Använda en skärmläsare för att schemalägga en Skype-mötessändning

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd tangentbordet och Skärmläsaren, som är inbyggd i Windows, för att schemalägga Sändning av Skype-möte-möten eller -aktiviteter med onlinemålgrupper på upp till 10 000 deltagare.

Om du schemalägger ett möte i Outlook och bjuder in fler än 250 personer växlar schemaläggningen automatiskt till Sändning av Skype-möte-portalen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För kortkommandon, se Kortkommandon för Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Eftersom Sändning av Skype-möte körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren, inte för Sändning av Skype-möte.

I det här avsnittet

Logga in på portalen Skype-möte – sändning

Logga in på portalen med ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Gå till portalen Skype-möte – sändning i webbläsaren. Inloggningsfönstret öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ditt användarnamn och tryck sedan på Retur.

  Obs!: Om du inte hör ditt användarnamn trycker du på Tabb tills du hör ”Använd ett annat konto, länk” och trycker sedan på Retur. Skriv det användarnamn du vill använda och tryck sedan på Retur.

 3. Du hör: ”Lösenord, redigerar”. Skriv ditt lösenord och tryck sedan på Retur.

  Sidan med portalen Sändning av Skype-möte öppnas.

Schemalägga ett möte

Ange datum och tid, deltagare och deras åtkomsttyper till sändningen.

 1. På sidan med portalen Sändning av Skype-möte trycker du på Tabb tills du hör ”Nytt möte, knapp” och trycker sedan på Retur.

  Sidan Mötesinställningar öppnas.

 2. Definiera följande mötesinformation:

 3. När du har definierat inställningar och information för mötet trycker du på Tabb tills du hör ”Skapa, knapp” och trycker sedan på Retur.

 4. En sida med mötessammanfattningen öppnas. Anvisningar om hur du skickar inbjudan finns i Skicka inbjudan.

Lägg till mötets ämne, tid och varaktighet

Definiera mötets ämne, datum och tid och sändningens varaktighet.

 1. På sidan Mötesinställningar trycker du på Tabb tills du hör ”Mötesrubrik, redigerar” och anger sedan sändningens ämne.

 2. Om du vill ändra mötets inställningar för tid och varaktighet trycker du på Tabb. Du hör: ”Startdatum, <current month>”.

  Du kan ändra följande inställningar:

  • Startmånad

  • Startdag i månaden

  • Startår

  • Starttid i timmar

  • Starttid i minuter

  • Mötets varaktighet i timmar

  Navigera mellan inställningarna genom att trycka på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör den inställning du vill ändra.

  Öppna listan med alternativ för en inställning genom att trycka på Alt+nedpil. Förflytta dig i listan genom att trycka på Caps Lock+högerpil tills du hör önskat alternativ. Välj ett alternativ genom att trycka på Caps Lock+Retur.

Lägg till mötesdeltagare

Du kan lägga till deltagare som medlemmar i ett aktivitetsteam eller deltagare.

Lägg till medlemmar i ett aktivitetsteam

En medlem i ett aktivitetsteam kan delta i aktiviteten som en presentatör, producent, organisatör eller moderator, och kan ha kontroll över sändningen.

 1. På sidan Mötesinställningar trycker du på Tabb tills du hör: ”E-postadress eller alias för varje aktivitetsmedlem, aktivitetsteam, redigerar”.

 2. Skriv namn, e-postadresser eller distributionslistor för medlemmarna i ett aktivitetsteam avgränsade med ett kommatecken.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Kontrollera namn, knapp” och tryck sedan på Retur.

Lägg till deltagare

En deltagare kan titta på aktiviteten online men kan inte fungera som presentatör eller kontrollera sändningen. Du kan ange deltagaråtkomst med följande deltagartyper:

 • Anonym: alla med en länk till sändningen kan ansluta utan inloggning.

 • Alla i företaget: alla från företaget kan ansluta till mötet. Inloggning krävs. Den här typen är markerad som standard.

 • Enbart inbjudna: endast deltagare som anges i inbjudan kan ansluta till mötet. Inloggning krävs.

 1. På sidan Mötesinställningar trycker du på Tabb tills du hör ”Markerad” följt av markerad eller förvald deltagartyp.

 2. Ändra aktuell deltagartyp genom att trycka på Caps Lock+höger- eller vänsterpil tills du hör önskat alternativ. Välj ett alternativ genom att trycka på Caps Lock+Retur.

 3. Om du har valt Enbart inbjudna trycker du på Tabb. Du hör: ”Deltagare, redigerar, e-postadress eller alias för person eller distributionslista”.

  Skriv namn, e-postadresser eller distributionslistor för medlemmarna i ett aktivitetsteam avgränsade med ett kommatecken. Tryck på Tabb tills du hör ”Kontrollera namn, knapp” och tryck sedan på Retur.

Definiera alternativ för videoinspelning

Du kan skapa en inspelning eller en video på begäran av sändningen som är tillgänglig för dem som inte kan delta i mötet eller vill gå tillbaka till sändningen vid ett senare tillfälle.

 1. På sidan Mötesinställningar trycker du på Tabb tills du hör: ”Skapa en videoinspelning för nedladdning, kryssruta”. Skärmläsaren läser också upp om alternativet är markerat eller avmarkerat. Markera genom att trycka på blanksteg.

 2. Tryck på Tabb. Du hör: ”Gör video tillgänglig på begäran efter mötet”. Skärmläsaren läser också upp om alternativet är markerat eller avmarkerat. Markera genom att trycka på blanksteg.

Aktivera transkription och översättning

Om du vill göra sändningen tillgänglig för en större målgrupp kan du aktivera transkriptionen för sändningen och den automatiska översättningen av transkriptionen. Deltagarna kan därefter se undertexterna på valt språk under sändningen.

Obs!: Vissa organisationer kan ha begränsat funktionens tillgänglighet.

 1. På sidan Mötesinställningar trycker du på Tabb tills du hör: ”Aktivera transkription och översättning för automatisk generering av undertexter”. Skärmläsaren läser också upp om alternativet är markerat eller avmarkerat. Markera genom att trycka på blanksteg.

 2. En lista med språk öppnas. Tryck på Tabb. Du hör: ”Primärt talat språk för sändningen”.

 3. Ändra primärt talat språk genom att trycka på Alt+nedpil. En lista med alternativ öppnas. Tryck på Caps Lock+vänster- eller högerpil tills du hör önskat språk och tryck sedan på Caps Lock+Retur.

 4. Definiera översättningsspråk genom att trycka på Caps Lock+högerpil tills du hör det första språk som du vill erbjuda översättning på.

 5. Välj språket genom att trycka på Caps Lock+vänsterpil och sedan på blanksteg. Upprepa det här steget för alla språk som du vill att transkriptionen ska översättas till.

  Obs!: Ett möte kan översättas till upp till 6 språk.

Skicka inbjudan

När du har skapat inbjudan kan du enkelt skicka den från Outlook.

 1. På sidan med mötessammanfattningen trycker du på Tabb tills du hör ”Skapa Outlook-inbjudan, knapp” och trycker sedan på Retur.

 2. Du hör: ”Aviseringstext. Vad vill du göra med BroadcastMeetings.ics?” Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

 3. Du hör: ”Aviseringstext, BroadcastMeetings.ics har laddats ned”. Tryck på Tabb tills du hör ”Öppna, knapp” och tryck sedan på Retur. Inbjudan öppnas i Outlook. Fokus är i meddelandetexten.

 4. Skicka inbjudan genom att trycka på Alt+S i Outlook.

Se även

Kortkommandon för Skype för företag

Grundläggande uppgifter när en skärmläsare används i Skype för företag

Lär dig navigera i Skype för företag

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×