Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gäller för:

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

PÅMINNELSE Supporten för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 har upphört och omfattas nu av ESU-support (Extended Security Update).

Från och med juli 2020 kommer det inte längre att finnas valfria icke-säkerhetsrelaterade versioner (kallas C-versioner) för det här operativsystemet. Operativsystem med extended-support har endast kumulativa månatliga säkerhetsuppdateringar (kallas "B" eller Uppdatera tisdag- version).

Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. 

Kunder som har köpt Utökade säkerhetsuppdateringar (ESU) för lokala versioner av dessa operativsystem måste följa procedurerna i KB4522133 fortsätter att få säkerhetsuppdateringar när den utökade supporten upphör 14 januari 2020. Mer information om ESU och vilka utgåvor som stöds finns i KB4497181. Mer information finns i ESU-bloggen.

PÅMINNELSE Alla uppdateringar för .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 och 4.6 kräver att d3dcompiler_47.dll-uppdateringen installeras. Vi rekommenderar att du installerar den medföljande d3dcompiler_47.dll uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen. Mer information om d3dcompiler_47.dll finns i KB 4019990.

Om du installerar ett språkpaket efter att du har installerat den här uppdateringen måste du installera om den här uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket som du behöver innan du installerar den här uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Uppdateringen från 8 augusti 2023 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 och Windows Server 2008 SP2 innehåller kumulativa säkerhets- och tillförlitlighetsförbättringar i .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2. Vi rekommenderar att du installerar den här uppdateringen som en del av dina vanliga underhållsrutiner. Kontrollera att du har installerat de nödvändiga uppdateringarna i avsnittet Så här hämtar du uppdateringen innan du installerar den här uppdateringen.

Sammanfattning

Säkerhetsförbättringar

CVE-2023-36899 – säkerhetsproblem
med fjärrkörning av .NET Framework-kod Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar en säkerhetsrisk i program på IIS med programpoolen i det överordnade programmet, vilket kan leda till privilegieeskalering eller andra säkerhetsrelaterade förbikopplingar. Mer information finns i CVE 2023-36899.

CVE-2023-36873 – säkerhetsrisk
med förfalskning av .NET Framework Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdar en säkerhetsrisk där oautentiserad fjärranfallare kan signera ClickOnce-distributioner utan ett giltigt kodsigneringscertifikat. Mer information finns i CVE-2023-36873.

Kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar

Det finns inga nya kvalitets- och tillförlitlighetsförbättringar i den här uppdateringen.

Ytterligare information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här uppdateringen när det gäller enskilda produktversioner.

 • 5029654 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 2.0, 3.0, 4.6.2 för Windows Server 2008 SP2 (KB5029654)

 • 5029651 Beskrivning av den samlade säkerhets- och kvalitetsuppdateringen för .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 för Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5029651)

Kända problem i den här uppdateringen

Microsoft känner för närvarande inte till några problem i den här uppdateringen.

Så här hämtar du den här uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Förutsättning:

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 installerat.

Du måste installera uppdateringarna nedan och starta om enheten innan du installerar den senaste samlade uppdateringen. Installationen av dessa uppdateringar förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen och åtgärdar potentiella problem när du installerar den samlade uppdateringen och tillämpar Microsoft-säkerhetskorrigeringar.

Operativsystem

Förutsättningar för att installera den här uppdateringen

Windows Server 2008 SP2

 1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 9 april 2019 (KB4493730). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 8 oktober 2019 eller senare uppdatering. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 3. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om licensförberedelsepaketet för utökad säkerhet Updates (ESU) (KB5016891) för Windows Server 2008 SP2 från 8 augusti 2022, även om du tidigare har installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

 4. När du har installerat objekten ovan rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste SSU-versionen. För Windows Server 2008 SP2 måste du ha servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB5016129) från 12 juli 2022 eller senare installerad. Mer information om de senaste SSU-uppdateringarna finns i ADV990001 | Senaste Servicing Stack-Updates.

  Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack-Updates (SSU): Vanliga frågor och svar.

 5. Ladda ned ESU MAK-tilläggsnyckeln från VLSC-portalen och distribuera och aktivera ESU MAK-tilläggsnyckeln. Om du använder VAMT (Volume Activation Management Tool) för att distribuera och aktivera nycklar följer du anvisningarna här.

  VIKTIGT Du behöver ingen ytterligare nyckel för distribution av följande:

  • Du behöver inte distribuera ytterligare en ESU-nyckel för virtuella Azure-datorer, Azure Stack HCI version 21H2 och senare.

  • För andra Azure-produkter, till exempel Azure VMWare, Azure Nutanix-lösningen Azure Stack (Hub, Edge) eller för egna avbildningar på Azure för Windows Server 2008 SP2, måste du distribuera ESU-nyckeln.  Stegen för att installera, aktivera och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar är desamma för det fjärde året av ESU-täckning.

Windows Embedded 7 Standard och Windows Server 2008 R2

 1. Servicing stack-uppdateringen (SSU) från 12 mars 2019 (KB4490628). Om du vill hämta det fristående paketet för den här SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade.

 2. Den senaste SHA-2-uppdateringen (KB4474419) släpptes 10 september 2019 eller senare uppdatering. Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SHA-2-uppdateringen automatiskt. Den här uppdateringen krävs för att installera uppdateringar som bara är SHA-2-signerade. Mer information om SHA-2-uppdateringar finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS.

 3. För att få den här säkerhetsuppdateringen måste du installera om licensförberedelsepaketet för Utökad säkerhet Updates (ESU) (KB5016892) för Windows Server 2008 R2 SP1 från 8 augusti 2022, även om du tidigare har installerat ESU-nyckeln. Förberedelsepaketet för ESU-licensiering erbjuds dig från WSUS. Om du vill hämta det fristående paketet för ESU-licensförberedelsepaketet kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

 4. När du har installerat objekten ovan rekommenderar vi starkt att du installerar den senaste SSU-versionen.

  För Windows Server 2008 R2 SP1 måste du ha servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB5017397) från 13 september 2022 eller senare installerad. Mer information om de senaste SSU-uppdateringarna finns i ADV990001 | Senaste Servicing Stack-Updates.

  Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen automatiskt om du är ESU-kund. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog. Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack-Updates (SSU): Vanliga frågor och svar.

 5. Ladda ned ESU MAK-tilläggsnyckeln från VLSC-portalen och distribuera och aktivera ESU MAK-tilläggsnyckeln. Om du använder VAMT ( Volume Activation Management Tool) för att distribuera och aktivera nycklar följer du anvisningarna här.

  VIKTIGT Du behöver ingen ytterligare nyckel för distribution av följande:

  • Du behöver inte distribuera ytterligare en ESU-nyckel för virtuella Azure-datorer , Azure Stack HCI.

  • För andra Azure-produkter som Azure VMWare, Azure Nutanix-lösningen Azure Stack (Hub, Edge) eller för egna avbildningar på Azure för Windows Server 2008 SP2 och Windows Server 2008 R2 SP1 måste du distribuera ESU-nyckeln.  Stegen för att installera, aktivera och distribuera utökade säkerhetsuppdateringar är desamma för det fjärde året av ESU-täckning.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängliga

Nästa steg

Windows Update och Microsoft Update

Ja

Ingen. Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update om du är ESU-kund.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog .

Windows Server Update Services (WSUS)

Ja

Den här enskilda .NET Framework-produktuppdateringen installeras, beroende på vad som är tillämpligt, genom att installera operativsystemets uppdatering. Mer information om operativsystemuppdateringar finns i avsnittet om ytterligare information om den här uppdateringen .

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn efter att du har installerat den här uppdateringen om några filer som påverkas används. Vi rekommenderar att du avslutar alla .NET Framework-baserade program innan du installerar den här uppdateringen.

Information om uppdatering av distribution

Distributionsinformation för den här säkerhetsuppdateringen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

20230808 Information om distribution av säkerhetsuppdateringar: 8 augusti 2023

Ersättningsinformation för uppdateringar

Den här uppdateringen ersätter tidigare uppdateringar KB5027543 och KB5028942 och KB5028942 och KB5027540 och KB5028939 och KB5028939.

Filinformation

x86

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.4057.0

36,760

13-jul-2023

04:32

aspnet_wp.exe

4.7.4057.0

40,352

13-jul-2023

04:32

clr.dll

4.7.4051.0

7,773,080

13-jul-2023

04:26

clrjit.dll

4.7.4051.0

517,000

13-jul-2023

04:26

dfdll.dll

4.7.4057.0

154,040

13-jul-2023

04:32

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,067,928

13-jul-2023

04:26

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

13-jul-2023

04:27

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,336,696

13-jul-2023

04:26

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,162,672

13-jul-2023

04:26

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

13-jul-2023

04:26

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,704,640

13-jul-2023

04:26

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

13-jul-2023

04:26

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

13-jul-2023

04:26

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

13-jul-2023

04:32

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

13-jul-2023

04:32

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

13-jul-2023

04:26

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,208

13-jul-2023

04:26

peverify.dll

4.7.4051.0

182,712

13-jul-2023

04:26

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,638,160

13-jul-2023

04:27

PresentationFramework.dll

4.7.4050.0

6,269,888

13-jul-2023

04:27

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4050.0

18,328

13-jul-2023

04:27

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

208,280

13-jul-2023

04:27

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,744

13-jul-2023

04:27

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

821,144

13-jul-2023

04:27

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

13-jul-2023

04:27

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

13-jul-2023

04:26

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

13-jul-2023

04:26

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

13-jul-2023

04:26

SOS.dll

4.7.4051.0

737,200

13-jul-2023

04:26

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

13-jul-2023

04:27

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

13-jul-2023

04:26

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

13-jul-2023

04:26

System.Core.dll

4.7.4050.0

1,547,120

13-jul-2023

04:26

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

13-jul-2023

04:26

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

13-jul-2023

04:26

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

13-jul-2023

04:26

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

13-jul-2023

04:26

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

13-jul-2023

04:27

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

13-jul-2023

04:26

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.4057.0

65,896

13-jul-2023

04:26

System.Web.Extensions.dll

4.7.4057.0

1,845,048

13-jul-2023

04:26

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

13-jul-2023

04:26

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

13-jul-2023

04:26

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

13-jul-2023

04:26

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

13-jul-2023

04:26

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

13-jul-2023

04:26

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

13-jul-2023

04:26

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

13-jul-2023

04:26

System.Deployment.dll

4.7.4057.0

878,480

13-jul-2023

04:26

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

13-jul-2023

04:26

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

13-jul-2023

04:26

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

13-jul-2023

04:26

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

13-jul-2023

04:26

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

13-jul-2023

04:26

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

13-jul-2023

04:26

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

13-jul-2023

04:26

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

13-jul-2023

04:26

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

13-jul-2023

04:26

System.Web.dll

4.7.4057.0

5,411,256

13-jul-2023

04:32

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4050.0

740,288

13-jul-2023

04:27

System.Windows.Forms.dll

4.7.4057.0

5,237,560

13-jul-2023

04:26

System.Xaml.dll

4.7.4050.0

637,240

13-jul-2023

04:27

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

13-jul-2023

04:26

UIAutomationClient.dll

4.7.4050.0

171,912

13-jul-2023

04:27

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4050.0

355,264

13-jul-2023

04:27

UIAutomationProvider.dll

4.7.4050.0

42,944

13-jul-2023

04:27

UIAutomationTypes.dll

4.7.4050.0

214,920

13-jul-2023

04:27

webengine.dll

4.7.4057.0

18,840

13-jul-2023

04:32

webengine4.dll

4.7.4057.0

544,136

13-jul-2023

04:32

WindowsBase.dll

4.7.4050.0

1,290,120

13-jul-2023

04:27

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

13-jul-2023

04:27

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

13-jul-2023

04:26

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

13-jul-2023

04:26

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,192

13-jul-2023

04:27

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

19,888

13-jul-2023

04:27

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,340,808

13-jul-2023

04:27

Placeholder.dll

4.7.4050.0

18,824

13-jul-2023

04:27

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

80,280

13-jul-2023

04:27

x64

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Aspnet_perf.dll

4.7.4057.0

40,336

13-jul-2023

04:26

Aspnet_perf.dll

4.7.4057.0

36,760

13-jul-2023

04:32

aspnet_wp.exe

4.7.4057.0

45,000

13-jul-2023

04:26

aspnet_wp.exe

4.7.4057.0

40,352

13-jul-2023

04:32

clr.dll

4.7.4051.0

10,691,008

13-jul-2023

04:26

clr.dll

4.7.4051.0

7,773,080

13-jul-2023

04:26

clrjit.dll

4.7.4051.0

1,215,384

13-jul-2023

04:26

clrjit.dll

4.7.4051.0

517,000

13-jul-2023

04:26

compatjit.dll

4.7.4051.0

1,253,816

13-jul-2023

04:26

dfdll.dll

4.7.4057.0

185,752

13-jul-2023

04:26

dfdll.dll

4.7.4057.0

154,040

13-jul-2023

04:32

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,452,992

13-jul-2023

04:26

diasymreader.dll

14.7.4050.0

1,067,928

13-jul-2023

04:26

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

13-jul-2023

04:27

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,834,416

13-jul-2023

04:26

mscordacwks.dll

4.7.4051.0

1,336,696

13-jul-2023

04:26

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,615,792

13-jul-2023

04:26

mscordbi.dll

4.7.4051.0

1,162,672

13-jul-2023

04:26

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

13-jul-2023

04:26

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

13-jul-2023

04:26

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,488,064

13-jul-2023

04:26

mscorlib.dll

4.7.4051.0

5,704,640

13-jul-2023

04:26

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

538,000

13-jul-2023

04:26

mscorsvc.dll

4.7.3771.0

424,824

13-jul-2023

04:26

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

121,768

13-jul-2023

04:26

mscorsvw.exe

4.7.3771.0

100,800

13-jul-2023

04:26

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

13-jul-2023

04:27

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

13-jul-2023

04:32

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

13-jul-2023

04:27

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

13-jul-2023

04:32

ngen.exe

4.7.3771.0

167,400

13-jul-2023

04:26

ngen.exe

4.7.3771.0

135,144

13-jul-2023

04:26

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,248

13-jul-2023

04:26

VsVersion.dll

14.7.4050.0

13,208

13-jul-2023

04:26

peverify.dll

4.7.4051.0

254,856

13-jul-2023

04:26

peverify.dll

4.7.4051.0

182,712

13-jul-2023

04:26

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,615,680

13-jul-2023

04:26

PresentationCore.dll

4.7.4050.0

3,638,160

13-jul-2023

04:27

PresentationFramework.dll

4.7.4050.0

6,269,888

13-jul-2023

04:27

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.4050.0

18,328

13-jul-2023

04:27

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

271,808

13-jul-2023

04:26

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,768

13-jul-2023

04:26

PresentationHost_v0400.dll

4.7.4050.0

208,280

13-jul-2023

04:27

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.4050.0

78,744

13-jul-2023

04:27

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

1,103,808

13-jul-2023

04:26

PresentationNative_v0400.dll

4.7.4050.0

821,144

13-jul-2023

04:27

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

13-jul-2023

04:27

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

13-jul-2023

04:26

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

13-jul-2023

04:26

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

13-jul-2023

04:26

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

13-jul-2023

04:26

SOS.dll

4.7.4051.0

865,672

13-jul-2023

04:26

SOS.dll

4.7.4051.0

737,200

13-jul-2023

04:26

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

13-jul-2023

04:27

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

13-jul-2023

04:26

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

13-jul-2023

04:26

System.Core.dll

4.7.4050.0

1,547,120

13-jul-2023

04:26

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

13-jul-2023

04:26

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

13-jul-2023

04:26

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

13-jul-2023

04:26

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

13-jul-2023

04:26

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

13-jul-2023

04:26

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

13-jul-2023

04:27

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

13-jul-2023

04:26

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

13-jul-2023

04:26

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.4057.0

65,896

13-jul-2023

04:26

System.Web.Extensions.dll

4.7.4057.0

1,845,048

13-jul-2023

04:26

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

13-jul-2023

04:26

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

13-jul-2023

04:26

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

13-jul-2023

04:26

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

13-jul-2023

04:26

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

13-jul-2023

04:26

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,530,168

13-jul-2023

04:26

System.Data.dll

4.7.4050.0

3,468,184

13-jul-2023

04:26

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

13-jul-2023

04:26

System.Deployment.dll

4.7.4057.0

878,480

13-jul-2023

04:26

System.DirectoryServices.dll

4.7.3946.0

418,144

13-jul-2023

04:26

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

13-jul-2023

04:26

System.dll

4.7.4050.0

3,559,736

13-jul-2023

04:26

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

13-jul-2023

04:26

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

13-jul-2023

04:26

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

13-jul-2023

04:26

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

13-jul-2023

04:26

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

13-jul-2023

04:26

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

13-jul-2023

04:26

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

13-jul-2023

04:26

System.Web.dll

4.7.4057.0

5,395,352

13-jul-2023

04:26

System.Web.dll

4.7.4057.0

5,411,256

13-jul-2023

04:32

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.4050.0

740,288

13-jul-2023

04:27

System.Windows.Forms.dll

4.7.4057.0

5,237,560

13-jul-2023

04:26

System.Xaml.dll

4.7.4050.0

637,240

13-jul-2023

04:27

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

13-jul-2023

04:26

UIAutomationClient.dll

4.7.4050.0

171,912

13-jul-2023

04:27

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.4050.0

355,264

13-jul-2023

04:27

UIAutomationProvider.dll

4.7.4050.0

42,944

13-jul-2023

04:27

UIAutomationTypes.dll

4.7.4050.0

214,920

13-jul-2023

04:27

webengine.dll

4.7.4057.0

20,376

13-jul-2023

04:26

webengine.dll

4.7.4057.0

18,840

13-jul-2023

04:32

webengine4.dll

4.7.4057.0

661,400

13-jul-2023

04:26

webengine4.dll

4.7.4057.0

544,136

13-jul-2023

04:32

WindowsBase.dll

4.7.4050.0

1,290,120

13-jul-2023

04:27

WindowsFormsIntegration.dll

4.7.4038.0

101,792

13-jul-2023

04:27

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

13-jul-2023

04:26

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

13-jul-2023

04:26

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

13-jul-2023

04:26

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

13-jul-2023

04:26

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,248

13-jul-2023

04:26

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.4050.0

13,192

13-jul-2023

04:27

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

20,960

13-jul-2023

04:26

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.4050.0

19,888

13-jul-2023

04:27

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,760,704

13-jul-2023

04:26

wpfgfx_v0400.dll

4.7.4050.0

1,340,808

13-jul-2023

04:27

Placeholder.dll

4.7.4050.0

19,888

13-jul-2023

04:26

Placeholder.dll

4.7.4050.0

18,824

13-jul-2023

04:27

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

98,752

13-jul-2023

04:26

PenIMC2_v0400.dll

4.7.4050.0

80,280

13-jul-2023

04:27

Så här får du hjälp och support för den här uppdateringen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×