Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2017-05-09

Version:

OS-version 10586.916

Förbättringar och korrigeringar

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemsfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdat problem som gör att operativsystemet inte svarar när användare migreras från en molnbaserad lösning till en lokal stationär dator som kör Microsoft VDI-infrastruktur (Microsoft Virtual Desktop).

 • Åtgärdat problemet med hög processor- och RAM-användning vid åtkomst till .mp4 filer som är större än 60 GB med hjälp av Utforskaren.

 • Åtgärdat problem där Vidarebefordran av händelser i Windows mellan två 2012 R2-servrar gör rapporter inkompatibla med säkerhetsinformation och händelsehanteringsprogramvara från tredje part.

 • Åtgärdat problem som berör upprättande av en säker anslutning till en server som använder TLS-protokollet. Programmet låser sig när servercertifikatet anger en säker URL (HTTPS) för listan med återkallade certifikat (CRL) eller för utfärdarinformationsåtkomst (AIA) i certifikatet.

 • Åtgärdat problemet där säkerhetsuppdateringen KB4015550 gör att program som använder msado15.dll slutar att fungera efter installation av uppdateringen

 • Åtgärdat problem med att BitLocker-diskkrypteringsguiden visar sidan Välj vilket krypteringsläge som ska användas även när BitLocker GPO är aktiverat.

 • Åtgärdat problemet där ändring av lösenord utan direktanslutning till företagsnätverket, t.ex. via VPN, gör att privata nycklar blir oåtkomliga. Symptomen varierar och kan omfatta oförmåga att kryptera/avkryptera eller signera dokument.

 • Uppdaterat den nya fliksidan i Internet Explorer 11 med en integrerad nyhetsfeed.

 • Vi har gjort SHA-1 Microsoft Edge och Internet Explorer 11 för SSL/TLS Server-autentisering inaktuellt. Mer information finns i Advisory 4010323.

 • Åtgärdat ytterligare problem med företagssäkerhet, Internet Explorer och Microsoft Edge.

 • Säkerhetsuppdateringar av Microsoft Edge, Microsoft Scripting Engine, Windows COM, Microsoft Graphics Component, .NET Framework, Windows kärna, Windows SMB Server, Windows Server och Internet Explorer.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Microsoft känner för närvarande inte till några fel i den här uppdateringen.

Så här skaffar du uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt från Windows Update. Du kan hämta det fristående paketet för uppdateringen genom att gå till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×