinställning och starta sedan om 32-bitarsprogrammet: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print Setting: Splwow64Compat

Typ: DWORD

Value1: 1     

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Wi-Fi EAP-TTLS (CHAP)-autentisering misslyckades om en användare sparade autentiseringsuppgifterna före en autentisering.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att enheter med 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP) aktiverat ibland slutade fungera med stoppkoden ”0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”. Problemet uppstod när kernelminnespoolen var skadad. Krascher inträffade vanligtvis i nwifi.sys.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att ett DHCP-alternativ (Dynamic Host Configuration Protocol) kunde tas bort från en reservation efter att DHCP-scopeinställningar ändrats.

 • Utökar nyckelhanteringstjänsten (KMS) till att stöda kommande Windows 10 Enterprise LTSC- och Windows Server-utgåvor. Mer information finns i KB4347075.

 • Åtgärdar ett problem som ibland gjorde att Microsoft Edge inte kunde startas när Nytt Application Guard-fönster användes.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du har installerat den här uppdateringen känner Windows inte längre igen PFX-certifikatet (Personal Information exchange) som användes för att autentisera till en Wi-Fi- eller VPN-anslutning. Det gör att Microsoft Intune tar lång tid att leverera användarprofiler eftersom det inte går att identifiera certifikatet som krävs på enheten.

Det här problemet åtgärdas i KB4464218.

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018

Det här problemet åtgärdas i KB4480976.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4346783

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×