31 januari 2018 – KB4058258 (OS-version 16299.214)

Utgivningsdatum:

Version:

2018-01-31

OS-version 16299.214

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att virtuella Hyper-V-datorer som replikeras med Hyper-V-replikering eller Azure Site Recovery slutar svara vid 92 % om ett Windows Server 2016-redundanskluster konfigureras med NIC-teamindelning aktiverat.  Det här problemet inträffar också när den virtuella datorn stoppas, under direktmigrering, när VMMS-tjänsten stoppas eller under en värdnodavstängning. Användaren måste sedan göra en hård omstart på värddatorn för att återställa.

 • Åtgärdar problemet med att de som använder Microsoft- och Azure Active Directory-konton får se lösenordsskärmen flera gånger.

 • Åtgärdar en prestandaförsämring som observerats i program med omfattande användning av klassen .NET System.Diagnostics.StackTrace.

 • Åtgärdar ett kompatibilitetsproblem som gör att färger förvrängs på vissa bildskärmar och TV-apparater som har ett färgdjup på minst 10 bitar.

 • Åtgärdar ett tillstånd där en sekundär bildskärm som är ansluten till äldre AMD-bildskärmskort blinkar när de aktiveras från strömsparläge.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar fördröjningar vid byte av tangentbordsspråk med Alt+Skift.

 • Åtgärdar kompatibilitetsproblem vid återgivning av vissa bildtext- eller undertextningsformat under videouppspelning.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att grupprincipen för att tillåta tillägg i Microsoft Edge för inaktiverat läge inte fungerade.

 • Ger ytterligare skydd för 32-bitarsversioner (x86) av Windows 10, version 1709.

 • Åtgärdar problemet som vissa kunder rapporterat med att en liten grupp äldre AMD-processorer hamnar i ett tillstånd som gör att processorn inte kan startas efter att 3 januari 2018 – KB4056892 (OS-version 16299.192) har installerats.

 • Problemet där pektangentbord inte stöder delad tangentbordslayout har åtgärdats. Det här är en ergonomisk layout utformad för båda händerna, en på vardera sidan av din surfplatta.

 • Problemet där pektangentbord inte stöder (fullständig) standardlayout för japanska och koreanska språken har åtgärdats.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

Windows uppdateringshistorik rapporterar att KB4054517 inte kunde installeras på grund av felet 0x80070643.

Windows Update rapporterar felaktigt att uppdateringen inte kunde installeras fastän den har det. Du kan verifiera installationen genom att välja Sök efter uppdateringar för att se att det inte finns några fler uppdateringar.

Du kan också skriva Om din dator i sökrutan i Aktivitetsfältet för att bekräfta att din enhet kör förväntad OS-version.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

På grund av ett problem som påverkar vissa versioner av antivirusprogram fungerar den här lösningen endast för datorer på vilka antivirusleverantören har uppdaterat ALLOW REGKEY.

Det här problemet åtgärdas i KB4088776.

När den här uppdateringen har installerats kan vissa användare få problem med att logga in på vissa webbplatser när kontouppgifter från tredje part används i Microsoft Edge.

Det här problemet är åtgärdat i KB4074588.

När den här uppdateringen har installerats kan vissa enheter misslyckas att starta med INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.

Det här problemet uppstår när underhållsstacken för Windows Update felaktigt hoppar över installationen av den nya versionen av vissa nödvändiga drivrutiner i den kumulativa uppdateringen och avinstallerar aktiva drivrutiner under underhåll. 

Det här problemet åtgärdas i KB4090913.

AD FS-tjänsten startar eventuellt inte på grund av ett AD FS-serverproblem som gör att WID AD FS-databasen blir instabil efter en omstart.

Det här problemet åtgärdas i KB4088776.

Det kan uppstå problem för användare med Windows 10 version 1709 Enterprise som har installerat deltapaketet för januari 2018 när de installerar uppdateringarna för februari och mars 2018 från Microsoft Update Catalog. Till exempel kan deltauppdateringen för februari, Windows 10 version 1709, misslyckas utan felmeddelande.

Microsoft känner till det här problemet och har tagit bort följande KB för Windows 10 version 1709-deltauppdatering från Microsoft Catalog den 13 mars 2018:

KB4056892– Januari 2018

KB4074588 – Februari 2018

KB4088776 – Mars 2018

Microsoft rekommenderar att användare avinstallerar Windows 10 version 1709-deltauppdateringspaketet för januari (KB4056892) och installerar den senaste fullständiga kumulativa uppdateringen för mars 2018 (KB4088776). Kunder kan fortsätta använda deltauppdateringspaket med den månatliga kumulativa uppdateringen för april 2018 för Windows 10 version 1709.

Så här skaffar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4058258.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×